skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
Soppa Extratjänster

Extratjänster – Ylva Johansson har kokat soppa på en spik

Sverige har en arbetsmarknadsminister som heter Ylva Johansson. (Hon är något krångligt som heter etableringsminister också, men det är så knepigt att begripa sig på så det får vi lägga åt sidan i den här sagan. Annars blir sagan svår och ond. Det här är en snäll saga. I vart fall är det tänkt så.) Ylva är en duktig arbetsmarknadsminister, i alla fall om man frågar henne själv. Och i vart fall mycket bättre än de som var precis före henne. Ylva är dessutom snäll…

Läs mer...
En Tudelad Arbetsmarknad

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva. Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen. Förhoppningen är att vi i februari ska…

Läs mer...

Introduktionsjobben ger inte rätt till a-kassa

Veckans omvärldsbevakning inleds med beskedet att de av regeringen föreslagna introduktionsjobben inte kommer att kvalificera för a-kassa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson motiverar med att inget av de fem anställningsstöd som introduktionsjobben ersätter har varit a-kassegrundande. Axfood, ett av de företag som var med från start i 100-klubben, startar ett lärlingsprogram för nyanlända asylinvandrare. Företaget flaggar för att möjligheterna till jobb efter avslutat lärlingsprogram kommer att vara goda. Människor med i arbetslivet handikappande funktionsnedsättningar är en av de grupper som kommit i skymundan av de…

Läs mer...
100-klubben

100-klubben för nyanlända växer blott marginellt, men ger hyggligt resultat

100-klubben bildades för två år sedan, som en del av regeringen Löfvens krishantering i samband med asylvågen sommaren och hösten 2015. Klubben består av företag som är villiga att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år, i praktik eller subventionerade anställningar. Efter ett år, hösten 2016, bestod 100-klubben av 28 företag. Det senaste året har det dock bara tillkommit två nya företag, vilket uppmärksammas av tidningen Arbetet. Kanske någon tycker omständigheten är bekymmersam, men det finns hederliga skäl. Hösten 2015 rådde en speciell stämning…

Läs mer...

Är den minskade ungdomsarbetslösheten främst en följd av mindre barnkullar?

I veckans bonusbevakning uppmärksammar vi regeringens så kallade 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har hävdat att 90-dagarsgarantin är en framgång. Fel, säger Isak Kupersmidt, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har gjort en granskning, som enligt hans förmenande visar att garantin istället är ett misslyckande. Ungdomsarbetslösheten har visserligen gått ned sedan regeringsskiftet 2014, men det har andra orsaker än socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik, säger Kupersmidt. Han pekar ut den goda globala konjunkturen som den främsta…

Läs mer...

LO och arbetsgivarna ska förhandla om utbildningsjobben

Veckans omvärldsbevakning riktas, som så ofta nu för tiden, mot försöken att hitta väl fungerande metoder för etablering och integration av nyanlända asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden. Kommer lösningen på frågan om de så kallade "enkla jobben" att bli en hybrid mellan LO:s förslag om utbildningsjobb och Teknikföretagens om etableringsanställningar? Samtal är nära förestående, parterna emellan. Man verkar nu ha avancerat från idé till snackstadiet. Hur långt steget sedan är till verkstad återstår att se. Rimaster i Östergötland ligger före i spåret I Östergötland har…

Läs mer...

Förenklat anställningsstöd – ingen lätt nöt att knäcka

Veckans omvärldsbevakning ägnas vår allra närmaste myndighet, det vill säga Arbetsförmedlingen. Vi inleder med en rapport från ett seminarium, arrangerat av tankesmedjan Fores, om de förenklingar av anställningsstödet som regeringen aviserat. En inspelning av seminariet finns med i bevakningen. Detta huvudinslag kompletteras med en triss i kritik mot myndigheten: det är för många kockar inblandade, det blir för dålig måluppfyllelse och lägg därtill önskemål om en förbättrad och utökad privatisering av Arbetsförmedlingens uppgifter. Det låter ungefär som vanligt. Vi får se i vad mån verksamheten…

Läs mer...
Arbetsförmedlingens Generaldirektör Skapar Svarta Rubriker

Arbetsförmedlingens generaldirektör skapar svarta rubriker

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har skapat negativa rubriker kring sin myndighet under sommaren som gått. I centrum för kritiken står samarbetet med konsultföretaget Gaia Leadership. Flera områden är på tapeten: upphandlingen, faktureringen, arten av de levererade tjänsterna, de bristfälliga resultaten och generaldirektörens otvungna samvaro på fritiden med ledningen i Gaia. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hävdar att Mikael Sjöberg är hennes "viktigaste generaldirektör". Om så är fallet, vore det rimligt att hon höll ett mer vakande öga på Sjöbergs handel och vandel. Men den…

Läs mer...

Dysfunktionell arbetsmarknadspolitik eller försämringar av arbetsvillkor och arbetslöshetsersättning – var god välj!

För de arbetslösa som har svårt att få tag på ett jobb börjar huvudalternativen i politiken utkristallisera sig inför valet 2018. Socialdemokraterna erbjuder en arbetsmarknadspolitik som visat sig vara så undermålig att den är näst intill dysfunktionell. Trots detta är regeringens förtroende för Arbetsförmedlingen och dess högsta ledning obrutet. Några mer genomgripande förändringar av arbetsmarknadspolitiken är det inte tal om. Inte heller vad gäller villkoren på arbetsmarknaden. Moderaterna, som tillsammans med Centerpartiet för närvarande dominerar den borgerliga oppositionen, pekar i sitt förslag till alternativ vårbudget…

Läs mer...

Ylva Johansson – en pigg minister med trötta svar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hänvisar i det ena offentliga framträdandet efter det andra till möten och dialog med Arbetsförmedlingen, samt till verktygslådan som myndigheten fått. Men några mer betydande resultat av dialogen och verktygen kan hon än så länge inte visa upp. Kanske mötena med Arbetsförmedlingen avhandlar fel saker; kanske verktygen inte är de rätta för uppgifterna. Kanske arbetsmarknadsministern inte har förstått de underliggande problemen, hur de hänger samman och hur de bäst bör tacklas. Oavsett vilket så visar Ylva Johansson konsekvent upp en…

Läs mer...
Sysselsättningspolitiken Havererar

Sysselsättningspolitiken havererar – Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen skyller på varandra

Arbetsmarknadspolitiken för de långvarigt arbetslösa håller på att gå i kvav. De främst ansvariga för haveriet, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) respektive Arbetsförmedlingen, skyller på varandra. Media på både vänster- och högerkanten har den senaste veckan riktat besk kritik mot regeringens sysselsättningspolitik och den myndighet som har till uppgift att genomföra den. De faktauppgifter som presenteras är så bekymmersamma att det borde leda till självkritik och -rannsakan från både Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen. I stället väljer båda parterna att försöka glida förbi kritiken, för att…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök