skip to Main Content
Jörn Bäckström Blåeld Media

Fem år med Blåelds nyhetssida

Avvecklingen av fas 3 har till slut nått fram även till Blåeld Media. Vid årsskiftet upphör nyhetssidan att leverera färska texter till läsekretsen. Befintligt material kommer att ligga kvar som ett nyhetsarkiv, vilket sträcker sig tillbaka till augusti 2011 och omfattar i runda tal 540 inlägg. Vi på redaktionen kliver av från lönelistan, för att istället genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons försorg bli belastningar i arbetslöshetsstatistiken. Det är nästan en månad kvar till nyår, i skrivande stund, och jag har ytterligare några texter att skriva före…

Läs mer...

En handfull mörker

I anslutning till Sveriges Televisions aktuella dokumentär Tvärvändningen, ägnas veckans omvärldsbevakning åt en del av konsekvenserna av de senaste decenniernas asylinvandring. Det har under flera år funnits seriösa kritiska röster, som ifrågasatt hur våra politiker och myndigheter hanterat de olika problemkomplex som successivt vuxit sig starka: arbetslöshet och till den kopplat bidragsberoende och utanförskap; social oro och kriminalitet; en från det svenska samhällets normer avvikande kvinnosyn, som satt spår vad gäller trygghet och trivsel i det offentliga rummet. En del av kritiken har gällt asylinvandringen…

Läs mer...
Inträdesjobb

Alliansen vill satsa på ny anställningsform för asylinvandrade

Sommaren har väl inte varit kortare än vanligt, men sval och på sina håll tidvis blöt. Vi på Blåeld Media hoppas att ni i läsekretsen haft en skön och vilsam ledighet, oaktat väder och vind, var och en efter sin fason och förutsättningar. Politikerveckan i Almedalen har glidit förbi, vi har fått vara med om en regeringskris, läst om terroristdåd och dödsskjutningar samt noterat att den nya verkligheten för festivalbesökande flickor tyvärr verkar ha kommit för att stanna. En grupp unga män demonstrerar för att…

Läs mer...
Men Hallå ... Arbetsträna?

Men hallå… arbetsträna? Jag ska ju bli en “känd designer”

Det finns inget som är så farligt och nedbrytande som inaktivitet Att inte känna tillhörighet i ett sammanhang är nedbrytande för vem som helst. Inte sällan leder det till ett tillstånd som liknar utbrändhet. Internplaceringar eller förberedande insatser utan krav på daglig närvaro bryter snabbt ner även den starkaste oavsett om man är ung eller gammal. Därför är den viktigaste uppgiften vi har att få ut ungdomar och långtidsarbetslösa i meningsfulla aktiviteter.   Det viktigaste är inte VAD man gör utan ATT man gör något…

Läs mer...

Svarta jobb i skuggsamhällen – är det den nya svenska modellen?

Dagens omvärldsbevakning tar upp den betydelsefulla frågan om ekonomisk integration av asylinvandrare i det svenska samhället. Arbetslösheten är hög och utanförskapet blir därefter. Därmed skapas förutsättningar för en omfattande svart arbetsmarknad och grunden är lagd för ett parallellsamhälle. Vi vägleder till två aktuella rapporter. Den ena är skriven av etablerade och meriterade forskare, knutna till Entreprenörskapsforum. Den andra, i samarbete med tankesmedjan Timbro, av Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa, själv uppvuxen i ett så kallat utanförskapsområde. Två kompletterande perspektiv - ett från akademiernas höjder, ett…

Läs mer...
Soppkök

Butikjättens svinn blir mat till hemlösa

Veckans omvärldsbevakning blickar ut mot nyfattigdomen i Sverige, människor med diagnoser inom autism-spektrat vilka klarar sig utmärkt i arbetslivet och (som vanligt) den soppa med många ingredienser vilken tillreds på de senaste årens omfattande asylinvandring. Den grytan hålls permanent kokande. Det nya fattig-Sverige föder fram hjälporganisationer, som i sin tur föder människor som inte har mat för dagen. Stora butikskedjor bidrar med det överskott som annars skulle blivit svinn. Överflödet sipprar nedåt, i en omfördelningspolitik på gatunivå. Proceduren förefaller i någon mån u-landsbetonad. Nå, huvudsaken…

Läs mer...

Den svenska välfärdsstatens framtid

Saker och ting hänger samman. I veckans bevakning beskådar vi komplexet välfärdssamhälle, arbetsmarknad, arbetskraftsinvandring, integration, assimilering, fattigdom och civilsamhälle. Välfärdsstaten kommer inte att kunna upprätthållas utan en ökad andel människor i arbete, framför allt då bland de senaste decenniernas asylinvandrare. Detta förutsätter i sin tur förbättrad integration och omställningar på arbetsmarknaden. Dagens arbetskraftsinvandring är dysfunktionell. Den försvårar för högutbildade i bristyrken, medan den öppnar för lågkvalificerade till yrkesområden där arbetslösa i Sverige i stället borde ha företräde. Här krävs ändring - gör om, gör rätt.…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen måste ge mer stöd till de svagaste

En direkt vädjan till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg - kan det bli räddningen för de arbetsintegrerande sociala företagen? Företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer inom civilsamhället har skrivit ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, publicerat på Svenska Dagbladets debattsida. Undertecknarna och deras organisationer vädjar till Mikael Sjöberg att se till så att anvisningar av människor till idéburna organisationer kan återupptas och förstärkas, så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges. Vi på Blåeld förenar oss med undertecknarna av det öppna…

Läs mer...

Sociala företag – inom kort ett minne blott?

Vi har under sommaren uppmärksammat den brådstörtade avvecklingen av fas 3, som ligger långt före plan, och den del som Arbetsförmedlingen i viss utsträckning har i den processen. Möjligen undrar nu någon läsare vad det här egentligen spelar för roll. Fas 3 ska ju ändå avvecklas, så om det går på två år (enligt Arbetsmarknadsdepartementets direktiv) eller ett år - vad har det för betydelse? Svaret på den frågan är tudelat: för just den läsaren kanske ingen betydelse alls; för den som är involverad i det som kallas den…

Läs mer...
Utanförskap Och Fattigdom För Gammal Som Ung

Utanförskap och fattigdom för gammal som ung

I veckans omvärldsbevakning serveras en handfull notiser om utanförskap i dagens Sverige, insamlade under semestermånaderna juli och augusti. Det handlar om sviktande välfärdssystem, gamla och unga, pensionärer och arbetslösa, och det berör människor från olika delar av världen. Bland dysterheterna också en färsk litania om segregationen mellan invandrad och infödd. En återkommande klagovisa, som även denna gång spår ruskiga konsekvenser för samhälle och individ i den fallerande integrationens kölvatten. En liten ljusglimt bjuds: den som har en släkting med jobb någonstans, kanske själv kan få…

Läs mer...
En Tudelad Arbetsmarknad

En tudelad arbetsmarknad kan skapa en permanent underklass

Sveriges arbetsmarknad är tudelad och flertalet arbetslösa glider allt längre från denna arbetsmarknad, skriver Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida. Han drar slutsatsen efter att ha studerat Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport för 2016. Antalet och andelen arbetslösa födda utanför Europa - främst då i Mellanöstern och Afrika - ökar. Regering och opposition levererar kontinuerligt förslag om insatser av olika slag - utbildning, enkla jobb, subventionerade jobb, sänkta bidrag - men Gudmundson ruskar skeptiskt på huvudet. Han skriver det inte rakt ut, men det går att ana en…

Läs mer...
Almedalen 2016 Blå Bandet

Seminarium med Blå Bandet i Almedalen om utanförskapet inom arbetsmarknadspolitiken

Onsdag den 6 juli håller Blå Bandet ett seminarium i Almedalen om ett angeläget ämne: den nuvarande arbetsmarknadspolitikens oförmåga att hitta lämpliga lösningar för många av de människor som befinner sig i långvarig arbetslöshet. I det här inlägget påvisas en strukturell brist hos arbetsmarknadspolitiken. Gruppen av människor det rör sig om beskrivs med hjälp av författaren Susanna Alakoski. Begreppet arbetsanordnare, en viktig resurs att ta tillvara, ges ett innehåll. Seminariet Blå Bandets seminarium presenteras så här i Almedalens program: Arbetsmarknaden är som ett pussel där ett antal bitar…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök