skip to Main Content
Sverige Av Idag

Sverige 2014: Sysselsättningsgap, segregation och utanförskap

Få länder inom OECD har ett större sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda än Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån låg sysselsättningsgraden 2013 på drygt 66 procent för utrikes födda, medan inrikes födda hade en sysselsättningsgrad på drygt 83 procent. Nationalekonomen och forskaren Andreas Bergh har studerat tänkbara orsaker till detta sysselsättningsgap. Därefter har han jämfört troliga orsaker till problemet med de olika politiska partiernas förslag om hur saken ska åtgärdas. Han kommer fram till den nedslående slutsatsen, att politikernas förslag till lösningar tyvärr inte matchar de…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök