skip to Main Content
Jörn Bäckström Blåeld Media

Fem år med Blåelds nyhetssida

Avvecklingen av fas 3 har till slut nått fram även till Blåeld Media. Vid årsskiftet upphör nyhetssidan att leverera färska texter till läsekretsen. Befintligt material kommer att ligga kvar som ett nyhetsarkiv, vilket sträcker sig tillbaka till augusti 2011 och omfattar i runda tal 540 inlägg. Vi på redaktionen kliver av från lönelistan, för att istället genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons försorg bli belastningar i arbetslöshetsstatistiken. Det är nästan en månad kvar till nyår, i skrivande stund, och jag har ytterligare några texter att skriva före…

Läs mer...
Almedalen 2016 Blå Bandet

Seminarium med Blå Bandet i Almedalen om utanförskapet inom arbetsmarknadspolitiken

Onsdag den 6 juli håller Blå Bandet ett seminarium i Almedalen om ett angeläget ämne: den nuvarande arbetsmarknadspolitikens oförmåga att hitta lämpliga lösningar för många av de människor som befinner sig i långvarig arbetslöshet. I det här inlägget påvisas en strukturell brist hos arbetsmarknadspolitiken. Gruppen av människor det rör sig om beskrivs med hjälp av författaren Susanna Alakoski. Begreppet arbetsanordnare, en viktig resurs att ta tillvara, ges ett innehåll. Seminariet Blå Bandets seminarium presenteras så här i Almedalens program: Arbetsmarknaden är som ett pussel där ett antal bitar…

Läs mer...
Almedalsveckan 2016

Almedalsveckan 2016

Så har den dragit i gång, Almedalsveckan 2016. Årets upplaga pågår från söndag den 3 juli till och med söndag den 10 juli. Ett stort antal aktörer från olika delar av det svenska samhället deltar under den händelserika veckan i Visby. Myndigheter, institutioner, civilsamhälle, media och de politiska partierna är rikligt representerade. Representationen kanske är väl omfattande i vissa fall, om vi ser till vad kalaset kostar de ofta skattefinansierade deltagarna. Det finns ett antal myndigheter som tycker att Almedalsveckan håller på att bli för dyr…

Läs mer...
Extratjänster

Räcker extratjänster och studier som alternativ till fas 3?

Såväl arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting som Arbetsförmedlingen flaggar för att avvecklingen av fas 3 kan bli problemfylld. Både för de kommuner och landsting som förväntas plocka fram de så kallade extratjänsterna, och för de arbetslösa som kan stå utan alternativ om extratjänster och utbildning av olika skäl inte är lämpliga åtgärder. I övrigt i veckans omvärldsbevakning: ett känt och uppskattat socialt företag har tyvärr lagt ned verksamheten; om insatser för att snabbare hjälpa invandrade akademiker att hamna rätt på arbetsmarknaden; och något om regeringens fortsatta…

Läs mer...

Om socialt företagande, arbetsmiljö och valfläsk i omvärldsbevakningen vecka 36

Veckans bevakning uppmärksammar sociala företag. Verksamheten bedrivs ofta i det lilla och obemärkt. Men småskalighet betyder också närhet och vad stort sker, sker även i det tysta. Sjuktalen har börjat öka igen, efter en nedgång åren efter lanseringen av det nya sjukförsäkringssystemet. Ett gammalt sjukdomsspöke från 1990-talet, utbrändhet, florerar fortfarande. Det smyger sig på när ingen tittar och slår klorna i allt för ambitiöst arbetande människor, som slagit dövörat till för kroppens och själens varnande signaler. Ingen valrörelse utan rejäla portioner valfläsk. Redaktören har valt…

Läs mer...

Om fas 3, socialt företagande och Arbetsförmedlingen i omvärldsbevakningen vecka 4

En stor anordnare inom fas 3 fick sitt avtal med Arbetsförmedlingen uppsagt i höstas, skriver Arbetet. Orsak: ekonomiska oegentligheter. Socialt företagande styrs av samma regler som så mycket annat i mänskliga samhällen - den som har kontakter och känner systemen har lättare att få sig resurser tilldelade, visar dansk forskning. Och någon översyn av Arbetsförmedlingens verksamhet är inte att vänta före valet i höst, om vi ska tro arbetsmarknadsministern. Materialistisk dialektik: Ebba Grön tolkar och kommenterar samtiden. Fas 3 Arbetsförmedlingen sade i slutet av oktober…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning

Om arbetsmarknadspolitik och socialt företagande i omvärldsbevakningen vecka 46

Det sociala företagandet i landet växer till sig pö om pö, men processen går inte friktionsfritt överallt. I Västervik har det genomförts ett projekt för socialt företagande som i vart fall inte projektledaren blev nöjd med. Arbetslösa ungdomar med utomeuropeiska rötter ägnar sig åt stärkande soldatliv i Boden medan Svenska Dagbladets ledarsida bekymrar sig över brister i arbetsmarknadspolitiken, kopplad till invandring och integration. Och som vanligt står funktionsnedsatta långt bak i kön på arbetsmarknaden. Att resa sig eller vänja sig, det är dagens (och alla…

Läs mer...

Om åldersdiskriminering och socialt företagande i omvärldsbevakningen vecka 42

Höstens första partiledardebatt var bitvis hetsig. Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) ansatte varandra om arbetslöshet och regeringsduglighet. I övrigt: Stunden är nu kommen för mången arbetslös att för första gången lämna digital rapport om sitt jobbsökande till Arbetsförmedlingen. En 35-årig kvinna nekades anställning med motiveringen att hon var för gammal. Sociala företag kan ses som mötesplatser, hävdar en professor; under en rundtur i Göteborgsregionen fick resenärerna möta sociala företag på plats. Partiledardebatt Söndag den 6 oktober möttes samtliga ledare för riksdagspartierna i en…

Läs mer...

Om valfläsk och alkohol i omvärldsbevakningen vecka 37

Finansministern lovar reformer för 25 miljarder kronor i nästa års budget, men nationalekonomen Lars Calmfors är kritisk och menar att reformerna på sikt kommer att leda till försämrad välfärd. Sociala företag presterar bättre än andra små- och medelstora företag, visar en studie i England. Chefen och alkoholen - hur är det med måttan, sansen och balansen? Ekonomisk politik Finansminister Anders Borg ser ett reformutrymme i storleksordningen 25 miljarder kronor, vilket kommer att avspegla sig i skattesänkningar och utgiftsökningar i nästa års budget, meddelar Dagens Industri:…

Läs mer...
Omvärldsbevakning

Om sysselsättningsfasen och arbetsförmedlingen i omvärldsbevakningen vecka 6

Kristdemokraterna föreslår höjt tak i a-kassan, rapporterar Sveriges Radio/Ekot. Moderaterna förhåller sig kallsinniga. De säger sig prioritera reformer som leder till fler jobb. Vilka dessa reformer skulle vara och när de är att förvänta, specificeras dock ej. Jobb- och utvecklingsgarantin leder sällan till arbete och sysselsättningsfasen används till att sortera bort människor. Det är röster utifrån bygden som gör sig hörda. I riksdagen ställer Hillevi Larsson (S) frågor till sin namne, arbetsmarknadsminister Engström (M). Det gäller bland annat behovet av försörjningsstöd till deltagare i sysselsättningsfasen.…

Läs mer...
Omvärldsbevakning

Om arbetsmarknadspolitik och sysselsättningsfasen i omvärldsbevakningen vecka 5

Socialdemokraterna har inlett året med en offensiv av idéer för att få ned arbetslösheten, som skall ligga till grund i valrörelsen 2014. Bland annat en renässans för plusjobben. Alliansen kontrar med planer om att gå vidare med RUT-avdragen. Dagens Nyheter och Dagens Industri rapporterar. Det är inte bara i Sverige som arbetslösheten växer. Nära 200 miljoner människor beräknas vara arbetslösa världen över och antalet lär komma att öka under de närmaste åren. Det visar siffror från den internationella arbetsorganisationen ILO, vilka presenteras i Svenska Dagbladet.…

Läs mer...
Omvärldsbevakning

Om funktionshindrade i arbete, sysselsättningsfasen och arbetsmarknaden i omvärldsbevakningen vecka 4

Punklegendaren Nike Markelius har vandrat samma törnbeströdda väg till Golgata, som så många före henne. I en djupt berörande text i Dagens Nyheter beskriver hon sina känslor inför Jobb- och utvecklingsgarantin och det bemötande hon får. Blåeld Medias omvärldsbevakningsreporter minns sin ungdom och en sång knuten till två andra storheter i den svenska pop- och musikhistorien, Ola Magnell och Marie Bergman: Ingen kommer undan politiken. Över 400 000 personer var arbetslösa i december, rapporterar Dagens Nyheter. Det föreligger en klar risk att antalet kommer att stiga…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök