skip to Main Content

Introduktionsjobben ger inte rätt till a-kassa

Veckans omvärldsbevakning inleds med beskedet att de av regeringen föreslagna introduktionsjobben inte kommer att kvalificera för a-kassa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson motiverar med att inget av de fem anställningsstöd som introduktionsjobben ersätter har varit a-kassegrundande. Axfood, ett av de företag som var med från start i 100-klubben, startar ett lärlingsprogram för nyanlända asylinvandrare. Företaget flaggar för att möjligheterna till jobb efter avslutat lärlingsprogram kommer att vara goda. Människor med i arbetslivet handikappande funktionsnedsättningar är en av de grupper som kommit i skymundan av de…

Läs mer...

Kommuner och sociala företag – samverkan eller motverkan?

Samverkan mellan kommuner och sociala företag kan fungera bra, eller mindre bra. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på ett fall av det sistnämnda slaget. Veckorna efter midsommar fyrades det av en debatt i tre steg i Smålandsposten. Stefan Johansson, sekreterare i det arbetsintegrerande sociala företaget Funkibator i Växjö, inledde med en etterstänkande attack. Region Kronoberg svarade, på ett manér värdigt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg: istället för att gå i svaromål med Stefan Johansson i sakfrågorna, lämnades en rätt intetsägande redogörelse för det offentligas…

Läs mer...
Stora Sociala Företagsdagen 2017

Sommaren är kort – inte långt till Stora sociala företagsdagen

Veckans omvärldsbevakning fokuserar på arbetsintegrerande sociala företag. Vi länkar till texter om en ambitiöst satsande storstadsregion, ett seminarium i en annan del av landet och ett nyöppnat hotell som drivs som socialt företag. Dessutom slår vi en trumvirvel för en av den tidiga höstens hållpunkter. Sommaren är kort på våra breddgrader. Tre månader till Stora sociala företagsdagen är ingen lång transportsträcka, så det kan redan nu vara på sin plats att informera sig och börja planera inför det evenemanget. Vi har i rask takt klarat…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...

Ylva Johansson – en pigg minister med trötta svar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hänvisar i det ena offentliga framträdandet efter det andra till möten och dialog med Arbetsförmedlingen, samt till verktygslådan som myndigheten fått. Men några mer betydande resultat av dialogen och verktygen kan hon än så länge inte visa upp. Kanske mötena med Arbetsförmedlingen avhandlar fel saker; kanske verktygen inte är de rätta för uppgifterna. Kanske arbetsmarknadsministern inte har förstått de underliggande problemen, hur de hänger samman och hur de bäst bör tacklas. Oavsett vilket så visar Ylva Johansson konsekvent upp en…

Läs mer...

Sociala företaget Yalla Trappan startar verksamhet i södra Stockholm

Inslagen i veckans omvärldsbevakning får tala för sig själva. Här blott en kort innehållsförteckning. Det Malmöbaserade sociala företaget Yalla Trappan skall öppna en filial i Vårby, en förort i södra Stockholm. Vidare på temat "invandrade kvinnor med svårigheter på arbetsmarknaden": Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Äldreomsorgen har brist på personal. Samhalls verkställande direktör vill att fler människor med funktionsnedsättning ska ges chansen att arbeta inom omsorgen. Så är det (äntligen?) dags för…

Läs mer...
Orm - Dubbla Budskap

Ger regeringen dubbla budskap till de sociala företagen?

Dubbla budskap från regeringen om arbetsträning; långsiktiga satsningar på generella stödstrukturer när det är riktat stöd som behövs här och nu; otillräckliga medel anslagna för sysselsättningsfrämjande åtgärder; glapp mellan vad statsråd säger sig önska och vad Arbetsförmedlingen gör - där har ni några viktiga orsaker till att antalet sociala företag börjat minska det senaste året. Våren 2016: regeringen presenterar satsningar på sociala företag Det är nu ett år sedan regeringens utsåg Lars Bryntesson till den person som skulle ta fram och sammanställa idéer för hur…

Läs mer...
Kon Dör, Medan Gräset Växer.

Byråkratisk formalia står i vägen för arbetsträning hos sociala företag

Det saknas en formell definition av vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Den futtiga detaljen försvårar för Arbetsförmedlingen att upphandla tjänsten "arbetsträning" från sociala företag. Det framgick vid en interpellationsdebatt mellan Sofia Modigh, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Debatten ägde rum tisdagen den 21 mars, med utgångspunkt i en interpellation från Sofia Modigh om framtiden för de arbetsintegrerande sociala företagen. För ytterligare förståelse av den problemsituation som Sofia Modigh beskriver i sin interpellation, rekommenderas texten "Sociala företag - inom kort…

Läs mer...
Ylva Johansson Riksdagsdebatt Désirée Pethrus

Ylva Johansson svarslös i riksdagsdebatt om sysselsättningspolitiken

Verkligheten har hunnit ifatt Ylva Johanssons sysselsättningspolitik. Bristen på resultat talar för sig själv. Det lilla hopp som finns står till fortsatta utvidgningar av befintliga och hitintills föga fruktbärande satsningar. Samt till en effektivisering av arbetet inom etableringsuppdraget. I dagsläget kliver hälften av deltagarna rakt in i långtidsarbetslöshet, efter sina två etableringsår. I övrigt står ministern rådlös och svarslös inför de utmaningar som tränger på. Hon har dessutom svårt att få Arbetsförmedlingen att agera som hon önskar. Det framgick av den interpellationsdebatt om sysselsättningspolitiken, som…

Läs mer...
Sociala Företagen Service & Support Haninge

Civilsamhället och sociala företag gör viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Den här omvärldsbevakningen handlar rakt igenom om civilsamhälle och socialt företagande. Bevakningen är välmatad, så ingressen hålls kort. Se den som en innehållsförteckning eller aptitretare och gå fort vidare till de texter vi länkar till. Civilsamhället kan göra viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet, men myndigheterna hänger inte alltid med som önskvärt vore med stöd och samarbete. Dessutom skulle det behövas mer forskning på området, för att skapa klarhet i vilka metoder och angreppssätt som är bäst att använda sig av. Ideella föreningar är inte…

Läs mer...
Förändringar I Regler För Nystartsjobb

Förändringen av nystartsjobben slår hårt mot äldre arbetslösa

Äldre arbetslösa anses vara en av de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Nystartsjobb är en arbetsmarknadspolitisk lönesubvention som under flera år visat sig ge människor ur den gruppen ett gott stöd och hjälp till bibehållet arbete. Man kan tycka att en sådan möjlighet borde vårdas och bevaras. Men icke så. De förändringar av nystartsjobben som trädde i kraft den 1 februari 2017, gör att reglerna för nystartsjobben inte längre tar någon speciell hänsyn till de äldre arbetslösas svårigheter att konkurrera om jobben. Därmed är de äldre…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök