skip to Main Content
Kon Dör, Medan Gräset Växer.

Byråkratisk formalia står i vägen för arbetsträning hos sociala företag

Det saknas en formell definition av vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Den futtiga detaljen försvårar för Arbetsförmedlingen att upphandla tjänsten "arbetsträning" från sociala företag. Det framgick vid en interpellationsdebatt mellan Sofia Modigh, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Debatten ägde rum tisdagen den 21 mars, med utgångspunkt i en interpellation från Sofia Modigh om framtiden för de arbetsintegrerande sociala företagen. För ytterligare förståelse av den problemsituation som Sofia Modigh beskriver i sin interpellation, rekommenderas texten "Sociala företag - inom kort…

Läs mer...
Almedalsveckan 2016

Almedalsveckan 2016

Så har den dragit i gång, Almedalsveckan 2016. Årets upplaga pågår från söndag den 3 juli till och med söndag den 10 juli. Ett stort antal aktörer från olika delar av det svenska samhället deltar under den händelserika veckan i Visby. Myndigheter, institutioner, civilsamhälle, media och de politiska partierna är rikligt representerade. Representationen kanske är väl omfattande i vissa fall, om vi ser till vad kalaset kostar de ofta skattefinansierade deltagarna. Det finns ett antal myndigheter som tycker att Almedalsveckan håller på att bli för dyr…

Läs mer...
Sic Transit Gloria Mundi

De sociala företagen sätts på undantag, då staten satsar pengar på socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag lovbesjungs av de politiska partierna, på båda sidor om blockgränsen. Men var hamnar statens och det offentligas resurser, när det gäller att stötta det sociala företagandet i praktiken? Lägger staten och myndigheterna pengarna på att studera socialt företagande, hålla konferenser, kläcka idéer och skapa planer och program för det sociala företagandet? Det vill säga, går resurserna till tjänstemän på olika myndigheter, till paraplyorganisationer, forskare, konsulter och mer eller mindre genuina så kallade experter? Eller går slantarna, blygsamma som de är, till de sociala…

Läs mer...

Almedalen 2015 – seminarier att se fram emot

På söndag, den 28 juni, börjar årets Almedalsvecka i Visby, Gotlands pärla (och hela Östersjöns, om gutarna får säga det själva). Veckan kännetecknas av en ofantlig uppsättning seminarier, om bokstavligen allt mellan himmel och jord. Förra sommarens Almedalsvecka sammanfattades av Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson, på ett sätt som inte bör undanhållas någon människa som förenar intellektuell kapacitet med ett fungerande sinne för humor: Året då det alternativa blev politisk norm. Nå, Almedalsveckan rymmer förstås också sammankomster mindre alternativa och mer förankrade i verkligheten (de flesta, förhoppningsvis). Vi…

Läs mer...
Blåeld Service Mariestad

Blåeld Service har öppnat i Mariestad

Blåeld Service i Mariestad är ett socialt företag som erbjuder hushållsnära tjänster som städning och fönsterputs och trädgårdsarbete i alla former. En skåpbil har införskaffats  för detta ändamål, samt diverse trädgårdsredskap. Tjänsterna är avdragsgilla för kunden tack vare rutavdrag. Inkomsterna ska användas till att investera i maskiner och redskap. Handen på hjärtat, visst vore det väl rätt skönt att slippa skotta snö till vintern, eller rensa ogräs och klippa gräs när den årstiden infaller! Blåeld service kan utföra enklare bilreparationer. Man erbjuder också datasupport, vilket…

Läs mer...
Sociala Företagsmässan

Min personliga åsikt om den Sociala Företagsmässan

Sociala företagsmässan (Skoopi) har haft en utställning på Kulturhuset i dagarna . Bland utställarna märktes att det fanns både fantasi och uppfinningsrikedom. "Karins Döttrar", driver ett bed&breakfeast i Göteborg, gratistofflorna som gästerna fick ta med sig lämnades ofta kvar. Då tvättades dom och färgades och såldes för det ringa priset av 50 kronor. Ett lyckat exempel på återanvändning. Det fanns även en utställare som hette "Blå Vägen städ&service". Om namnet klingar bekant så är det en biverksamhet i den ekonomiska föreningen "Spånga Blå Band", som…

Läs mer...

Våra 6 populäraste nyheter 2011

Som en idéburen organisation i den sociala ekonomin vill vi i Blåeld synliggöra de värden som vi står för. Det gör vi bl.a genom att blogga, fotografera, göra bilder, skriva och samtala om våra verksamheter och värden. Ett av målen är att uppmärksamma behovet av att förbättra förutsättningarna för kooperativt företagande och dess möjligheter att skapa fler nya jobb. Här kan du ladda ner och läsa mer om idéburet företagande i broschyren "Program för ökat och utvecklat idéburet företagande" från KFO. Som en del i…

Läs mer...
Fas 3 Anordnare

Möte för Fas 3 Anordnare

Lasse Reuterberg, projektledare inom Blåeld, hälsade trettiotalet Fas 3 anordnare välkomna till nätverket Kompetenta anordnares möte på Princess Hall. Kompetenta anordnare är ett kompetensutvecklingsprojekt för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom Fas 3. Projektet drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion  och Civilförsvarsförbundet. Det sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Fas 3 En fas 3 anordnare är lika med en arbetsgivare, men de får betalt för att hålla oss långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning, som oftast inte är det. De…

Läs mer...

Blåeld – Det första året

Här följer ett inlägg från Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg: BLÅELD är troligtvis det viktigaste jag någonsin startat. Det är inte utan en viss stolthet jag nu efter första året kan se att mina vildaste förhoppningar överträffats med råge. Mer om det längre ner men först… BLÅELD är en verksamhet till syfte att hjälpa långtidsarbetslösa att få ett arbete och därmed egen försörjning. Idén till BLÅELD bygger i korthet på de positiva erfarenheter vi fått genom möten med några långtidsarbetslösa personer som varit på Barnens Hus…

Läs mer...

Specialisterna – ett socialt IT-företag

Här är en inspirerande artikel om Specialisterna, ett socialt IT-företag i Danmark. De har skapat många jobb åt personer med autism som traditionellt haft väldigt svårt att hitta och behålla jobb. Specialisterna är även nyskapande när det gäller sin prissättning där de tar högre priser än sina konkurrenter. - When Sonne set up Specialisterne, he took an unusual tack: he decided that, rather than pursue business by appealing primarily to corporate responsibility, or by offering low-cost labor, he would position his consultants as superior workers…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök