skip to Main Content

En handfull mörker

I anslutning till Sveriges Televisions aktuella dokumentär Tvärvändningen, ägnas veckans omvärldsbevakning åt en del av konsekvenserna av de senaste decenniernas asylinvandring. Det har under flera år funnits seriösa kritiska röster, som ifrågasatt hur våra politiker och myndigheter hanterat de olika problemkomplex som successivt vuxit sig starka: arbetslöshet och till den kopplat bidragsberoende och utanförskap; social oro och kriminalitet; en från det svenska samhällets normer avvikande kvinnosyn, som satt spår vad gäller trygghet och trivsel i det offentliga rummet. En del av kritiken har gällt asylinvandringen…

Läs mer...
Arbetsmarknadsekonomiska Rådet

Inkomstklyftorna ökar i kluvet land

Veckans bonusbevakning handlar huvudsakligen om klyftor. Dels om inkomstklyftor, vilka ökar i snart sagt varje kommun runt om i landet. Dels om klyftorna på arbetsmarknaden. Att inkomstklyftorna ökar beror inte i första hand på ökad lönespridning, utan företeelsen är kopplad till två andra fenomen. Det ena är kapitalinkomster, främst från börsnoterade värdepapper, vilket ger vinnare i inkomstligan. Det andra är det faktum att försörjningsstöd och ersättningar i välfärdens försäkringssystem inte hållit takten med löneutvecklingen, varför de som inte arbetar halkar efter. Vad gäller klyftorna på…

Läs mer...
Enkla Jobb City I Samverkan

Enkla jobb kan vara nog så påfrestande

"Enkla" jobb kanske inte kräver så höga kvalifikationer kompetensmässigt, men de är i stället ofta rejält påfrestande. Kraven är emellanåt höga vad gäller stresstålighet och flexibilitet. Kombinerat med osäkra arbetsförhållanden och liten möjlighet att påverka arbetssituationen, så blir ohälsa och sjuktal därefter. Det vill säga relativt höga, jämfört med andra yrkesområden. Detta menar i vart fall en socialdemokratisk debattör, i ett inlägg i diskussionen kring alla de "enkla" jobb som anses behövas för att ge många av de senaste årens asylinvandrare en möjlighet till självförsörjning. Konklusion:…

Läs mer...
Foto-r2hox

Det svenska samhället har fått ett långvarigt utanförskap att hantera

Det finns ett utanförskap som är direkt kopplat till de senaste decenniernas asylinvandring. En tilltagande medvetenhet om detta utanförskap och dess konsekvenser har de senaste åren gett allt kraftigare avtryck i samhällsdebatten. Utanförskapet är mångfacetterat - det räcker att kasta ett par blickar på de senaste månadernas nyhetsflöde och de åsiktsbrytningar skeendena gett upphov till, för att inse det. Det finns bland annat en diskussion kring skillnader i normer och grundläggande värderingar, liksom en debatt om hur många nybyggda bostäder som behövs och hur snabbt…

Läs mer...
100-klubben

100-klubben förstärks med fler företag som vill ta emot nyanlända asylinvandrare

Regeringens 100-klubb växer till sig, om än i liten skala, rapporterar Arbetet. Samma publikation informerar om att ytterligare ett par hundra arbetsgivare förklarat sig villiga att ta emot personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Dock inte så många som etthundra stycken var. Lovvärt, men med tanke på att det i dagsläget finns 53 000 asylinvandrare i etableringsuppdraget, så får det väl betraktas som ett par droppar i havet. Särskilt som antalet deltagare i etableringsuppdraget kommer att växa sig än högre, i takt med…

Läs mer...
Asylkrisen Centralstationen Stockholm

Arbetsförmedlingen varnar för resursbrist till följd av asylkrisen

Visst gör det ont när knoppar brister, skrev Karin Boye i diktsamlingen För trädets skull. Det är också kännbart när resurserna brister. Framför allt för de människor som har behov av dessa resurser. Liv som kunde gått i blom blir i stället en tillvaro där hösten följs av frost, av vinter och sedan intet mer. Arbetsförmedlingen får det inte att gå ihop. Utgifterna kommer att spränga budgetramarna, till följd av det stora antalet asylsökande - etableringsuppdraget är gökungen i boet. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar…

Läs mer...
Det Goda Samhället

Det goda samhället blev det nya Sverige

Under våren har kvalitetsbloggen Det Goda Samhället levererat den ena tänkvärda och väl formulerade texten efter den andra. Så här inför högsommarens inbrott bjuder bevakningen på en trio av nyligen publicerade inslag. Självklart under rubriken Det Goda Samhället. I valet mellan att bygga vidare på Det goda svenska samhället och att släppa loss Det nya Sverige, har våra styrande politiker under ett par decennier satsat på det senare. Det har bland andra förändringar gett en ny innebörd åt begreppet "samhällsutmaning". Men också i det nya Sverige finns…

Läs mer...
Löfven Lovar 80 000 Jobb

Statsminister Löfven lovar 80 000 jobb genom bättre matchning

Socialdemokraterna hade partikongress sista helgen i maj. Veckans bevakning fokuserar på detta en gång statsbärande parti, som numera får nöja sig med att då och då vara regeringsparti på nåder. Partikongressens tema var jobben och därför gäller det förstås att göra kraftfulla utfästelser på den avdelningen, inför den höst då socialdemokraterna äntligen har lite inflytande över regeringens budget. 80 000 jobb ska inte vara någon konst att skaka fram, menar partiledaren och statsministern Stefan Löfven. Allt som krävs är några ordentliga utbildningssatsningar och så en…

Läs mer...
Sociala Företag Skapar Jobb

Sociala företag skapar arbetstillfällen för de svaga på arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning gör nedslag bland en handfull notiser om socialt företagande, de oönskades spröda halmstrå på den svenska arbetsmarknaden. Det bjuds också en debattartikel i ämnet, som tar upp den känsliga frågan om undanträngningseffekter till följd av de subventioner många sociala företag har för sin personal. Expressens ledarskribent Anna Dahlberg anser att våra riksdagspolitiker använder kommunerna som en krockkudde. Fagra utfästelser i riksdagen skall hanteras av en mager verklighet i kommunerna. Det är förstås ohållbart i längden - och längden, den är redan här. Första…

Läs mer...
Naiva Borgare Har Bäddat För Kriminella

Våra välfärdssystem har öppnats för fusk och brottslighet

Expressens vanligtvis så balanserade ledarskribent Anna Dahlberg har skrivit en rasande ledare, om den organiserade brottslighet som börjat utnyttja delar av det svenska välfärdssystemet. Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som bjuder de kriminella rika möjligheter att sko sig, bland annat genom det i panikartad hast avskaffade systemet med etableringslotsar, samt med nystartsjobben där ingen rimlig kontroll verkar finnas över vart pengarna tar vägen. Den tidigare alliansregeringen får mycket hård kritik. Dahlberg börjar med det katastrofala systemet med etableringslotsar och betar sedan av reform efter reform,…

Läs mer...
Integration

Om integration, segregation och samhällsförändring

Inom de områden där Blåeld verkar, har fas 3 som bekant fått mycket uppmärksamhet i media under hösten. En annan faktor som berör Blåelds verksamhetsområden, är den förutspådda kraftiga tillströmningen av asylsökande och anhöriginvandrare de kommande åren. Som det har sett ut på arbetsmarknaden de två senaste decennierna, riskerar många av de nytillkomna att få svårigheter att skaffa sig ett arbete och att hitta in i det svenska samhället. Segregation och utanförskap är inte bara ett hot, utan en realitet. I denna extrainsatta omvärldsbevakning kan…

Läs mer...

Om fas 3, värdet av nyföretagande och ljus i mörkret i omvärldsbevakningen vecka 24

Sysselsättningsfasen är på tapeten i Blåelds sista ordinarie omvärldsbevakning före sommaren. Åtgärden finns, den behövs, vid regeringsskifte skall den avskaffas men kanske ändå i någon form finnas kvar. Vidare i veckans bevakning: Etablering för nyanlända bör anpassas mer utifrån individuella behov, anser Riksrevisionen. Myndigheten förväntar sig också att Arbetsförmedlingen skall vidta åtgärder och verka på ett sådant sätt, att resultaten av etableringsarbetet förbättras. I ett par debattartiklar hävdas det att jobb i hög utsträckning kommer till genom nyföretagande och att det behövs en ny demokratiutredning. Vi…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök