skip to Main Content
Yalla Trappan Nyttigaste Affären 2016

En handfull socialt företagande

I veckans omvärldsbevakning serverar vi en handfull notiser om arbetsintegrerande sociala företag. Bland dem två företag som nyligen prisbelönats för sina goda insatser. Det rör sig i de flesta fall om relativt små och jordnära projekt. Det amerikanska rymdprojektet på 1960-talet var allt annat än litet och jordnära. Det var en tid för hjältar, det var en tid för drömmare. En tid att spränga gränser och färdas bortom den punkt där himmelen upphör och rymden tar vid. Den 20 februari 1962 lyckades NASA för första…

Läs mer...
Interpellation Riksdagen

Frågan om sociala företags finansiering efter fas 3 uppe till debatt i Riksdagen

Frågan om de sociala företagens överlevnadsmöjligheter har varit uppe till debatt i riksdagen. Det aktuella problemet är att många sociala företag vuxit fram och/eller expanderat under den tid då Alliansen satt vid makten och därför i hög grad kommit att luta sig mot anordnarbidrag för fas 3-deltagare för att finansiera verksamheten. Denna källa försvinner i och med att fas 3 avvecklas. Nu vill de berörda sociala företagen gärna veta om regeringen har för avsikt att hjälpa dem med någon alternativ finansieringsform. Debatten är värd att…

Läs mer...
Sociala Företagsmassan

Sociala företag försvinner när fas 3 avskaffas

I samband med att fas 3 avskaffas, riskerar också en betydande andel av de sociala företagen i Sverige att försvinna eller marginaliseras. Om så sker blir ett antal människor arbetslösa på nytt, de allra flesta av dem personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Civilsamhället försvagas och många långtidsarbetslösa, för vilka extratjänster och utbildning inte är lämpliga eller meningsfulla alternativ, kan komma att stå helt utan aktiviteter som kan meritera och förbereda dem för arbetslivet. Om detta debatteras det betydligt mindre än vad som vore rimligt och…

Läs mer...
Jobbmålet Svårt Att Nå

Arbetsmarknadsministern medger att regeringens jobbmål blir svårt att nå

Nu medger också arbetsmarknadsministern att regeringens mål för den svenska arbetslösheten, lägst i EU till 2020, kommer att bli svårt att nå. Ylva Johansson framhåller den ökade asylinvandringen som det främsta skälet till att löftet till väljarna kan bli svårt att hålla. Jobbskatteavdraget är ett av den förra regeringens mest välkända arv, och populärt i vart fall bland de som har arbete. Men hur bra är det egentligen för tillväxt, produktivitet och samhällsekonomin i stort på lite sikt? Det finns forskare som anser att andra…

Läs mer...

Nationalekonomen Lars Calmfors tvivlar på regeringens arbetsmarknadspolitik

Ännu en kompetent och erfaren stämma sällar sig till de röster, som uttrycker tvivel om regeringen Löfvens arbetsmarknadspolitik. Nationalekonomen Lars Calmfors är hård i sin kritik. Bland annat undrar han varför regeringen överhuvudtaget ska sätta upp mål för arbetslösheten i förhållande till EU. Bättre då att ange ett procenttal för den arbetslöshet regeringen strävar mot. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson jämför regeringens målsättning för arbetslösheten med ett nyårslöfte. Vad hon nu kan mena med det - ett nyktert konstaterande eller en spirituell liknelse? Vid Stora Samhällsgalan premierar…

Läs mer...

Almega vill reformera fram 90 000 jobb åt utlandsfödda

Sysselsättningsgapet på arbetsmarknaden, mellan infödda och invandrade, är måltavla för en ansenlig mängd tanke- och åsiktsproduktion. Aktuell för stunden är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, som i en nyutkommen rapport samlat förslag till olika reformer, i avsikt att göra det enklare för utlandsfödda att få tag på ett arbete. Det kan röra sig om uppemot 100 000 arbeten, enligt Almega. Tja, spekulera står var och en fritt. Reformförslagen ska bli till politik och genomföras, innan någon enda människa får arbete med hjälp av dem. Med åren kommer…

Läs mer...
Fas 3-aveckling Tar Tid

Om budgetpropositionen 2015, Gnosjöanda och tidens gång i omvärldsbevakningen vecka 44

Fas 3 kommer att avvecklas. Dock i långsammare takt än vad som förespeglades av dåvarande oppositionens kritik och retorik, under Alliansens regeringstid. Det framgår av den budgetproposition för 2015 som den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson presenterade för riksdagen den 23 oktober. Taket i a-kassan höjs, men avtrappningen blir kvar. Förstärkningarna i plånboken blir kanske inte riktigt vad många förhoppningsfulla långtidsarbetslösa trodde, då de lade sin röst på oppositionen. Kommentarerna till budgeten spretar, som sig bör. Vissa ledarstick ser tillbaka och tycker det var bättre på…

Läs mer...

Omvärldsbevakning special: Almedalen 2014

Vad vill oppositionen göra med fas 3 och hur mår de långtidsarbetslösa? Det var frågor som avhandlades på två av de många seminarierna i Almedalen. Arbetsmarknadsministern har presenterat förslag till en ny anställningsform, som skall hjälpa de som har det svårast på arbetsmarknaden. Oppositionen applåderar och säger: "Vad var det vi sa?". I övrigt inslag om arbetsmarknadens utveckling, a-kassans urholkning och behovet av sociala investeringar. Det allmänna intrycket av årets evenemang i Almedalen? Jo tack, ge det ett par år till, så kommer det bli…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning - Kollaborativ Ekonomi

Om kollaboratörer, kulturekonomi och kulturskymning i omvärldsbevakningen vecka 21

En fortfarande livaktig svensk tekoindustri, vägar in på arbetsmarknaden för utländska akademiker och begreppet kollaborativ ekonomi är inslag i veckans omvärldsbevakning. Ekonomins fördärvliga inflytande på kulturen och en anrik kulturinstitution avhandlas, i ord och bild. Könsroller nivelleras, könstillhörigheter suddas ut och ambivalens råder. Bevakningens nostalgiredaktör minns en tvekönad popgrupp och ett blodigt fältslag. Samt en strålande seger. Arbetsmarknad Den svenska klädmarknaden omsatte c:a 229 miljarder kronor 2012, skriver Arbetet. Men i IF Metalls register finns det färre än tio inhemska arbetsplatser med sömmerskor. Den svenska…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning

Om Almedalsbåten, bildningens förutsättningar och civilsamhällets (o)beroende i omvärldsbevakningen vecka 17

Rikspressen, i form av Svenska Dagbladet, har uppmärksammat fenomenet socialt företagande. Blickarna vänds mot Alby och det nya nordiska köket. I övrigt handlar det mycket om bildning och kultur i veckans bevakning. Böcker, bibliotek och bildning blir allt viktigare, hävdar en professor vid Linnéuniversitetet. En förortsförfattare slår ett slag för betydelsen av elevens eget arbete vid all inlärning och en hållbarhetsexpert presenterar böcker om samhällsentreprenörskap. Oberoende från politik och politiker är centralt för såväl kulturinstitutioner som civilsamhälle, hävdas det med emfas i ett par inslag.…

Läs mer...

Om arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik i omvärldsbevakningen vecka 2

I Malmö provas en ny modell för att bryta utanförskap och segregation, med viss framgång enligt upphovsmännen. Sådana insatser kan behövas, ty två debattartiklar menar att det görs för lite för de sämst ställda på arbetsmarknaden. Historiskt svag arbetsmarknadspolitik hävdar LO och en etablerad samhällstänkare önskar sig plusjobben åter. Samhällsentreprenörer, kvinnliga entreprenörer, årets uppstickare - möt två urbana biodlare med många epitet. Till sist: En stor stjärna har fallit. Arbetsmarknad Lokala entreprenörer i Malmö hjälper folk att få jobb och att starta eget. Visionen är att…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevaking

Om samhällsentreprenörskap och innovationer i omvärldsbevakningen vecka 48

Sociala företag växer långsamt, sägs det. Men ingenting konstigt med det - många företag, inom alla sektorer, växer långsamt. Verksamheten kanske underlättas av mera pengar och en gnutta förståelse för de speciella förutsättningarna? Det hävdar i vart fall ledande företrädare för civilsamhällets organisationer. Vad gäller innovationer - är matlagningskonsten tidernas viktigaste uppfinning? Höstens mörker kulminerar. Tänd ett ljus och håll drömmen levande. Samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap och socialt företagande möter ofta kritik för den långsamma tillväxttakten. Både vad gäller antalet företag och i de befintliga företagens storlek…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök