skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen - En Labyrint

Arbetsförmedlingens individuella bedömningar – en labyrint där arbetsförmedlare och arbetslösa går vilse tillsammans

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har gett Arbetsförmedlingen ett nära nog omöjligt uppdrag. Uppgiften att göra meningsfulla "individuella bedömningar" för varje långtidsarbetslös, leder till en så komplicerad och tidsödande arbetsprocess att den blir destruktiv för båda parter. Arbetsförmedlare och arbetslösa riskerar att hamna i en oöverskådlig och svårnavigerad labyrint, från vilken de inte kan ta sig ut. Tidsödande och ineffektivt Procedurerna för Arbetsförmedlingens "individuella bedömningar", så som de beskrivs av Blåelds erfarne verksamhetschef Lasse Reuterberg, förefaller omständliga, tidsödande och ineffektiva: Arbetsgången för att till…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen

Ta ifrån Arbetsförmedlingen jobbmatchningen, säger riksdagens arbetsmarknadsutskott

Först kom Moderaterna med en debattartikel i Svenska Dagbladet i slutet av januari, med krav om att lägga ned Arbetsförmedlingen. I nästa steg hakade resten av allianspartierna på kravet, denna gång i Expressen i mitten av februari. Nu har Alliansen tagit hjälp av Sverigedemokraterna för att få majoritet i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Resultatet av denna utvidgade allians har blivit ett krav till regeringen Löfven: Ta ifrån Arbetsförmedlingen uppdraget att matcha arbetslösa mot de lediga jobben på arbetsmarknaden. Lägg i stället ut den uppgiften på privata aktörer.…

Läs mer...
4 Kategorier Arbetslösa

Arbetslösa behöver matchas på rätt sätt mot arbetsmarknaden

De långvarigt arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden har ofta så pass mycket sämre förutsättningar, att de kräver helt andra insatser än vad de som har närmare till arbete behöver. Detta är något vi har att förhålla oss till, då vi diskuterar matchning av arbetslösa mot arbetsmarknaden. För tre veckor sedan skrev Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson en debattartikel i Svenska Dagbladet, i vilken hon krävde att Arbetsförmedlingen skulle läggas ned. Nu ställer sig hela Alliansen bakom förslaget, i en ny debattartikel i Expressen. Alliansen…

Läs mer...
Men Hallå ... Arbetsträna?

Men hallå… arbetsträna? Jag ska ju bli en “känd designer”

Det finns inget som är så farligt och nedbrytande som inaktivitet Att inte känna tillhörighet i ett sammanhang är nedbrytande för vem som helst. Inte sällan leder det till ett tillstånd som liknar utbrändhet. Internplaceringar eller förberedande insatser utan krav på daglig närvaro bryter snabbt ner även den starkaste oavsett om man är ung eller gammal. Därför är den viktigaste uppgiften vi har att få ut ungdomar och långtidsarbetslösa i meningsfulla aktiviteter.   Det viktigaste är inte VAD man gör utan ATT man gör något…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen måste ge mer stöd till de svagaste

En direkt vädjan till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg - kan det bli räddningen för de arbetsintegrerande sociala företagen? Företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer inom civilsamhället har skrivit ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, publicerat på Svenska Dagbladets debattsida. Undertecknarna och deras organisationer vädjar till Mikael Sjöberg att se till så att anvisningar av människor till idéburna organisationer kan återupptas och förstärkas, så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges. Vi på Blåeld förenar oss med undertecknarna av det öppna…

Läs mer...
Ylva Johansson

Ylva Johanssons tal på Stora sociala företagsdagen i Göteborg

Ingrid Bexell, kommunikationsansvarig vid Coompanion Göteborgsregionen, har lagt upp arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons tal vid Stora sociala företagsdagen på YouTube. Rubriken för talet är "En politik för företag med hållbarhet som drivkraft - hur ser den ut?" YouTube-inslaget återfinns i slutet av det här inlägget, men ett kort refererat av talet kan vara på sin plats. Ylva Johansson inledde med att säga några vackra ord om hur arbetsintegrerande sociala företag kan hjälpa människor att få bidra med de resurser de har. Hon förklarade att…

Läs mer...

Stora sociala företagsdagen 2016

Den 5 september är det dags för den Stora sociala företagsdagen i Göteborg. Det är fjärde gången som mässan äger rum och årets tema är Business for inclusion 2.0 Sociala företag skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. När du väljer dem som leverantör är du med och skapar ett samhälle där resurser, både mänskliga och miljömässiga, används på ett uthålligt sätt. Att handla det som ändå skulle handlas men på ett medvetet sätt gör socialt ansvar till en del av er…

Läs mer...
Det Går Snabbare än Beräknat Att Fasa Ut Fas 3

Vilseledande av Arbetsförmedlingen om internplaceringar inom fas 3

I samband med ett inslag i Sveriges Television för en knapp månad sedan, den 29 juli, gjorde en chefstjänsteman vid Arbetsförmedlingen ett par uttalanden som kan vara värda en närmare granskning. Inslaget i SVT handlade om den brådstörtade avvecklingen av fas 3. Det går så fort att med nuvarande takt kommer alla sysselsättningsplatser att vara borta redan i början av 2017, ett helt år tidigare än planerat. Orsakerna till den alltför hastiga avvecklingen är säkert flera. En del är förstås helt legitima, men i andra…

Läs mer...

Framtidstro med farhågor i Almedalen: Blå Bandets seminarium om utanförskapet inom arbetsmarknadspolitiken

Blå Bandets seminarium om den nuvarande arbetsmarknadspolitikens oförmåga att hitta lämpliga lösningar för många av de människor som befinner sig i långvarig arbetslöshet, avhölls i ett välfyllt tält en småmulen dag i mitten av Almedalsveckan. Seminariepanelen hann med att diskutera flera aktuella frågor, som rör utsikterna för de människor som står längst från arbetsmarknaden: Fas 3 och avvecklingstakten, Arbetsförmedlingens (o)förmåga att göra individuella bedömningar samt framtiden för den sociala ekonomin. Dessutom lyftes behovet av en alternativ arbetsmarknad fram, med förutsättningar som är bättre anpassade till de människor…

Läs mer...
Lasse Reuterberg I SVT

Reportage i SVT: Det går snabbare än beräknat att fasa ut Fas 3

Med anledning av den överraskande snabba avvecklingstakten av Fas 3  har SVT besökt det sociala företaget Framtid i arbete i Fittja och pratat med verksamhetschef Lasse Reuterberg. Kritisk till att utfasningen går snabbt Företaget Framtid i arbete tar emot Fas 3:are och verksamhetschefen Lasse Reuterberg är kritiskt till att arbetsförmedlingen fasar ut snabbare än vad som är tänkt. – Det är faktiskt en katastrofsituation just. Vi har deltagare hos oss här som blir hemförlovade, man kallar det för interplacering. Man hamnar alltså på att sitta…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök