skip to Main Content

Framtidstro med farhågor i Almedalen: Blå Bandets seminarium om utanförskapet inom arbetsmarknadspolitiken

Blå Bandets seminarium om den nuvarande arbetsmarknadspolitikens oförmåga att hitta lämpliga lösningar för många av de människor som befinner sig i långvarig arbetslöshet, avhölls i ett välfyllt tält en småmulen dag i mitten av Almedalsveckan. Seminariepanelen hann med att diskutera flera aktuella frågor, som rör utsikterna för de människor som står längst från arbetsmarknaden: Fas 3 och avvecklingstakten, Arbetsförmedlingens (o)förmåga att göra individuella bedömningar samt framtiden för den sociala ekonomin. Dessutom lyftes behovet av en alternativ arbetsmarknad fram, med förutsättningar som är bättre anpassade till de människor…

Läs mer...
Almedalen 2016 Blå Bandet

Seminarium med Blå Bandet i Almedalen om utanförskapet inom arbetsmarknadspolitiken

Onsdag den 6 juli håller Blå Bandet ett seminarium i Almedalen om ett angeläget ämne: den nuvarande arbetsmarknadspolitikens oförmåga att hitta lämpliga lösningar för många av de människor som befinner sig i långvarig arbetslöshet. I det här inlägget påvisas en strukturell brist hos arbetsmarknadspolitiken. Gruppen av människor det rör sig om beskrivs med hjälp av författaren Susanna Alakoski. Begreppet arbetsanordnare, en viktig resurs att ta tillvara, ges ett innehåll. Seminariet Blå Bandets seminarium presenteras så här i Almedalens program: Arbetsmarknaden är som ett pussel där ett antal bitar…

Läs mer...
Ylva Johansson Foto Viktor Svedberg

Riksdagsdebatt om fas 3 och ersättningsåtgärderna, mellan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och moderaternas Katarina Brännström

Vid en interpellationsdebatt i Riksdagen den 22 mars gick Katarina Brännström (M), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, upp mot arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Debatten gällde avvecklingen av fas 3 och de ersättningsåtgärder som regeringen har beslutat om. Vi återger nedan de första replikskiftena kontrahenterna emellan. För att låta läsaren ostört göra sin egen bedömning av de argument som utväxlades, avstår redaktionen från kommentarer här och nu - dock med följande undantag. En faktauppgift som lämnades under debatten kan nämligen vara värd att särskilt uppmärksamma. Den kom från…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök