skip to Main Content

Fas 3 behövs – skarpt läge råder!

Det exceptionella antalet asylsökande i Sverige ställer landet inför stora och svåra påfrestningar under överskådlig tid. Viktiga samhällsfunktioner kommer att bli tungt belastade och alla tillgängliga resurser behöver mobiliseras. Det är i detta akuta läge glädjande att notera, att regeringen och allianspartierna visar förståelse för behovet av en omfattande och varierad arbetsmarknadspolitik. Detta går att utläsa av regeringens ambition med den så kallade 100-klubben och av migrationsöverenskommelsens beslut att regeringen ska göra "särskilda insatser" för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet. Inom…

Läs mer...
Stefan Löfven

Statsminister Löfven och diskrimineringen på arbetsmarknaden

Statsminister Stefan Löfven (S) lär ha riktat fingret mot svenskt näringsliv såsom delvis ansvarigt för den misslyckade integrationen i Sverige. Han menar, enligt Dagens Industri, att svenska företag diskriminerar invandrare i samband med sina urvalsprocesser vid rekryteringar. Löfven får dock mothugg, av bland annat just företagare i Sverige. Att viss diskriminering - sannolikt grundad på fördomar om olika grupper eller kategorier av människor - förekommer på arbetsmarknaden, i Sverige såsom överallt annars på jorden, torde väl vara klarlagt. Att invandrare skulle vara så mycket mer…

Läs mer...
Kallare Tider Sverige

Sveriges framtid – kallare tider stundar

Veckans omvärldsbevakning skissas mot en fond av hösttecken: mulna dagar med enstaka solglimtar, tidig skymning och djupnande mörker, blanka gator med reflexer från stadens ljus och melankolisk noirstämning; varhelst det finns lövträd en omisskännlig doft från de fallna löven, som fuktats av dis och regn. Kvällspromenadernas hundar tar inte många steg förrän nosen ska ned i myllan och snusa, igen och återigen. Det tvåfota sällskapet får vackert ge sig till tåls. Tiden, om än inte promenaden i sig, blir lång. Klockan är ställd på vintertid…

Läs mer...
Korta Vägen Hjälper Invandrare

Korta vägen hjälper invandrade akademiker att hitta jobb snabbare

Veckans omvärldsbevakning handlar i mycket om utbildning. Invandrade akademiker finner vägen till rätt plats på arbetsmarknaden med hjälp av Stockholms Universitet. Centerpartister i kommun och landsting slår ett slag för högskoleutbildningarna ute i landet. Fackförbundet TCO vill se högskoleutbildningar som kan hjälpa människor i och utanför arbetslivet att ställa om till nya yrken och möjligheter. Inget tema är komplett utan en kontrasterande stämma. I den här bevakningen en erfaren röst som hävdar att inlärda kunskaper inte är allt. Det ska också till en uppsättning kulturella egenskaper och…

Läs mer...

Arbetsförmedlingens generaldirektör vill ha fortsatt hög invandring

Arbetsförmedlingen för i en ny rapport fram önskemål om volymen på de kommande årens invandring. Denna bör, enligt myndigheten, permanentas på dagens nivå. Generaldirektören Mikael Sjöberg hänvisar till kalkyler, som visar att Sverige behöver detta invandringsöverskott för att kunna finansiera framtidens välfärd. Den systemtänkande debattören Johan Westerholm delar dock inte generaldirektör Sjöbergs åsikt. I stället finner Westerholm avsevärda brister i Arbetsförmedlingens beräkningar. Enligt honom bortser dessa från problemområden och kostnadsposter, vilka bör utgöra en självklar del av en verklighetsförankrad kalkyl. Har svenska politiker förvandlats till…

Läs mer...

Regeringen vill reformera etableringen av nyanlända invandrare

Den svenska regeringen har presenterat en skiss till åtgärder, avsedda att rätta till brister i etableringen av nyanlända invandrare. Åtgärdspaketet i sig är dock inte utan skavanker, om vi ska tro en tämligen samstämd opposition. I första hand kritiseras bristen på konkretion, men också andra aspekter av utspelet nagelfars. Blåeld Media ägnar en späckad bevakning åt detta inrikespolitiska skådespel. För att göra konturerna i dramat mer distinkta, tecknar vi också en fond i allvarsamma toner med hjälp av några välformulerade samhällsdebattörer. Som vanligt i sådana…

Läs mer...
Politisk Höst I Sverige

Politisk höst i Sverige

Hösten och den tidiga vintern 2014 blev en turbulent tid i svensk inrikespolitik. Det började med ett för många oväntat valresultat, där Sverigedemokraterna gick starkt framåt och fick position som tungan på vågen mellan de traditionella blocken. Det innebar bland annat vissa svårigheter att bilda en regering, som skulle kunna lotsa en statsbudget genom riksdagen utan att stöta på grund. Problematiken kring regeringsbildningen och budgetfrågan kom mycket riktigt att färga riksdagens arbete. Det gick så långt att statsminister Stefan Löfven (S) hotade med att utlysa…

Läs mer...
Sverige Av Idag

Sverige 2014: Sysselsättningsgap, segregation och utanförskap

Få länder inom OECD har ett större sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda än Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån låg sysselsättningsgraden 2013 på drygt 66 procent för utrikes födda, medan inrikes födda hade en sysselsättningsgrad på drygt 83 procent. Nationalekonomen och forskaren Andreas Bergh har studerat tänkbara orsaker till detta sysselsättningsgap. Därefter har han jämfört troliga orsaker till problemet med de olika politiska partiernas förslag om hur saken ska åtgärdas. Han kommer fram till den nedslående slutsatsen, att politikernas förslag till lösningar tyvärr inte matchar de…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning

Om arbetsmarknad och invandring i omvärldsbevakningen vecka 35

Frågan om det så kallade sysselsättningsgapet på den svenska arbetsmarknaden, det vill säga att arbetslösheten bland invandrade är betydligt högre än bland infödda, har studerats och debatterats flitigt de senaste åren. Inför kommande riksdagsval har frågan fått än högre dignitet, bland annat på grund av de ökande flyktingströmmarna från Syrien och Irak. Av och till ägnas denna differens på arbetsmarknaden uppmärksamhet i media. Den som följer utbudet, urskiljer efter ett tag några återkommande teman. Eller uttryckt på ett annat sätt: egentligen skrivs det samma saker,…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök