skip to Main Content

Den svenska välfärdsstatens framtid

Saker och ting hänger samman. I veckans bevakning beskådar vi komplexet välfärdssamhälle, arbetsmarknad, arbetskraftsinvandring, integration, assimilering, fattigdom och civilsamhälle. Välfärdsstaten kommer inte att kunna upprätthållas utan en ökad andel människor i arbete, framför allt då bland de senaste decenniernas asylinvandrare. Detta förutsätter i sin tur förbättrad integration och omställningar på arbetsmarknaden. Dagens arbetskraftsinvandring är dysfunktionell. Den försvårar för högutbildade i bristyrken, medan den öppnar för lågkvalificerade till yrkesområden där arbetslösa i Sverige i stället borde ha företräde. Här krävs ändring - gör om, gör rätt.…

Läs mer...
Jobbgapet

Jobbgapet växer mellan utrikes och inrikes födda

Gapet växer mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Det var en förutsägbar följd av de senaste årens asylinvandring. Än värre lär det bli. Därmed ökar också antalet människor som är beroende av försörjningsstöd, på grund av att de inte har något arbete. För att kontrollera att alla snällt söker många jobb (som de har små chanser att få), ger nu regeringen kommunernas socialtjänster ökad tillgång till registeruppgifter hos Arbetsförmedlingen. Stefan Löfven ser dig, genom sina ställföreträdare ute i kommunerna. Samtidigt som detta pågår, vill…

Läs mer...
Är Det Verkligen Integration Vi Vill Ha?

Är det verkligen integration vi vill ha?

Begreppet "integration" har i samhällsdebatten blivit en flitigt använd tilltänkt räddningsplanka. Uttrycket används ofta som abstrakt universalmedel, när det gäller att komma till rätta med problem som surfar fram i kölvattnet av de senaste decenniernas omfattande asylinvandring. Ett typexempel ges av författaren och samhällsdebattören Nima Dervish i en intervju med Dagens Samhälle, då han tillfrågas om vad han ser som de viktigaste samhällsutmaningarna just nu: "Tre saker: Främst integration, därefter integration och sist men inte minst, integration". Så förledande enkelt - där integrationen kliver in,…

Läs mer...
Ge Oss En Säker Framtid

Arbetsförmedlingen lämnar glesbygden när världen kommer till Sverige

Arbetsförmedlingen har en bitvis svag representation i glesbygdskommuner, trots att behovet av arbetsförmedlande tjänster är stort, och i städerna ökar belastningen. Globalisering och stort inflöde av asylinvandrare lämnas som delförklaringar till den obalanserade och pressande situationen för myndigheten. Näringsminister Mikael Damberg (S) efterlyser nytänkande, så att även de med låg utbildning kan få en bra start i Sverige. Bra sagt och låt inte oss hindra, så varsågod och tänk nytt, herr minister. Det finns som bekant brister också på andra håll än inom arbetsmarknadspolitiken, vad…

Läs mer...
Magdalena Andersson Vårbudget 2016 Foto Finansdepartementet

Regeringens vårbudget 2016, med kommentarer och reflektioner

Omvärldsbevakningen fokuserar på regeringens vårbudget och bjuder på synpunkter om denna från en handfull intressenter och bedömare. Almega kritiserar regeringen för att sakna en kraftfull strategi för integration; en socialdemokratisk chefredaktör konstaterar att det viktigaste beskedet är att regeringen sitter kvar och tänker så fortsätta; två moderata politiker från partiets inre opposition vill se en mer aktiv kamp om makten från alliansens sida redan nu, inte först 2018; och en ledarskribent på Expressen har ledsnat på missbruket av ordet "utmaning". Därtill en betraktelse över de ofantliga…

Läs mer...
Integration Invandring

Integration & invandring viktigaste frågan för svenska väljare

En färsk undersökning från företaget Ipsos visar att svenska väljare med bred marginal rankar kombinationen integration och invandring som den viktigaste samhälls- och politiska frågan. Att ämnet är hett märks bland annat på debattglädjen i Sverige, med engagerade synpunkter för och emot från olika håll. Veckans bonusbevakning bjuder på inlägg av båda slagen - ett som ifrågasätter de återkommande utsagorna om bristande resurser och ett som uttrycker oro över den sneda könsbalans som uppstått i vissa åldersskikt. Den vanligtvis måttfulle statsvetaren Peter Santesson tar bladet…

Läs mer...
Extra Tjänster

Extratjänsterna som ska ersätta fas 3 rullar i gång så smått

Extratjänsterna som ska ersätta fas 3 har varit tillgängliga mindre än tre månader, men Dagens Arbete är på hugget och gör en tidig avstämning med Arbetsförmedlingen. I Enköping testas ett projekt för att bygga upp ett socialt företag som tillåter distansarbete hemifrån. Tänkta medarbetare är människor som av medicinska skäl har svårt att umgås med andra. Moderaterna fortsätter sin kursomläggning från Fredrik Reinfeldts utopiska andra mandatperiod. Partiledaren Anna Kinberg Batra kräver åtstramningar inom välfärdens åtaganden gentemot personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Dock, varnar en statsvetare, är det…

Läs mer...
100-klubben

100-klubben förstärks med fler företag som vill ta emot nyanlända asylinvandrare

Regeringens 100-klubb växer till sig, om än i liten skala, rapporterar Arbetet. Samma publikation informerar om att ytterligare ett par hundra arbetsgivare förklarat sig villiga att ta emot personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Dock inte så många som etthundra stycken var. Lovvärt, men med tanke på att det i dagsläget finns 53 000 asylinvandrare i etableringsuppdraget, så får det väl betraktas som ett par droppar i havet. Särskilt som antalet deltagare i etableringsuppdraget kommer att växa sig än högre, i takt med…

Läs mer...
Årskrönika 2015

Årskrönika 2015. Med blicken mot framtiden

Året lider mot sitt slut och det är dags att sammanfatta några av de viktigaste händelserna. Först ut en lättsinnig parallell mellan regalskeppet Vasas undergång och höstens seglats på invandringspolitikens stormiga hav. När detta drama lagts för ankar, tar vi oss en titt på fas 3 och extratjänsterna. Vad är beslutat, hur ser förutsättningarna ut och vilka är utsikterna för det närmaste året? Om svaren som ges på de frågorna är bärkraftiga - ja, det vet vi kanske vid den här tiden nästa år. Redaktionen rekommenderar också Sommarkrönikan…

Läs mer...
Migrationsöverenskommelsen

Migrationsöverenskommelse #2 – kommentarer och reflektioner

Det finns ingen gräns för hur många flyktingar Sverige kan ta emot, sade statsminister Stefan Löfven (S) i en stor intervju med Sydsvenskan i slutet av april, för bara ett drygt halvår sedan. I dag är det mycket annorlunda ljud i skällan. Den svenska regeringen (socialdemokrater och miljöpartister) ska göra en ambitiös satsning på att positionera Sverige som sämst i klassen - asylmottagandet ska ned på EU:s miniminivå, är det sagt. Efter en 180 graders omvändelse under verklighetens grymma galge, rullar nu regeringen ut skarpa…

Läs mer...

Moderaterna kräver svar från regeringen om sociala företag

Vår omvärldsbevakning har under hösten hållit ett skärpt öga riktat mot dels reaktionerna på avvecklingen av fas 3, dels debatten kring de sociala företagens framtida möjligheter att överleva och verka. Nu kliver debatten kring de sociala företagen på allvar in i riksdagsringen: moderaternas Elisabeth Svantesson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) rörande de sociala företagens framtid. Fortsättning följer - förhoppningsvis. I veckans bevakning blir det också inslag om invandring, mottagande och integration - boende, arbete och digitalisering är…

Läs mer...
Asylkrisen Centralstationen Stockholm

Arbetsförmedlingen varnar för resursbrist till följd av asylkrisen

Visst gör det ont när knoppar brister, skrev Karin Boye i diktsamlingen För trädets skull. Det är också kännbart när resurserna brister. Framför allt för de människor som har behov av dessa resurser. Liv som kunde gått i blom blir i stället en tillvaro där hösten följs av frost, av vinter och sedan intet mer. Arbetsförmedlingen får det inte att gå ihop. Utgifterna kommer att spränga budgetramarna, till följd av det stora antalet asylsökande - etableringsuppdraget är gökungen i boet. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök