skip to Main Content
En Tudelad Arbetsmarknad

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva. Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen. Förhoppningen är att vi i februari ska…

Läs mer...

En handfull mörker

I anslutning till Sveriges Televisions aktuella dokumentär Tvärvändningen, ägnas veckans omvärldsbevakning åt en del av konsekvenserna av de senaste decenniernas asylinvandring. Det har under flera år funnits seriösa kritiska röster, som ifrågasatt hur våra politiker och myndigheter hanterat de olika problemkomplex som successivt vuxit sig starka: arbetslöshet och till den kopplat bidragsberoende och utanförskap; social oro och kriminalitet; en från det svenska samhällets normer avvikande kvinnosyn, som satt spår vad gäller trygghet och trivsel i det offentliga rummet. En del av kritiken har gällt asylinvandringen…

Läs mer...

LO och arbetsgivarna ska förhandla om utbildningsjobben

Veckans omvärldsbevakning riktas, som så ofta nu för tiden, mot försöken att hitta väl fungerande metoder för etablering och integration av nyanlända asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden. Kommer lösningen på frågan om de så kallade "enkla jobben" att bli en hybrid mellan LO:s förslag om utbildningsjobb och Teknikföretagens om etableringsanställningar? Samtal är nära förestående, parterna emellan. Man verkar nu ha avancerat från idé till snackstadiet. Hur långt steget sedan är till verkstad återstår att se. Rimaster i Östergötland ligger före i spåret I Östergötland har…

Läs mer...
Extratjänster Utvidgas Till Idrottsföreningar

Extratjänsterna utvidgas – igen

Veckans omvärldsbevakning börjar med nyheten om ännu en utvidgning av extratjänsterna. Idrottsföreningar, trossamfund och ideella föreningar ska, givet vissa förutsättningar, kunna få anställa långvarigt arbetslösa eller nyanlända asylinvandrare i extratjänster. De nya reglerna gäller från halvårsskiftet. På detta övergår vi till en återkommande punkt i programmet - tudelningen på den svenska arbetsmarknaden, mellan inrikes och utrikes födda. Vi bjuder på (ännu) ett seminarium i ämnet, där det (som vanligt i sammanhanget) konstaterades att frågan är angelägen och behöver lösas med det snaraste. Seminariet gick i…

Läs mer...
Moderaternas Partiledare Anna Kinberg Batra

Moderaterna utmanar Socialdemokraterna på debatt om jobben för utrikes födda

Moderaterna vill dra igång debatter med Socialdemokraterna runt om i landet. Den centrala frågan att avhandla är hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden. Alliansens läckande flaggskepp säger sig vilja blåsa liv i frågan. En ambition som förefaller missriktad, då debatten sedan mer än ett år pågår för fullt utan tecken till att mattas. Det som saknas är knappast debattvilja, utan snarare politiskt ledarskap och genomtänkt beslutsfattande. Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé kallar de tilltänkta debattkombatanterna för "de två regeringsbildande partierna". Vad gäller M…

Läs mer...

Svårt för äldre asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning kokar soppa på en numera traditionell näve spik. Det handlar i första hand om svårigheter för asylinvandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, samt några av de sedvanliga recepten för att åtgärda delar av problemen. Enkla jobb, utbildning och omorganisation av Arbetsförmedlingen - lika mycket nytt som en gång från Västfronten. Det är ändå av intresse att då och då lyfta fram även det stereotypa i debatter och händelser. Skärningsytorna mellan de bristfälligt överlappande områdena arbetsmarknad och asylinvandring, samt försöken att nödtorftigt…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...
S Kongress 2017

Socialdemokraterna vill satsa på offentliga jobb

Socialdemokraternas partikongress, under helgen före påskveckan, hade inte varit fullständig utan ett utspel om jobben. Det kom, så som ett brev på posten brukade göra förr i tiden. Partiledaren Stefan Löfven, tillika statsminister, talade om starka statsfinanser och såg ökande överskott framöver. Dessa föreställda resurser vill Löfven använda till investeringar och anställningar inom den offentliga sektorn. Välfärdsbehoven kommer att öka, varför "tiotusental efter tiotusental av nya kvinnor och män" ska anställas i välfärden under den kommande mandatperioden. Bara Stefan Löfven får sitta kvar vid makten,…

Läs mer...

Jobben med flest lågutbildade

Det finns fler arbeten för personer med enbart grundskola i bagaget, än vad som kanske framgår i debatten om de "enkla jobben". Saken är att många av dessa jobb i dag hålls av människor som är bättre meriterade än vad som behövs. Detta på grund av att de inte kunnat få tag på arbeten motsvarande den utbildningsnivå och de studieinriktningar de valt. Då tar de enklare jobb och därmed uppstår en undanträngningseffekt, där de med sämre studiemeriter blir utan jobb i stället. Tidningen Du&jobbet har…

Läs mer...
Pressbild LOs Ledning

LO öppnar för enkla jobb till lägre lön

I veckans bonusbevakning lyfter vi fram ett par ämnen som fick rubriker redan förra veckan. I det ena fallet handlar det om LO:s omtänkande kring frågan "enkla jobb och lägre löner", med ett par kommentarer därtill. I det andra fallet rör det sig om hårdare krav på nyanlända asylinvandrare att inordna sig under arbetsmarknadspolitiken och, för de invandrade kvinnorna, krav om att komma ut på arbetsmarknaden i större utsträckning än hittills. Som avrundning här, en nyhetsblänkare: Det har varit debatt i riksdagen om Arbetsförmedlingen. Mer…

Läs mer...
Stefan Löfven - Enkelt Jobb?

Vad menar politikerna med “enkla jobb” och var finns de jobben någonstans?

Vet politikerna själva vad de menar, när de talar om de "enkla jobb" som ska lösa problemen med den stora arbetslösheten hos lågutbildade asylinvandrare? Och finns det verkligen "enkla jobb" i någon större utsträckning? På område efter område görs inventeringar för att försöka hitta lågkvalificerade rekryteringsbehov, men också en gång i tiden handfasta yrken som lantbruk och skogsbruk rekryterar numera främst akademiskt utbildade. Bilmekaniker ska vi inte tala om. Men bekymren kring det stora asylmottagandet stannar inte vid frågan om jobben. Det är ju det här…

Läs mer...
Arbetsmarknadsekonomiska Rådet

Inkomstklyftorna ökar i kluvet land

Veckans bonusbevakning handlar huvudsakligen om klyftor. Dels om inkomstklyftor, vilka ökar i snart sagt varje kommun runt om i landet. Dels om klyftorna på arbetsmarknaden. Att inkomstklyftorna ökar beror inte i första hand på ökad lönespridning, utan företeelsen är kopplad till två andra fenomen. Det ena är kapitalinkomster, främst från börsnoterade värdepapper, vilket ger vinnare i inkomstligan. Det andra är det faktum att försörjningsstöd och ersättningar i välfärdens försäkringssystem inte hållit takten med löneutvecklingen, varför de som inte arbetar halkar efter. Vad gäller klyftorna på…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök