skip to Main Content
Svensk Flagga

Almedalen 2016: Den svenska flaggan vajade mest

Almedalsveckan är till ända, en vecka som vad gäller rikspolitiken virvlade fram i en nationalistisk yra. Svenskhet och svenska värderingar hyllades i högstämda ordalag av en majoritet av partiledarna. Man kan undra om de alla visste vad de talade om och varför de väntat till just den här sommaren med sina lovsånger till det svenska. För drygt ett år sedan var det bara Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson bland partiledarna som talade om svenska värderingar - och då fick han konsekvent tummen ner av de övriga partierna.…

Läs mer...
Studiestartstöd

Feltänkt från regeringen om nytt studiestartsstöd

Regeringen föreslår ett tredubblat studiebidrag till långtidsarbetslösa med låg utbildning. Avsikten är att locka osäkra och mindre studiemotiverade individer, utan grundskole- eller gymnasiekompetens, till skolbänken. Förslaget låter vackert, men är i väsentliga avseenden feltänkt. Sverige har redan generösa studievillkor. Utbildningarna är avgiftsfria från grundskola ända upp till akademisk toppnivå. För Komvux och studienivåerna bortom gymnasiet finns det studiefinansiering i låne- och bidragsfinansierad form för vuxna studerande, hela vägen till examen. Ända fram till en magisterutbildning vid universitet eller högskola, för den som har ambition och begåvning…

Läs mer...
Ibrahim Baylan Foto: Victor Svedberg

På dessa skuldror – integrationssamordnaren Ibrahim Baylans tunga uppdrag

I samband med regeringsombildningen för en vecka sedan, utsåg statsminister Stefan Löfven (S) energiminister Ibrahim Baylan (S) till samordningsminister med förbättrad integration som huvuduppgift. Uppdraget ligger i tiden - segregationen ökar runt om i landet och problem kopplade till bristande integration kommer med stor sannolikhet att dominera både politik och samhälle de närmaste åren. Området är omfattande och uppgiften närmast akut, men arbetet försvåras av en besvärande vaghet kring uppdragets kärnpunkt. Vad innebär egentligen det här med integration och vilka är de betydande - och…

Läs mer...
Segregationen ökar I Sverige

Segregationen ökar i större delen av Sverige – parallellsamhällen växer fram

Segregationen i Sverige ökar, enligt en granskning som Dagens Samhälle gjort. En icke-nyhet i sig, men ändå värd att uppmärksamma eftersom trenden är så entydigt dyster. Ett sätt att söka förstå utvecklingen är i termer av utanförskap och innanförskap; ett annat är att använda begreppet "parallellsamhällen". Oavsett vilket så är skeendet problematiskt, bland annat för att det är så svårt att urskilja en punkt då utvecklingen kan börja vända i positiv riktning. Lösningarna (om det finns några) är politiska, men då krävs det ansvarsfulla och…

Läs mer...
Yrkesutbildningar

Moderaterna vill ha yrkesutbildningar med löfte om jobb för arbetslösa

Moderaterna har lagt fram en skuggbudget, i avsikt att visa väljarna hur politiken skulle kunna se ut om det var Alliansen som regerade landet. Skolfrågor, trygghetsfrågor och integration bereds stort utrymme. Inom arbetsmarknadspolitiken vill partiet ta ett radikalt grepp: på sikt lägga ned arbetsmarknadsutbildningen. Den ska i stället ersättas med yrkesutbildningar, där arbetsgivare ska ha lovat jobb till den arbetslöse innan denne påbörjar utbildningen. Förslaget är originellt men saknar en betydelsefull ingrediens: verklighetsförankring. Som vanligt numera är det dock svårt att ta Moderaternas utspel på…

Läs mer...
Att Städa Eller Inte Jobba?

Vill alla arbetslösa med begränsade meriter verkligen ha enkla jobb?

Vikten av att skapa så kallade "enkla jobb" på den svenska arbetsmarknaden har ständigt betonats de senaste månaderna. Det anses nödvändigt bland annat för att underlätta för den höga andelen lågutbildade asylinvandrare att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Så sent som i går, den 1 maj, höll statsminister Stefan Löfven presskonferens på Järntorget i Göteborg och lovade fler "enkla jobb" i statlig regi (nej, det handlar inte om regeringsombildning, om nu någon trodde det). En fråga som sällan dryftas är om alla lågkvalificerade…

Läs mer...
Social Trade

Sociala företag kan ge fler människor i utanförskap chans till jobb

Vi går utanför den traditionella arbetsmarknadspolitiken i veckans omvärldsbevakning och tar ett bredare socialpolitiskt grepp än brukligt. Förutom socialt företagande och verksamheten på Samhall, som varit aktuell i bevakningen nyligen, har vi en beklämmande nyhet om företeelsen med gode män och därtill en allvarlig frågeställning om den äldrevård som med tiden kommer att beröra många av oss. Ett ljus i det rådande aprildunklet är det sociala företagandet. I bevakningen exemplifierat av ett samarbete i Göteborg, som ska göra det lättare för de sociala företagen i…

Läs mer...
Magdalena Andersson Vårbudget 2016 Foto Finansdepartementet

Regeringens vårbudget 2016, med kommentarer och reflektioner

Omvärldsbevakningen fokuserar på regeringens vårbudget och bjuder på synpunkter om denna från en handfull intressenter och bedömare. Almega kritiserar regeringen för att sakna en kraftfull strategi för integration; en socialdemokratisk chefredaktör konstaterar att det viktigaste beskedet är att regeringen sitter kvar och tänker så fortsätta; två moderata politiker från partiets inre opposition vill se en mer aktiv kamp om makten från alliansens sida redan nu, inte först 2018; och en ledarskribent på Expressen har ledsnat på missbruket av ordet "utmaning". Därtill en betraktelse över de ofantliga…

Läs mer...

Sådan är kapitalismen …

Ja, hurdan är den egentligen, kapitalismen? En omhuldad och omtvistad företeelse, som bland annat brukar väcka frågor om sådant som makt och beroende, nytta och utnyttjande, ägare och arbetare. I veckans omvärldsbevakning dyker en mera sällan belyst aspekt av fenomenet upp, nämligen frågan om kapitalismen kan vara progressiv. En erfaren och välformulerad samhällsdebattör hävdar att kapitalismen inte bara kan vara progressiv, utan att kapitalismen faktiskt är den verkligt progressiva samhällskraften. I vart fall då det gäller integration av människor från världens alla hörn och kanter. En restaurangkedja som ofta associeras…

Läs mer...
Sociala Krav Från Kommuner

Nästan alla kommuner ställer sociala krav vid upphandling

Många kommuner har börjat ställa hårdare krav på de företag som vill vara med och konkurrera, då verksamhet läggs ut på entreprenad. Det visar en granskning som tidningen Kommunalarbetaren låtit utföra. Det är i dag vanligt med sociala krav (95 procent av kommunerna ställer sådana) och krav på villkor liknande de som finns i kollektivavtalen (63 procent). Jan Edling, en gång utredare på LO och numera verksam som analytiker och samhällsdebattör, är känd bland annat för den sistlidna höstens rapport om utanförskapet i våra invandrartäta förorter.…

Läs mer...
Nordiska Ministerrådet Sociala Företag

Behövs de sociala företagen för välfärdens skull?

Flera nordiska politiker tror att sociala företag kommer att spela en större roll framöver, vad gäller att tackla de svårigheter som de nordiska välfärdssamhällena står inför. Ett treårigt projekt i Nordiska ministerrådets regi, med syfte att kartlägga förutsättningarna för socialt entreprenörskap i Norden, avslutades med en konferens i Malmö för ett par veckor sedan. Veckans omvärldsbevakning bjuder på kommentarer från deltagare vid konferensen. I Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna, strävas det flitigt på med olika förslag om hur integration och sysselsättning ska förbättras för de…

Läs mer...
Riksdagsdebatt Om Vägen In På Arbetsmarknaden

Riksdagsdebatt om vägen in på arbetsmarknaden

Onsdag den 16 mars hölls en snabbinsatt riksdagsdebatt om den svenska arbetsmarknaden. Debatten var begärd av Liberalernas partiledare Jan Björklund och ämnet välbekant: hur ska så många som möjligt av de senaste (och nästkommande) årens asylinvandrare kunna komma i arbete och bli självförsörjande? Vi länkar till den inspelade debatten i riksdagen och bjuder därtill på några kommentarer i media, om det som stöttes och blöttes mellan våra högsta politiska företrädare. Nu över till riksdagen - allt ljus på den. Jobbdebatt i riksdagen Liberalernas partiledare Jan…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök