skip to Main Content
Dyster Trend

Efter nio år är bara hälften av asylinvandrade i arbete

Veckans bonusbevakning lutar sig mot några aktuella texter ur tidningen Arbetsmarknadsnytt. Temat är ett av nutidens vanligare: arbetslöshet bland asylinvandrare. Tiden som behövs för att asylinvandrade ska komma i arbete blir allt längre. Lägg därtill att antalet arbetslösa födda utanför Sverige för första gången är högre än antalet arbetslösa bland infödda, så ser det inte riktigt bra ut på den avdelningen. Regeringen bör slopa arbetslöshetsmålet, anser forskare vid SNS Konjunkturråd. I stället bör fokus läggas på reformer som hjälper utsatta grupper, bland dem utomeuropeiska invandrare,…

Läs mer...
Elisabeth Sventesson. Foto Fredrik Wennerlund

Moderaterna vill skrota Arbetsförmedlingen

Lägg ner Arbetsförmedlingen! Så oförblommerat uttrycker sig moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är ett vältajmat utspel av Svantesson, mitt i den pågående inrikespolitiska cirkusföreställningen, men tanken är inte ny. (Det kan vara lämpligt att skjuta in att det faktiskt pågår en utredning om Arbetsförmedlingen. Tillsatt av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) sommaren 2016.) Arbetsförmedlingen har varit i behov av att reformeras i minst 20 år. I stället har regering efter regering, oavsett färg, lagt på myndigheten nya…

Läs mer...
Hur Låg är En Låg Lön

Hur låg är en “låg lön”?

Två återkommande teman i debatten om hur de senaste årens asylinvandrare ska ha en större chans att få in en fot på arbetsmarknaden, är "enkla jobb" och "lägre löner". De enkla jobben har regeringen åtagit sig att ordna fram, enligt direktiv från statsminister Stefan Löfven (S) till näringsminister Mikael Damberg (S). Det skedde i samband med vårens ombildning av regeringen. De låga lönerna är mer den borgerliga sidans domän. Inte minst omhuldade av Moderaterna. Benjamin Dousa, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet, är tillsammans med tankesmedjan Timbro…

Läs mer...
Yalla Trappan Nyttigaste Affären 2016

En handfull socialt företagande

I veckans omvärldsbevakning serverar vi en handfull notiser om arbetsintegrerande sociala företag. Bland dem två företag som nyligen prisbelönats för sina goda insatser. Det rör sig i de flesta fall om relativt små och jordnära projekt. Det amerikanska rymdprojektet på 1960-talet var allt annat än litet och jordnära. Det var en tid för hjältar, det var en tid för drömmare. En tid att spränga gränser och färdas bortom den punkt där himmelen upphör och rymden tar vid. Den 20 februari 1962 lyckades NASA för första…

Läs mer...
Jakten På Arbetskraft

Jakten på arbetskraft

Medan Arbetsförmedlingen levererar prognoser, dess generaldirektör gör utspel och regering, opposition och tankesmedjor munhuggs om vem som har den bästa lösningen för integration på arbetsmarknaden (se gårdagens omvärldsbevakning), har Aftonbladets Peter Kadhammar varit på resa i landet för att lyssna in läget på plats. En beprövad metod för faktainsamling och verklighetsförankring, som kanske fler - både journalister och rikspolitiker, för att inte tala om ideologer och intellektuella - borde använda sig av då och då. Resultatet har blivit tre jordnära och informativa artiklar om arbetsmarknad,…

Läs mer...

Svarta jobb i skuggsamhällen – är det den nya svenska modellen?

Dagens omvärldsbevakning tar upp den betydelsefulla frågan om ekonomisk integration av asylinvandrare i det svenska samhället. Arbetslösheten är hög och utanförskapet blir därefter. Därmed skapas förutsättningar för en omfattande svart arbetsmarknad och grunden är lagd för ett parallellsamhälle. Vi vägleder till två aktuella rapporter. Den ena är skriven av etablerade och meriterade forskare, knutna till Entreprenörskapsforum. Den andra, i samarbete med tankesmedjan Timbro, av Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa, själv uppvuxen i ett så kallat utanförskapsområde. Två kompletterande perspektiv - ett från akademiernas höjder, ett…

Läs mer...

Få nyanlända asylinvandrare studerar efter etableringen

Viljan att studera inom det reguljära utbildningsväsendet efter avslutad etableringsfas är låg. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) bekymrar sig och skriver ut sedvanlig välmenande välfärdsmedicin: mera bidrag till den asylinvandrare som väljer att studera. Ann Heberlein, teologie doktor i etik och därmed rimligtvis sakkunnig i moralfrågor, tycker det har gått för långt med kravlöst omhändertagande. Rent av så att det börjar utgöra en samhällsfara. Hon vill se en återgång till beprövade sedvanor, där flit och ansvarstagande belönas. Författaren och samhällsdebattören Nima Dervish hyllar upplysningsidealet:…

Läs mer...
A-kassan Håller Inte Måttet

A-kassan håller inte måttet

A-kassan av i dag håller inte måttet och fyller därmed inte sin uppgift. Det skriver tre tidigare höga befattningshavare inom arbetsmarknadspolitiken, i en debattartikel i tidningen Arbetet. De ställer frågan om inte a-kassan i stället borde ersättas av en ny enhetlig grundförsäkring, som skulle omfatta alla arbetslösa som inte har annan inkomst och som söker arbete eller utbildar sig. I ett avslutande, nästan parentetiskt, stycke trevar de också efter en i samhällsdebatten då och då uppmärksammad, men hittills skygg och undflyende företeelse: basinkomsten. För ett…

Läs mer...

Den svenska välfärdsstatens framtid

Saker och ting hänger samman. I veckans bevakning beskådar vi komplexet välfärdssamhälle, arbetsmarknad, arbetskraftsinvandring, integration, assimilering, fattigdom och civilsamhälle. Välfärdsstaten kommer inte att kunna upprätthållas utan en ökad andel människor i arbete, framför allt då bland de senaste decenniernas asylinvandrare. Detta förutsätter i sin tur förbättrad integration och omställningar på arbetsmarknaden. Dagens arbetskraftsinvandring är dysfunktionell. Den försvårar för högutbildade i bristyrken, medan den öppnar för lågkvalificerade till yrkesområden där arbetslösa i Sverige i stället borde ha företräde. Här krävs ändring - gör om, gör rätt.…

Läs mer...
Angeles Bermudez-Svankvist

Migrationsverket effektivare än Arbetsförmedlingen på att skaffa fram praktikplatser

Svenska Dagbladets flitiga näringslivsreporter Negra Efendic fortsätter att gräva i den fruktbara myllan kring svårigheterna med att få in asylinvandrade på arbetsmarknaden. För en månad sedan tog hon sig an regeringens så kallade snabbspår, vilka förefaller gå allt annat än snabbt. Oavsett salvelsefulla utspel och floskulösa löften från regering och myndighet. Nu levererar Efendic en pikant nyhet: i sitt nya arbete på Migrationsverket lyckas Arbetsförmedlingens avpolletterade generaldirektör, Angeles Bermudez-Svankvist, bättre med att ordna fram praktikplatser åt asylsökande, än vad kollegorna på hennes gamla myndighet gör för…

Läs mer...
Är Det Verkligen Integration Vi Vill Ha?

Är det verkligen integration vi vill ha?

Begreppet "integration" har i samhällsdebatten blivit en flitigt använd tilltänkt räddningsplanka. Uttrycket används ofta som abstrakt universalmedel, när det gäller att komma till rätta med problem som surfar fram i kölvattnet av de senaste decenniernas omfattande asylinvandring. Ett typexempel ges av författaren och samhällsdebattören Nima Dervish i en intervju med Dagens Samhälle, då han tillfrågas om vad han ser som de viktigaste samhällsutmaningarna just nu: "Tre saker: Främst integration, därefter integration och sist men inte minst, integration". Så förledande enkelt - där integrationen kliver in,…

Läs mer...
Snabbspår För Asylinvandrare

Snabbspåren för asylinvandrare – få deltagare och osäkra resultat

Svenska Dagbladet har låtit göra en kartläggning av de så kallade snabbspåren för nyanlända asylinvandrare inom etableringsuppdraget. Enligt tidningen rör det sig om regeringens största och kanske mest prestigefyllda satsning för att få så många som möjligt av dessa människor i arbete. Kartläggningen visar på en del problem med snabbspåren, samt än så länge blygsamma resultat. Visserligen har till dags dato 14 snabbspår skapats, för ett 20-tal yrken, men det är bara en liten andel av alla som ingår i etableringsuppdraget som är med på…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök