skip to Main Content
En Tudelad Arbetsmarknad

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva. Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen. Förhoppningen är att vi i februari ska…

Läs mer...

Etableringsanställningar på gång – men räcker det för de många utlandsfödda arbetslösa?

Det politiska och mediala intresset kring arbetsmarknaden har under de senaste åren i huvudsak fokuserats på en fråga: vikten av att få åtminstone en del av de många arbetslösa asylinvandrarna (på nyspråk: nyanlända) i arbete. I spåren av den spruckna myten om asylinvandrare som räddare av välfärdssystem och pensioner, har allt eftersom nya lösningar efterfrågats och tidigare otänkbara förslag presenterats. Nu förefaller ett av dessa förslag - etableringsanställningar - ha fått fäste i myllan. Hur det kommer att gro, växa och med tiden bära frukt,…

Läs mer...

De statliga beredskapsjobben missar målgruppen

I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi först och främst de statliga beredskapsjobben. De har funnits tillgängliga sedan årsskiftet och årets kvot om 500 jobb är redan fylld med råge; mer lär vara på gång innan nyårsklockorna klingar. Gott så. Allt har dock inte gått som planerat. Den primära målgruppen, de riktigt okvalificerade på arbetsmarknaden, har inte fått beredskapsjobben i den utsträckning som var tänkt från högsta ort. Istället är det människor med gymnasial och eftergymnasial utbildning som dominerar bland de som fått dessa arbeten. Socionomen och…

Läs mer...

LO och arbetsgivarna ska förhandla om utbildningsjobben

Veckans omvärldsbevakning riktas, som så ofta nu för tiden, mot försöken att hitta väl fungerande metoder för etablering och integration av nyanlända asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden. Kommer lösningen på frågan om de så kallade "enkla jobben" att bli en hybrid mellan LO:s förslag om utbildningsjobb och Teknikföretagens om etableringsanställningar? Samtal är nära förestående, parterna emellan. Man verkar nu ha avancerat från idé till snackstadiet. Hur långt steget sedan är till verkstad återstår att se. Rimaster i Östergötland ligger före i spåret I Östergötland har…

Läs mer...

Svårt för äldre asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning kokar soppa på en numera traditionell näve spik. Det handlar i första hand om svårigheter för asylinvandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, samt några av de sedvanliga recepten för att åtgärda delar av problemen. Enkla jobb, utbildning och omorganisation av Arbetsförmedlingen - lika mycket nytt som en gång från Västfronten. Det är ändå av intresse att då och då lyfta fram även det stereotypa i debatter och händelser. Skärningsytorna mellan de bristfälligt överlappande områdena arbetsmarknad och asylinvandring, samt försöken att nödtorftigt…

Läs mer...
S Kongress 2017

Socialdemokraterna vill satsa på offentliga jobb

Socialdemokraternas partikongress, under helgen före påskveckan, hade inte varit fullständig utan ett utspel om jobben. Det kom, så som ett brev på posten brukade göra förr i tiden. Partiledaren Stefan Löfven, tillika statsminister, talade om starka statsfinanser och såg ökande överskott framöver. Dessa föreställda resurser vill Löfven använda till investeringar och anställningar inom den offentliga sektorn. Välfärdsbehoven kommer att öka, varför "tiotusental efter tiotusental av nya kvinnor och män" ska anställas i välfärden under den kommande mandatperioden. Bara Stefan Löfven får sitta kvar vid makten,…

Läs mer...

Sociala företaget Yalla Trappan startar verksamhet i södra Stockholm

Inslagen i veckans omvärldsbevakning får tala för sig själva. Här blott en kort innehållsförteckning. Det Malmöbaserade sociala företaget Yalla Trappan skall öppna en filial i Vårby, en förort i södra Stockholm. Vidare på temat "invandrade kvinnor med svårigheter på arbetsmarknaden": Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Äldreomsorgen har brist på personal. Samhalls verkställande direktör vill att fler människor med funktionsnedsättning ska ges chansen att arbeta inom omsorgen. Så är det (äntligen?) dags för…

Läs mer...
Pressbild LOs Ledning

LO öppnar för enkla jobb till lägre lön

I veckans bonusbevakning lyfter vi fram ett par ämnen som fick rubriker redan förra veckan. I det ena fallet handlar det om LO:s omtänkande kring frågan "enkla jobb och lägre löner", med ett par kommentarer därtill. I det andra fallet rör det sig om hårdare krav på nyanlända asylinvandrare att inordna sig under arbetsmarknadspolitiken och, för de invandrade kvinnorna, krav om att komma ut på arbetsmarknaden i större utsträckning än hittills. Som avrundning här, en nyhetsblänkare: Det har varit debatt i riksdagen om Arbetsförmedlingen. Mer…

Läs mer...
Sociala Företagen Service & Support Haninge

Civilsamhället och sociala företag gör viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Den här omvärldsbevakningen handlar rakt igenom om civilsamhälle och socialt företagande. Bevakningen är välmatad, så ingressen hålls kort. Se den som en innehållsförteckning eller aptitretare och gå fort vidare till de texter vi länkar till. Civilsamhället kan göra viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet, men myndigheterna hänger inte alltid med som önskvärt vore med stöd och samarbete. Dessutom skulle det behövas mer forskning på området, för att skapa klarhet i vilka metoder och angreppssätt som är bäst att använda sig av. Ideella föreningar är inte…

Läs mer...
Stefan Löfven - Enkelt Jobb?

Vad menar politikerna med “enkla jobb” och var finns de jobben någonstans?

Vet politikerna själva vad de menar, när de talar om de "enkla jobb" som ska lösa problemen med den stora arbetslösheten hos lågutbildade asylinvandrare? Och finns det verkligen "enkla jobb" i någon större utsträckning? På område efter område görs inventeringar för att försöka hitta lågkvalificerade rekryteringsbehov, men också en gång i tiden handfasta yrken som lantbruk och skogsbruk rekryterar numera främst akademiskt utbildade. Bilmekaniker ska vi inte tala om. Men bekymren kring det stora asylmottagandet stannar inte vid frågan om jobben. Det är ju det här…

Läs mer...
The Repast Of The Lion By Henri Rousseau

Är arbetsmarknadspolitiken en djungel?

I veckans omvärldsbevakning börjar och slutar vi med Kristdemokraterna. Först ut är en riksdagsledamot för partiet, som kallar floran av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för en djungel. Han menar att det är dags att röja upp i den alltför ymniga vegetationen. I andra ändan av bevakningen sjunger KD:s partiledare Ebba Busch Thor ut vår lilla exposé. På vägen fram mot denna melodiösa final serveras några artspecifika smakprov ur den famösa djungelfloran: nyheter och åsikter om traineejobb, praktikplatser och utbildningar. Apropå utbildningar, så förklarade professor Magnus Henrekson vid…

Läs mer...

Arbetslösa kontrolleras strängt av Arbetsförmedlingen

Veckans omvärldsbevakning inleds med de aktivitetsrapporter, som arbetslösa sedan några år är skyldiga att lämna till Arbetsförmedlingen. Rapporterna slår snett, hävdar kritiker. De skulle hellre se att större resurser läggs på att jaga fuskare bland företag som missbrukar lönesubventioner. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) menar dock att rapporterna fyller en funktion, genom att hålla tummen i ögat på de arbetslösa och tvinga dem att vara aktiva. Det ska ställas krav och finnas en kontrollapparat som ser till att de arbetslösa lever upp till dessa…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök