skip to Main Content

Regeringen satsar på kunskapslyft i höstbudgeten

Regeringen gav i veckan en glimt inifrån den kommande höstbudgeten, vad gäller förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Det blir satsningar på yrkesutbildning, upprensning bland anställningsstöden och ökade krav på nykomna asylinvandrare att göra sig anställningsbara. I övrigt i veckans bonusbevakning ett inslag om människor med dolda funktionsnedsättningar och en betraktelse över den svenska koloniala landsbygdspolitiken. Håll till godo. Utbildningssatsning och utbildningsplikt Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden, rapporterar Sveriges Television. Regeringen vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven…

Läs mer...
Friår

Reform liknande friår utreds av regeringen

Regeringen skruvar lite här och putsar lite där på arbetsmarknadspolitiken. I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi två aktuella bulletiner. Den första är att regeringen vill tillsätta en utredning gällande flera områden av arbetslivet, bland annat stärkt anställningstrygghet för sms-anställda och heltid som norm. Ett annat förslag är ett så kallat alterneringsår, vilket en forskare vid IFAU ser som något liknande det friår som prövades 2005-2007. Bulletin nummer två berör människor med funktionsnedsättningar som kan vara handikappande i arbetslivet. Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska förändras och…

Läs mer...

Svårt för äldre asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning kokar soppa på en numera traditionell näve spik. Det handlar i första hand om svårigheter för asylinvandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, samt några av de sedvanliga recepten för att åtgärda delar av problemen. Enkla jobb, utbildning och omorganisation av Arbetsförmedlingen - lika mycket nytt som en gång från Västfronten. Det är ändå av intresse att då och då lyfta fram även det stereotypa i debatter och händelser. Skärningsytorna mellan de bristfälligt överlappande områdena arbetsmarknad och asylinvandring, samt försöken att nödtorftigt…

Läs mer...
Funktionsnedsättning

Ge alla med funktionsnedsättning möjlighet att jobba efter förmåga

Veckans omvärldsbevakning kastar en blick på villkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Ett första steg på vägen är att dessa individer ges chansen att arbeta överhuvudtaget. Stig Nyman, ordförande för handikappförbunden, tar upp angelägna frågor i en debattartikel i Arbetet. Att en funktionsnedsättning inte behöver vara handikappande, ens i ett äventyrligt företagarliv, får vi ett bevis för i en intervju med entreprenören Aron Andersson, rullstolsburen sedan barnsben. I exalterade ögonblick talas det om att himlen är gränsen…

Läs mer...

Sociala företaget Yalla Trappan startar verksamhet i södra Stockholm

Inslagen i veckans omvärldsbevakning får tala för sig själva. Här blott en kort innehållsförteckning. Det Malmöbaserade sociala företaget Yalla Trappan skall öppna en filial i Vårby, en förort i södra Stockholm. Vidare på temat "invandrade kvinnor med svårigheter på arbetsmarknaden": Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Äldreomsorgen har brist på personal. Samhalls verkställande direktör vill att fler människor med funktionsnedsättning ska ges chansen att arbeta inom omsorgen. Så är det (äntligen?) dags för…

Läs mer...
The Repast Of The Lion By Henri Rousseau

Är arbetsmarknadspolitiken en djungel?

I veckans omvärldsbevakning börjar och slutar vi med Kristdemokraterna. Först ut är en riksdagsledamot för partiet, som kallar floran av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för en djungel. Han menar att det är dags att röja upp i den alltför ymniga vegetationen. I andra ändan av bevakningen sjunger KD:s partiledare Ebba Busch Thor ut vår lilla exposé. På vägen fram mot denna melodiösa final serveras några artspecifika smakprov ur den famösa djungelfloran: nyheter och åsikter om traineejobb, praktikplatser och utbildningar. Apropå utbildningar, så förklarade professor Magnus Henrekson vid…

Läs mer...
Soppkök

Butikjättens svinn blir mat till hemlösa

Veckans omvärldsbevakning blickar ut mot nyfattigdomen i Sverige, människor med diagnoser inom autism-spektrat vilka klarar sig utmärkt i arbetslivet och (som vanligt) den soppa med många ingredienser vilken tillreds på de senaste årens omfattande asylinvandring. Den grytan hålls permanent kokande. Det nya fattig-Sverige föder fram hjälporganisationer, som i sin tur föder människor som inte har mat för dagen. Stora butikskedjor bidrar med det överskott som annars skulle blivit svinn. Överflödet sipprar nedåt, i en omfördelningspolitik på gatunivå. Proceduren förefaller i någon mån u-landsbetonad. Nå, huvudsaken…

Läs mer...
Jobbgapet

Jobbgapet växer mellan utrikes och inrikes födda

Gapet växer mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Det var en förutsägbar följd av de senaste årens asylinvandring. Än värre lär det bli. Därmed ökar också antalet människor som är beroende av försörjningsstöd, på grund av att de inte har något arbete. För att kontrollera att alla snällt söker många jobb (som de har små chanser att få), ger nu regeringen kommunernas socialtjänster ökad tillgång till registeruppgifter hos Arbetsförmedlingen. Stefan Löfven ser dig, genom sina ställföreträdare ute i kommunerna. Samtidigt som detta pågår, vill…

Läs mer...
Och Så Var Man Arbetslös Igen

Den som har svårt att få jobb har också svårt att behålla jobbet

Det stora och svåra som det talas mycket om, är hur de människor som varit arbetslösa en längre tid på något vis ska kunna få tag på ett jobb. Med eller utan hjälp från arbetsmarknadspolitiken. Men det är förstås bara början. Nästa steg är att lyckas behålla arbetet. Det är ingen given sak - tvärtom har det visat sig att många blir arbetslösa igen. Flera faktorer spelar in för chanserna att få behålla det jobb man lyckats få tag på - utbildningsnivå, var i världen man är…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Jobbmål

Arbetsförmedlingen tvivlar starkt på regeringen Löfvens jobbmål

Det låter på Arbetsförmedlingen som om de har gett upp om statsminister Löfvens målsättning, att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU till 2017. Alltför många av de arbetslösa hör till vad som kallas svaga grupper på arbetsmarknaden. Vilket, enkelt uttryckt, betyder att få arbetsgivare på den ordinarie arbetsmarknaden är intresserade. Så de får stanna i sin arbetslöshet, många av dem. Och då blir inte Sverige bäst. Statsminister Löfven får tänka ut ett annat löfte som kan uppfyllas, så att väljarna på nytt låter sig…

Läs mer...
Magdalena Andersson Höstbudget 2015

Oro inom sociala företag när fas 3 försvinner

Liksom ångesten var Pär Lagerkvists arvedel, är oron utmärkande för denna veckas bonusbevakning. Oro bland sociala företag, under oviss väntan på besked från regeringen; Riksrevisionens oro över en misslyckad rehabiliteringssatsning för själsligt sjuka; oron hos en blind kvinna som förlorar sin ledsagarhjälp och därigenom sina möjligheter att arbeta. En vredgad skribent känner en sådan oro för Sveriges svaga och utsatta, att hon kräver ett uppoffrat skålpund också av regeringens ministrar och riksdagens ledamöter; de som fattar så snöda beslut och far så illa fram med…

Läs mer...
Stefan Löfven

Statsminister Löfven och diskrimineringen på arbetsmarknaden

Statsminister Stefan Löfven (S) lär ha riktat fingret mot svenskt näringsliv såsom delvis ansvarigt för den misslyckade integrationen i Sverige. Han menar, enligt Dagens Industri, att svenska företag diskriminerar invandrare i samband med sina urvalsprocesser vid rekryteringar. Löfven får dock mothugg, av bland annat just företagare i Sverige. Att viss diskriminering - sannolikt grundad på fördomar om olika grupper eller kategorier av människor - förekommer på arbetsmarknaden, i Sverige såsom överallt annars på jorden, torde väl vara klarlagt. Att invandrare skulle vara så mycket mer…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök