skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
Soppa Extratjänster

Extratjänster – Ylva Johansson har kokat soppa på en spik

Sverige har en arbetsmarknadsminister som heter Ylva Johansson. (Hon är något krångligt som heter etableringsminister också, men det är så knepigt att begripa sig på så det får vi lägga åt sidan i den här sagan. Annars blir sagan svår och ond. Det här är en snäll saga. I vart fall är det tänkt så.) Ylva är en duktig arbetsmarknadsminister, i alla fall om man frågar henne själv. Och i vart fall mycket bättre än de som var precis före henne. Ylva är dessutom snäll…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning november/december 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänster i stadig tillväxt Antalet extratjänster…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning oktober/november 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänsterna har lagt i överväxeln Extratjänsterna…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning september/oktober 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänsterna har fått rejält med luft…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning augusti/september 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänster lyfter Har extratjänsterna till slut…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning juli/augusti 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänster Extratjänsterna hade en nedgång i…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3 – avstämning vid halvårsskiftet 2017

Med några veckors eftersläpning (semestertider) kommer här den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänsterna…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Mot Frälsningsarmén

Frälsningsarmén vädjar till Arbetsförmedlingen

Inför midsommarhelgen bjuder vi på en omvärldsbevakning med sedvanligt fokus på arbetsmarknadspolitiken för de grupper som anses svaga på arbetsmarknaden. På köpet illustreras de politiska maktförhållandena i dagens Sverige. Vi har de senaste åren sett en förskjutning av makten till centrala statsorgan som riksdag och regering - där den egentliga makten i sin tur är samlad på ett fåtal händer - liksom till självsvåldiga myndigheter som Arbetsförmedlingen. Civilsamhället och det en gång decentraliserade kommunala självstyret underordnas därigenom i allt högre grad en centralmakt, som förefaller…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning maj/juni 2017

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning april/maj 2017

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök