skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...

Regeringen satsar på kunskapslyft i höstbudgeten

Regeringen gav i veckan en glimt inifrån den kommande höstbudgeten, vad gäller förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Det blir satsningar på yrkesutbildning, upprensning bland anställningsstöden och ökade krav på nykomna asylinvandrare att göra sig anställningsbara. I övrigt i veckans bonusbevakning ett inslag om människor med dolda funktionsnedsättningar och en betraktelse över den svenska koloniala landsbygdspolitiken. Håll till godo. Utbildningssatsning och utbildningsplikt Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden, rapporterar Sveriges Television. Regeringen vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven…

Läs mer...

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden redan från 40-årsåldern

Den som närmar sig pensionsåldern har mycket små chanser att bli kontaktad av en arbetsgivare, efter att ha sänt in en platsansökan. Redan efter fyllda fyrtio börjar chanserna avta och faller sedan kraftigt. Det skriver två nationalekonomer på Dagens Nyheters debattsida. Åldersdiskrimineringen frodas på den svenska arbetsmarknaden. För fem år sedan visade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) på samma förhållande, i en experimentell studie. Trots de påtagliga svårigheterna för äldre arbetslösa på arbetsmarknaden, finns det inget arbetsmarknadspolitiskt stöd riktat särskilt till denna grupp.…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...
Ylva Johansson Riksdagsdebatt Désirée Pethrus

Ylva Johansson svarslös i riksdagsdebatt om sysselsättningspolitiken

Verkligheten har hunnit ifatt Ylva Johanssons sysselsättningspolitik. Bristen på resultat talar för sig själv. Det lilla hopp som finns står till fortsatta utvidgningar av befintliga och hitintills föga fruktbärande satsningar. Samt till en effektivisering av arbetet inom etableringsuppdraget. I dagsläget kliver hälften av deltagarna rakt in i långtidsarbetslöshet, efter sina två etableringsår. I övrigt står ministern rådlös och svarslös inför de utmaningar som tränger på. Hon har dessutom svårt att få Arbetsförmedlingen att agera som hon önskar. Det framgick av den interpellationsdebatt om sysselsättningspolitiken, som…

Läs mer...
Arbetet - Bara Var Tjugonde Nyanlänf Har Fått Ett Vanligt Jobb

Svaga resultat av etableringsuppdraget

Tidningen Arbetet rapporterar om aktuella resultat från etableringsuppdraget för nyanlända asylinvandrare. Utfallet är inte gott. Tre månader efter avslutat etableringsuppdrag har knappt sex procent av deltagarna påbörjat studier, drygt fem procent har fått tag på ett icke-subventionerat arbete och lite mer än tjugo procent har arbete med någon form av lönesubvention. Inalles är det alltså blott en tredjedel av deltagarna som antingen hittat fram till arbetsmarknaden eller till studiekammaren, efter två års (i vart fall i teorin) helhjärtade försök att etablera sig i Sverige, med…

Läs mer...
Ylva Johansson Regeringskansliet

Arbetsmarknadspolitiska satsningar 2017

De senaste inläggen på Blåelds nyhetssida har varit tillbakablickande, på utfallet av arbetsmarknadspolitiken under 2016. Det är dags att vända blicken framåt och se vad regeringen har i beredskap för 2017. Källmaterial är framför allt Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2017 och regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2017. Notera: urvalet nedan är långt ifrån uttömmande. Det finns mycket både bland de arbetsmarknadspolitiska satsningarna och i regleringsbrevet som inte tas upp. Urvalet i den här texten är gjort med tanke på människor med lång tid i arbetslöshet…

Läs mer...

Få nyanlända asylinvandrare studerar efter etableringen

Viljan att studera inom det reguljära utbildningsväsendet efter avslutad etableringsfas är låg. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) bekymrar sig och skriver ut sedvanlig välmenande välfärdsmedicin: mera bidrag till den asylinvandrare som väljer att studera. Ann Heberlein, teologie doktor i etik och därmed rimligtvis sakkunnig i moralfrågor, tycker det har gått för långt med kravlöst omhändertagande. Rent av så att det börjar utgöra en samhällsfara. Hon vill se en återgång till beprövade sedvanor, där flit och ansvarstagande belönas. Författaren och samhällsdebattören Nima Dervish hyllar upplysningsidealet:…

Läs mer...

Fakta och åsikter om budgetpropositionen för 2017

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för år 2017. Omvärldsbevakningens inrikespolitiske redaktör har valt ut ett halvdussin informativa texter om den betydelsefulla händelsen. Tidningen Arbetet redovisar en lista med de förslag i budgeten som berör arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Svenska Dagbladet skriver om åtgärder för etablering av nyanlända asylinvandrare och Sveriges Television tar sig an frågan om de försvunna välfärdsmiljarderna. Folkbladets chefredaktör Widar Andersson tycker att budgeten visar på styrka och beslutsamhet, men Expressens kolumnist K-G Bergström ser något han lika gärna vill kalla en krisbudget. Per Gudmundson,…

Läs mer...
Snabbspår För Asylinvandrare

Snabbspåren för asylinvandrare – få deltagare och osäkra resultat

Svenska Dagbladet har låtit göra en kartläggning av de så kallade snabbspåren för nyanlända asylinvandrare inom etableringsuppdraget. Enligt tidningen rör det sig om regeringens största och kanske mest prestigefyllda satsning för att få så många som möjligt av dessa människor i arbete. Kartläggningen visar på en del problem med snabbspåren, samt än så länge blygsamma resultat. Visserligen har till dags dato 14 snabbspår skapats, för ett 20-tal yrken, men det är bara en liten andel av alla som ingår i etableringsuppdraget som är med på…

Läs mer...
Absolut Extratjänst 100 Procent Heltid

Extratjänster ska bli på heltid – men betydligt färre än tidigare planerat

Regeringen meddelar att den avser förändra extratjänsterna, så att de ska omfatta arbete på 100 procent av en heltid i stället för dagens 75 procent. En efterlängtad reform bland dem av de arbetslösa som trängtar efter en sådan tjänst. För extratjänster i kommunerna gäller det så kallade BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder), vilket för det mesta innebär låg lön. Men även ett sådant låglönejobb på heltid ger mer i plånboken, än vad högsta aktivitetsstöd i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd gör. Extratjänster på heltid matchar…

Läs mer...
Segregationen ökar I Sverige

Segregationen ökar i större delen av Sverige – parallellsamhällen växer fram

Segregationen i Sverige ökar, enligt en granskning som Dagens Samhälle gjort. En icke-nyhet i sig, men ändå värd att uppmärksamma eftersom trenden är så entydigt dyster. Ett sätt att söka förstå utvecklingen är i termer av utanförskap och innanförskap; ett annat är att använda begreppet "parallellsamhällen". Oavsett vilket så är skeendet problematiskt, bland annat för att det är så svårt att urskilja en punkt då utvecklingen kan börja vända i positiv riktning. Lösningarna (om det finns några) är politiska, men då krävs det ansvarsfulla och…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök