skip to Main Content
4 Kategorier Arbetslösa

Arbetslösa behöver matchas på rätt sätt mot arbetsmarknaden

De långvarigt arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden har ofta så pass mycket sämre förutsättningar, att de kräver helt andra insatser än vad de som har närmare till arbete behöver. Detta är något vi har att förhålla oss till, då vi diskuterar matchning av arbetslösa mot arbetsmarknaden. För tre veckor sedan skrev Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson en debattartikel i Svenska Dagbladet, i vilken hon krävde att Arbetsförmedlingen skulle läggas ned. Nu ställer sig hela Alliansen bakom förslaget, i en ny debattartikel i Expressen. Alliansen…

Läs mer...
Elisabeth Sventesson. Foto Fredrik Wennerlund

Moderaterna vill skrota Arbetsförmedlingen

Lägg ner Arbetsförmedlingen! Så oförblommerat uttrycker sig moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är ett vältajmat utspel av Svantesson, mitt i den pågående inrikespolitiska cirkusföreställningen, men tanken är inte ny. (Det kan vara lämpligt att skjuta in att det faktiskt pågår en utredning om Arbetsförmedlingen. Tillsatt av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) sommaren 2016.) Arbetsförmedlingen har varit i behov av att reformeras i minst 20 år. I stället har regering efter regering, oavsett färg, lagt på myndigheten nya…

Läs mer...
Michael Sjöberg Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens generaldirektör vill se kraftigt ökad arbetskraftsinvandring

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg hävdar att Sverige behöver en hög invandring under överskådlig tid för att fylla jobben - betydligt högre än de nivåer asylinvandringen gått ned till efter förra höstens migrationsuppgörelse. Kanske någon höjer ett ögonbryn - mer invandring, av arbetsmarknadsmässiga skäl? När arbetslösheten bland de senaste decenniernas asylinvandrare är så hög? Men det är av allt att döma arbetskraftsinvandring Mikael Sjöberg avser. En beställning som inte är den lättaste att effektuera, vare sig till efterfrågad kvantitet eller kvalitet. Norrbottens-Kurirens politiske redaktör ser utspelet…

Läs mer...
Debatt I Riksdagen

Debatt i riksdagen om utanförskapet

Utanförskapet och asylinvandrades generellt svaga ställning på arbetsmarknaden var uppe till debatt i riksdagen fredag den 17 juni. Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande i riksdagens Arbetsmarknadsutskott, hade ställt en interpellation till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S). I den pekade Svantesson på regeringens prognoser (i vårbudgeten 2016) om att nästan 1 miljon människor i Sverige, omräknat i helårsekvivalenter, skulle vara beroende av bidrag för sin försörjning år 2020. Elisabeth Svantesson efterlyste, mot bakgrund av denna dystra prognos, besked om vilka ytterligare åtgärder som regeringen planerade…

Läs mer...
Yrkesutbildningar

Moderaterna vill ha yrkesutbildningar med löfte om jobb för arbetslösa

Moderaterna har lagt fram en skuggbudget, i avsikt att visa väljarna hur politiken skulle kunna se ut om det var Alliansen som regerade landet. Skolfrågor, trygghetsfrågor och integration bereds stort utrymme. Inom arbetsmarknadspolitiken vill partiet ta ett radikalt grepp: på sikt lägga ned arbetsmarknadsutbildningen. Den ska i stället ersättas med yrkesutbildningar, där arbetsgivare ska ha lovat jobb till den arbetslöse innan denne påbörjar utbildningen. Förslaget är originellt men saknar en betydelsefull ingrediens: verklighetsförankring. Som vanligt numera är det dock svårt att ta Moderaternas utspel på…

Läs mer...
Interpellation Riksdagen

Frågan om sociala företags finansiering efter fas 3 uppe till debatt i Riksdagen

Frågan om de sociala företagens överlevnadsmöjligheter har varit uppe till debatt i riksdagen. Det aktuella problemet är att många sociala företag vuxit fram och/eller expanderat under den tid då Alliansen satt vid makten och därför i hög grad kommit att luta sig mot anordnarbidrag för fas 3-deltagare för att finansiera verksamheten. Denna källa försvinner i och med att fas 3 avvecklas. Nu vill de berörda sociala företagen gärna veta om regeringen har för avsikt att hjälpa dem med någon alternativ finansieringsform. Debatten är värd att…

Läs mer...

Moderaterna kräver svar från regeringen om sociala företag

Vår omvärldsbevakning har under hösten hållit ett skärpt öga riktat mot dels reaktionerna på avvecklingen av fas 3, dels debatten kring de sociala företagens framtida möjligheter att överleva och verka. Nu kliver debatten kring de sociala företagen på allvar in i riksdagsringen: moderaternas Elisabeth Svantesson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) rörande de sociala företagens framtid. Fortsättning följer - förhoppningsvis. I veckans bevakning blir det också inslag om invandring, mottagande och integration - boende, arbete och digitalisering är…

Läs mer...
Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Lasse Reuterberg, Kathrine Weil

Arbetsmarknadsministern besöker Blåeld

Torsdag den 12 juni besökte arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Blåeld. Ministern träffade deltagare och anställda och fick ta del av de erfarenheter och lärdomar som Blåeld har fått under de snart fyra år som vi jobbat med långtidsarbetslösa. I ett mycket givande samtal mellan Svantesson och Blåelds Lasse Reuterberg och Kathrine Weil diskuterades hur situationen för långtidsarbetslösa skulle kunna förbättras och hur deras chanser att få och behålla ett arbete kan öka. Under samtalet diskuterades bland annat följande områden: En stor del av de personer som…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök