skip to Main Content
Sociala Företagen Service & Support Haninge

Civilsamhället och sociala företag gör viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Den här omvärldsbevakningen handlar rakt igenom om civilsamhälle och socialt företagande. Bevakningen är välmatad, så ingressen hålls kort. Se den som en innehållsförteckning eller aptitretare och gå fort vidare till de texter vi länkar till. Civilsamhället kan göra viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet, men myndigheterna hänger inte alltid med som önskvärt vore med stöd och samarbete. Dessutom skulle det behövas mer forskning på området, för att skapa klarhet i vilka metoder och angreppssätt som är bäst att använda sig av. Ideella föreningar är inte…

Läs mer...
Mikael Sjöberg Svd Debatt

Tomma ord från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg

För några veckor sedan skrev företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Syftet med brevet var att få till stånd ett ökat antal anvisningar till de idéburna organisationerna, av människor som hör till de svagaste grupperna bland de arbetslösa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har vid ett flertal tillfällen framhållit, att det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder sig av arbetsintegrerande sociala företag. Detta särskilt då det gäller att anordna arbetsträning för de många arbetslösa som behöver…

Läs mer...
Ylva Johansson Foto Kristian Pohl Regeringskansliet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill inte ha någon låglönemarknad

Vädergudarna verkar ha svårt att bestämma sig för om det ska vara vinter på sparlåga eller en tidig vår (det senare vore att föredra) här i Stockholmstrakten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är däremot bestämd i sina åsikter, bland annat i frågan om det ska vara sänkta ingångslöner på arbetsmarknaden eller inte. Nej, säger hon - subventionerade anställningar är att föredra, ett klassiskt S-recept. Som i och för sig även alliansregeringen använde sig av och dessutom utvidgade. Mer om Ylva Johanssons tankar och föreställningar får sig…

Läs mer...

Almedalen 2015 – seminarier att se fram emot

På söndag, den 28 juni, börjar årets Almedalsvecka i Visby, Gotlands pärla (och hela Östersjöns, om gutarna får säga det själva). Veckan kännetecknas av en ofantlig uppsättning seminarier, om bokstavligen allt mellan himmel och jord. Förra sommarens Almedalsvecka sammanfattades av Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson, på ett sätt som inte bör undanhållas någon människa som förenar intellektuell kapacitet med ett fungerande sinne för humor: Året då det alternativa blev politisk norm. Nå, Almedalsveckan rymmer förstås också sammankomster mindre alternativa och mer förankrade i verkligheten (de flesta, förhoppningsvis). Vi…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning

Om Almedalsbåten, bildningens förutsättningar och civilsamhällets (o)beroende i omvärldsbevakningen vecka 17

Rikspressen, i form av Svenska Dagbladet, har uppmärksammat fenomenet socialt företagande. Blickarna vänds mot Alby och det nya nordiska köket. I övrigt handlar det mycket om bildning och kultur i veckans bevakning. Böcker, bibliotek och bildning blir allt viktigare, hävdar en professor vid Linnéuniversitetet. En förortsförfattare slår ett slag för betydelsen av elevens eget arbete vid all inlärning och en hållbarhetsexpert presenterar böcker om samhällsentreprenörskap. Oberoende från politik och politiker är centralt för såväl kulturinstitutioner som civilsamhälle, hävdas det med emfas i ett par inslag.…

Läs mer...
Blåeld Välgörenhet

100% välgörenhet – för ett humant och hållbart samhälle

Barnen i Syrien behöver hjälp och stöd. Hela överskottet av försäljningen i vår secondhand och vintagebutik Popcorn går till krigets offer i Syrien och vårt drogförebyggande arbete för ungdomar här hemma. Popcorn i Bandhagen Centrum hälsar alla välkomna att handla hos oss eller skänka kläder Öppettider: Måndag till fredag kl. 10-18 Popcorn,Bandhagsplan 9-11, 124 32 Bandhagen, Tel: 08 515 108 06 Butikschef Angelica Stark, Tel: 0723 250 806, angelica@blaeld.org   Popcorns nisch är hållbarhet i kombination med solidaritet Vi svenskar slänger 11 kg textil per…

Läs mer...

En handfull öppna brev till civilminister Maria Arnholm

Tankesmedjan Sektor3, som varit en viktig aktör och röst inom civilsamhället de senaste fem åren, avvecklades vid årsskiftet. Från och med 2014 kommer en del av Sektor3s verksamhet att drivas vidare genom tidskriften Kurage. Sektor3 avslutade sin verksamhet med att släppa boken "Brev till Maria" - en samling personliga brev till Maria Arnholm, minister med ansvar för frågor som rör civilsamhället. Brevskrivarna är företrädare för nio olika organisationer, vilka lägger fram konkreta reformförslag om förbättrade förutsättningar för det civila samhället i Sverige. I boken återfinns…

Läs mer...
Lasse Reuterberg, Kathrine Weil, Lars Lindblad

Intressant, angeläget och tillfredsställande. Blåeld som aktör i civilsamhället

Med denna artikel om Blåeld som aktör i civilsamhället avslutar Blåeld Media den serie som inleddes tisdag den 3 december med Civilsamhället - en introduktion och fortsatte med Omvärldsbevakning special: Civilsamhället tisdag den 10 december. Intressant, angeläget och tillfredsställande Aktiviteter inom civilsamhället kännetecknas av att människor kommer samman av fri vilja, för att ägna sig åt någon verksamhet som de finner intressant, angelägen och som ger dem tillfredsställelse. Just där finner man Blåelds insatser för långtidsinskrivna arbetslösa. Det dagliga arbetet ger upphov till intressanta möten med…

Läs mer...

Omvärldsbevakning special: Civilsamhället

Blåeld Media tar upp allvarliga ämnen i denna omvärldsbevakning om civilsamhällets betydelse. Glesbygdsproblem. Hemlöshet. Prostitution. Mobbning. Äldres sociala isolering. Folkhemmet som vi en gång drömde det, är icke mer. Det finns ett ökande behov av engagerade medborgare. Vi illustrerar med bärkraftiga, stämningsfulla och i livets slutskede stapplande framställningar av tillvarons vedermödor och glädjeämnen. Behovet av engagerade människor Hållbarhetsexperten Per Grankvist intresserar sig för hur hållbarhetsfrågor och engagemang förändrar de sätt olika delar av vårt samhälle, bland annat civilsamhället, fungerar på: Genom att utgå från individernas…

Läs mer...
Civilsamhället - En Introduktion

Civilsamhället – en introduktion

Med den här artikeln inleder Blåeld Media en miniserie om civilsamhället. Nästa vecka publicerar vi en mediabevakning fokuserad på insatser inom civilsamhället och serien avslutas veckan före jul, med en text om Blåeld som aktör i civilsamhället. Civilsamhället - en introduktion Begreppet civilsamhälle har fått spridning och legitimitet under de senaste decennierna. Det innefattar vad vi vanligtvis tänker på som folkrörelser, föreningar, kooperativ, församlingar, sammanslutningar och samfund. Där finns bland annat ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kulturorganisationer, sociala organisationer, folkbildningsförbund, kvinnorörelse, arbetsgivarorganisationer, idrottsföreningar och politiska partier. Det…

Läs mer...

Om kulturekonomi, entreprenörskap och arbetsmarknad i omvärldsbevakningen vecka 49

Sedan Alliansen kom till makten 2006 har merparten av nytillkomna arbeten gått till invandrare. Inget konstigt med det, säger Arbetsförmedlingen, eftersom befolkningstillväxten i Sverige till så stor del utgörs av invandrare. Sektor3, tankesmedja för det civila samhället, lägger verksamheten i malpåse från årsskiftet. Innan dess presenteras en ny bok med förslag om hur situationen för det civila samhället kan förbättras. I veckans bevakning också om utbildning av entreprenörer i Frankrike och insatser mot fattigdom i östra Afrika. Samt den eviga frågan om kulturpolitikens roll för konstnärernas…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevaking

Om samhällsentreprenörskap och innovationer i omvärldsbevakningen vecka 48

Sociala företag växer långsamt, sägs det. Men ingenting konstigt med det - många företag, inom alla sektorer, växer långsamt. Verksamheten kanske underlättas av mera pengar och en gnutta förståelse för de speciella förutsättningarna? Det hävdar i vart fall ledande företrädare för civilsamhällets organisationer. Vad gäller innovationer - är matlagningskonsten tidernas viktigaste uppfinning? Höstens mörker kulminerar. Tänd ett ljus och håll drömmen levande. Samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap och socialt företagande möter ofta kritik för den långsamma tillväxttakten. Både vad gäller antalet företag och i de befintliga företagens storlek…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök