skip to Main Content

Våra 6 populäraste nyheter 2011

Som en idéburen organisation i den sociala ekonomin vill vi i Blåeld synliggöra de värden som vi står för. Det gör vi bl.a genom att blogga, fotografera, göra bilder, skriva och samtala om våra verksamheter och värden. Ett av målen är att uppmärksamma behovet av att förbättra förutsättningarna för kooperativt företagande och dess möjligheter att skapa fler nya jobb. Här kan du ladda ner och läsa mer om idéburet företagande i broschyren "Program för ökat och utvecklat idéburet företagande" från KFO. Som en del i…

Läs mer...

Du&Nu – Ett embryo till en ny tidning

Från introduktionen av Blåelds nyhetsblad Du&Nu, producerad av Blåeld Media: "Välkommen till Du&Nu, ett embryo till vad som  under 2012 ska bli en tidning för dig som är långtidsarbetslös och för dig som arbetar med personer inom jobb och utvecklingsgarantin. Vi i BLÅELD har sett ett behov om att på ett enkelt och samlat vis få veta vad som händer inom jobb och utvecklingsgarantin, arbetsmarknadspolitiken men också annat som påverkar situationen för den som är utan arbete. Vårt mål är därför att Du&Nu ska vara…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök