skip to Main Content
Stora Sociala Företagsdagen 2017

Sommaren är kort – inte långt till Stora sociala företagsdagen

Veckans omvärldsbevakning fokuserar på arbetsintegrerande sociala företag. Vi länkar till texter om en ambitiöst satsande storstadsregion, ett seminarium i en annan del av landet och ett nyöppnat hotell som drivs som socialt företag. Dessutom slår vi en trumvirvel för en av den tidiga höstens hållpunkter. Sommaren är kort på våra breddgrader. Tre månader till Stora sociala företagsdagen är ingen lång transportsträcka, så det kan redan nu vara på sin plats att informera sig och börja planera inför det evenemanget. Vi har i rask takt klarat…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...
Sysselsättningspolitiken Havererar

Sysselsättningspolitiken havererar – Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen skyller på varandra

Arbetsmarknadspolitiken för de långvarigt arbetslösa håller på att gå i kvav. De främst ansvariga för haveriet, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) respektive Arbetsförmedlingen, skyller på varandra. Media på både vänster- och högerkanten har den senaste veckan riktat besk kritik mot regeringens sysselsättningspolitik och den myndighet som har till uppgift att genomföra den. De faktauppgifter som presenteras är så bekymmersamma att det borde leda till självkritik och -rannsakan från både Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen. I stället väljer båda parterna att försöka glida förbi kritiken, för att…

Läs mer...
Orm - Dubbla Budskap

Ger regeringen dubbla budskap till de sociala företagen?

Dubbla budskap från regeringen om arbetsträning; långsiktiga satsningar på generella stödstrukturer när det är riktat stöd som behövs här och nu; otillräckliga medel anslagna för sysselsättningsfrämjande åtgärder; glapp mellan vad statsråd säger sig önska och vad Arbetsförmedlingen gör - där har ni några viktiga orsaker till att antalet sociala företag börjat minska det senaste året. Våren 2016: regeringen presenterar satsningar på sociala företag Det är nu ett år sedan regeringens utsåg Lars Bryntesson till den person som skulle ta fram och sammanställa idéer för hur…

Läs mer...
Kon Dör, Medan Gräset Växer.

Byråkratisk formalia står i vägen för arbetsträning hos sociala företag

Det saknas en formell definition av vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Den futtiga detaljen försvårar för Arbetsförmedlingen att upphandla tjänsten "arbetsträning" från sociala företag. Det framgick vid en interpellationsdebatt mellan Sofia Modigh, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Debatten ägde rum tisdagen den 21 mars, med utgångspunkt i en interpellation från Sofia Modigh om framtiden för de arbetsintegrerande sociala företagen. För ytterligare förståelse av den problemsituation som Sofia Modigh beskriver i sin interpellation, rekommenderas texten "Sociala företag - inom kort…

Läs mer...
Sociala Företagen Service & Support Haninge

Civilsamhället och sociala företag gör viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Den här omvärldsbevakningen handlar rakt igenom om civilsamhälle och socialt företagande. Bevakningen är välmatad, så ingressen hålls kort. Se den som en innehållsförteckning eller aptitretare och gå fort vidare till de texter vi länkar till. Civilsamhället kan göra viktiga insatser för att bryta långtidsarbetslöshet, men myndigheterna hänger inte alltid med som önskvärt vore med stöd och samarbete. Dessutom skulle det behövas mer forskning på området, för att skapa klarhet i vilka metoder och angreppssätt som är bäst att använda sig av. Ideella föreningar är inte…

Läs mer...
Men Hallå ... Arbetsträna?

Men hallå… arbetsträna? Jag ska ju bli en “känd designer”

Det finns inget som är så farligt och nedbrytande som inaktivitet Att inte känna tillhörighet i ett sammanhang är nedbrytande för vem som helst. Inte sällan leder det till ett tillstånd som liknar utbrändhet. Internplaceringar eller förberedande insatser utan krav på daglig närvaro bryter snabbt ner även den starkaste oavsett om man är ung eller gammal. Därför är den viktigaste uppgiften vi har att få ut ungdomar och långtidsarbetslösa i meningsfulla aktiviteter.   Det viktigaste är inte VAD man gör utan ATT man gör något…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Fas 3-avvecklingen ligger nästan ett år före ursprunglig prognos – avstämning oktober/november 2016

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit sedan inflödet till sysselsättningsfasen ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt…

Läs mer...
Ylva Johansson

Ylva Johanssons tal på Stora sociala företagsdagen i Göteborg

Ingrid Bexell, kommunikationsansvarig vid Coompanion Göteborgsregionen, har lagt upp arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons tal vid Stora sociala företagsdagen på YouTube. Rubriken för talet är "En politik för företag med hållbarhet som drivkraft - hur ser den ut?" YouTube-inslaget återfinns i slutet av det här inlägget, men ett kort refererat av talet kan vara på sin plats. Ylva Johansson inledde med att säga några vackra ord om hur arbetsintegrerande sociala företag kan hjälpa människor att få bidra med de resurser de har. Hon förklarade att…

Läs mer...
Ylva Johansson Stora Sociala Företagsdagen

Ylva Johansson mycket positiv om arbetsträning förlagd till sociala företag

Ylva Johansson, vår arbetsmarknads- och etableringsminister, medverkade vid Stora sociala företagsdagen i Göteborg den 5 september. I ett inspirerat anförande sjöng Ylva Johansson de arbetsintegrerande sociala företagens lov. Hon talade också varmt om den nya åtgärden arbetsträning, inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsträning är en av de viktiga insatserna i socialdemokraternas aktiva arbetsmarknadspolitik och Ylva Johansson ser det som en åtgärd som kommer att beröra ett stort antal av deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin. Just de sociala företagen, betonade ministern, har visat sig vara…

Läs mer...
Ylva Johansson Debatt Fas 3

Ylva Johansson i riksdagsdebatt om aktiviteter för deltagarna i fas 3

Det har som bekant kört ihop sig lite grann för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), vad gäller arbetsmarknadspolitiken för de sämre beställda bland de arbetslösa. Extratjänsterna släpar betänkligt i tillväxt, i förhållande till plan och prognos. Avvecklingen av fas 3 går däremot alldeles för fort. Det hotar i sin tur existensen för de sociala företag som Ylva Johansson hoppas ska kunna stödja, hjälpa och anställa en del av de mer svårplacerade bland de långvarigt arbetslösa. Molnen mulnar och dramatiken tätnar. Med anledning av ovanstående problemkomplex…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök