skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
Jörn Bäckström Blåeld Media

Fem år med Blåelds nyhetssida

Avvecklingen av fas 3 har till slut nått fram även till Blåeld Media. Vid årsskiftet upphör nyhetssidan att leverera färska texter till läsekretsen. Befintligt material kommer att ligga kvar som ett nyhetsarkiv, vilket sträcker sig tillbaka till augusti 2011 och omfattar i runda tal 540 inlägg. Vi på redaktionen kliver av från lönelistan, för att istället genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons försorg bli belastningar i arbetslöshetsstatistiken. Det är nästan en månad kvar till nyår, i skrivande stund, och jag har ytterligare några texter att skriva före…

Läs mer...

Etableringsanställningar på gång – men räcker det för de många utlandsfödda arbetslösa?

Det politiska och mediala intresset kring arbetsmarknaden har under de senaste åren i huvudsak fokuserats på en fråga: vikten av att få åtminstone en del av de många arbetslösa asylinvandrarna (på nyspråk: nyanlända) i arbete. I spåren av den spruckna myten om asylinvandrare som räddare av välfärdssystem och pensioner, har allt eftersom nya lösningar efterfrågats och tidigare otänkbara förslag presenterats. Nu förefaller ett av dessa förslag - etableringsanställningar - ha fått fäste i myllan. Hur det kommer att gro, växa och med tiden bära frukt,…

Läs mer...

Är den minskade ungdomsarbetslösheten främst en följd av mindre barnkullar?

I veckans bonusbevakning uppmärksammar vi regeringens så kallade 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har hävdat att 90-dagarsgarantin är en framgång. Fel, säger Isak Kupersmidt, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har gjort en granskning, som enligt hans förmenande visar att garantin istället är ett misslyckande. Ungdomsarbetslösheten har visserligen gått ned sedan regeringsskiftet 2014, men det har andra orsaker än socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik, säger Kupersmidt. Han pekar ut den goda globala konjunkturen som den främsta…

Läs mer...

Kommuner och sociala företag – samverkan eller motverkan?

Samverkan mellan kommuner och sociala företag kan fungera bra, eller mindre bra. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på ett fall av det sistnämnda slaget. Veckorna efter midsommar fyrades det av en debatt i tre steg i Smålandsposten. Stefan Johansson, sekreterare i det arbetsintegrerande sociala företaget Funkibator i Växjö, inledde med en etterstänkande attack. Region Kronoberg svarade, på ett manér värdigt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg: istället för att gå i svaromål med Stefan Johansson i sakfrågorna, lämnades en rätt intetsägande redogörelse för det offentligas…

Läs mer...

Regeringen satsar på kunskapslyft i höstbudgeten

Regeringen gav i veckan en glimt inifrån den kommande höstbudgeten, vad gäller förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Det blir satsningar på yrkesutbildning, upprensning bland anställningsstöden och ökade krav på nykomna asylinvandrare att göra sig anställningsbara. I övrigt i veckans bonusbevakning ett inslag om människor med dolda funktionsnedsättningar och en betraktelse över den svenska koloniala landsbygdspolitiken. Håll till godo. Utbildningssatsning och utbildningsplikt Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden, rapporterar Sveriges Television. Regeringen vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven…

Läs mer...
Inträdesjobb

Alliansen vill satsa på ny anställningsform för asylinvandrade

Sommaren har väl inte varit kortare än vanligt, men sval och på sina håll tidvis blöt. Vi på Blåeld Media hoppas att ni i läsekretsen haft en skön och vilsam ledighet, oaktat väder och vind, var och en efter sin fason och förutsättningar. Politikerveckan i Almedalen har glidit förbi, vi har fått vara med om en regeringskris, läst om terroristdåd och dödsskjutningar samt noterat att den nya verkligheten för festivalbesökande flickor tyvärr verkar ha kommit för att stanna. En grupp unga män demonstrerar för att…

Läs mer...

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden redan från 40-årsåldern

Den som närmar sig pensionsåldern har mycket små chanser att bli kontaktad av en arbetsgivare, efter att ha sänt in en platsansökan. Redan efter fyllda fyrtio börjar chanserna avta och faller sedan kraftigt. Det skriver två nationalekonomer på Dagens Nyheters debattsida. Åldersdiskrimineringen frodas på den svenska arbetsmarknaden. För fem år sedan visade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) på samma förhållande, i en experimentell studie. Trots de påtagliga svårigheterna för äldre arbetslösa på arbetsmarknaden, finns det inget arbetsmarknadspolitiskt stöd riktat särskilt till denna grupp.…

Läs mer...
Extratjänster Utvidgas Till Idrottsföreningar

Extratjänsterna utvidgas – igen

Veckans omvärldsbevakning börjar med nyheten om ännu en utvidgning av extratjänsterna. Idrottsföreningar, trossamfund och ideella föreningar ska, givet vissa förutsättningar, kunna få anställa långvarigt arbetslösa eller nyanlända asylinvandrare i extratjänster. De nya reglerna gäller från halvårsskiftet. På detta övergår vi till en återkommande punkt i programmet - tudelningen på den svenska arbetsmarknaden, mellan inrikes och utrikes födda. Vi bjuder på (ännu) ett seminarium i ämnet, där det (som vanligt i sammanhanget) konstaterades att frågan är angelägen och behöver lösas med det snaraste. Seminariet gick i…

Läs mer...
Friår

Reform liknande friår utreds av regeringen

Regeringen skruvar lite här och putsar lite där på arbetsmarknadspolitiken. I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi två aktuella bulletiner. Den första är att regeringen vill tillsätta en utredning gällande flera områden av arbetslivet, bland annat stärkt anställningstrygghet för sms-anställda och heltid som norm. Ett annat förslag är ett så kallat alterneringsår, vilket en forskare vid IFAU ser som något liknande det friår som prövades 2005-2007. Bulletin nummer två berör människor med funktionsnedsättningar som kan vara handikappande i arbetslivet. Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska förändras och…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök