skip to Main Content
En Tudelad Arbetsmarknad

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva. Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen. Förhoppningen är att vi i februari ska…

Läs mer...

50.000 gästarbetare i byggboomen – tar de nyanlända också plats?

Byggbranschen går på högvarv och den inhemska arbetskraften räcker inte till. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på hur företagen hanterar problemet, genom import av arbetskraft. Byggfacken räknar med att det finns bortåt 50.000 utländska byggnadsarbetare i landet, med varierande bakgrund och kompetensprofiler. En intressant fråga är i vilken utsträckning de nyanlända kan komma med på det framdundrande byggtåget. Representanter för Teknikföretagen och TCO hoppas på att det ska finnas gott om dugligt folk att hämta från de nyanländas skara, för att reducera arbetskraftsbristen…

Läs mer...

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden redan från 40-årsåldern

Den som närmar sig pensionsåldern har mycket små chanser att bli kontaktad av en arbetsgivare, efter att ha sänt in en platsansökan. Redan efter fyllda fyrtio börjar chanserna avta och faller sedan kraftigt. Det skriver två nationalekonomer på Dagens Nyheters debattsida. Åldersdiskrimineringen frodas på den svenska arbetsmarknaden. För fem år sedan visade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) på samma förhållande, i en experimentell studie. Trots de påtagliga svårigheterna för äldre arbetslösa på arbetsmarknaden, finns det inget arbetsmarknadspolitiskt stöd riktat särskilt till denna grupp.…

Läs mer...
Extratjänster Utvidgas Till Idrottsföreningar

Extratjänsterna utvidgas – igen

Veckans omvärldsbevakning börjar med nyheten om ännu en utvidgning av extratjänsterna. Idrottsföreningar, trossamfund och ideella föreningar ska, givet vissa förutsättningar, kunna få anställa långvarigt arbetslösa eller nyanlända asylinvandrare i extratjänster. De nya reglerna gäller från halvårsskiftet. På detta övergår vi till en återkommande punkt i programmet - tudelningen på den svenska arbetsmarknaden, mellan inrikes och utrikes födda. Vi bjuder på (ännu) ett seminarium i ämnet, där det (som vanligt i sammanhanget) konstaterades att frågan är angelägen och behöver lösas med det snaraste. Seminariet gick i…

Läs mer...
Moderaternas Partiledare Anna Kinberg Batra

Moderaterna utmanar Socialdemokraterna på debatt om jobben för utrikes födda

Moderaterna vill dra igång debatter med Socialdemokraterna runt om i landet. Den centrala frågan att avhandla är hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden. Alliansens läckande flaggskepp säger sig vilja blåsa liv i frågan. En ambition som förefaller missriktad, då debatten sedan mer än ett år pågår för fullt utan tecken till att mattas. Det som saknas är knappast debattvilja, utan snarare politiskt ledarskap och genomtänkt beslutsfattande. Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé kallar de tilltänkta debattkombatanterna för "de två regeringsbildande partierna". Vad gäller M…

Läs mer...

Dysfunktionell arbetsmarknadspolitik eller försämringar av arbetsvillkor och arbetslöshetsersättning – var god välj!

För de arbetslösa som har svårt att få tag på ett jobb börjar huvudalternativen i politiken utkristallisera sig inför valet 2018. Socialdemokraterna erbjuder en arbetsmarknadspolitik som visat sig vara så undermålig att den är näst intill dysfunktionell. Trots detta är regeringens förtroende för Arbetsförmedlingen och dess högsta ledning obrutet. Några mer genomgripande förändringar av arbetsmarknadspolitiken är det inte tal om. Inte heller vad gäller villkoren på arbetsmarknaden. Moderaterna, som tillsammans med Centerpartiet för närvarande dominerar den borgerliga oppositionen, pekar i sitt förslag till alternativ vårbudget…

Läs mer...
Funktionsnedsättning

Ge alla med funktionsnedsättning möjlighet att jobba efter förmåga

Veckans omvärldsbevakning kastar en blick på villkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Ett första steg på vägen är att dessa individer ges chansen att arbeta överhuvudtaget. Stig Nyman, ordförande för handikappförbunden, tar upp angelägna frågor i en debattartikel i Arbetet. Att en funktionsnedsättning inte behöver vara handikappande, ens i ett äventyrligt företagarliv, får vi ett bevis för i en intervju med entreprenören Aron Andersson, rullstolsburen sedan barnsben. I exalterade ögonblick talas det om att himlen är gränsen…

Läs mer...
S Kongress 2017

Socialdemokraterna vill satsa på offentliga jobb

Socialdemokraternas partikongress, under helgen före påskveckan, hade inte varit fullständig utan ett utspel om jobben. Det kom, så som ett brev på posten brukade göra förr i tiden. Partiledaren Stefan Löfven, tillika statsminister, talade om starka statsfinanser och såg ökande överskott framöver. Dessa föreställda resurser vill Löfven använda till investeringar och anställningar inom den offentliga sektorn. Välfärdsbehoven kommer att öka, varför "tiotusental efter tiotusental av nya kvinnor och män" ska anställas i välfärden under den kommande mandatperioden. Bara Stefan Löfven får sitta kvar vid makten,…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Vinner Anbudspriset 2017

Arbetsförmedlingen vinner pris

Arbetsförmedlingen har fått kopiöst med dålig reklam de senaste månaderna. Förutom det sedvanliga som är värt kritik, har företrädare för allianspartierna och för näringslivets intresseorganisationer sökt övertrumfa varandra med krav på fundamental renovering av myndigheten. I radikala fall har det förekommit propåer om närmast total nedläggning. Men när mörkret är som störst, skiner också en liten glimt av ljus som stjärnorna på himlavalvet. Bara några dagar efter vårdagjämning och sommartid, kom beskedet att Arbetsförmedlingen tilldelats Anbudspriset 2017. Förhoppningsvis är priset välförtjänt. Oavsett vilket, så får…

Läs mer...
Förskola-extratjänster

Extratjänster nu också i privata företag

Arbetsförmedlingen gör om reglerna för extratjänster, så att även privata företag i välfärden ska kunna anordna dylika. Dessutom tas det bort begränsningar för vilka arbetsuppgifter som tillåts, rapporterar Sveriges Television. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) säger sig välkomna myndighetens beslut. Därigenom blottas en ambivalent inställning hos regeringen till privata aktörer i välfärdssektorn. En av 2016 års mest uppmärksammade politiska diskussioner rörde begränsningar av vinster för privata aktörer inom välfärden. Det förslag som utredaren Ilmar Reepalu (S) lade var så radikalt att det i praktiken…

Läs mer...
Stefan Löfven - Enkelt Jobb?

Vad menar politikerna med “enkla jobb” och var finns de jobben någonstans?

Vet politikerna själva vad de menar, när de talar om de "enkla jobb" som ska lösa problemen med den stora arbetslösheten hos lågutbildade asylinvandrare? Och finns det verkligen "enkla jobb" i någon större utsträckning? På område efter område görs inventeringar för att försöka hitta lågkvalificerade rekryteringsbehov, men också en gång i tiden handfasta yrken som lantbruk och skogsbruk rekryterar numera främst akademiskt utbildade. Bilmekaniker ska vi inte tala om. Men bekymren kring det stora asylmottagandet stannar inte vid frågan om jobben. Det är ju det här…

Läs mer...
Arbetsmarknadsekonomiska Rådet

Inkomstklyftorna ökar i kluvet land

Veckans bonusbevakning handlar huvudsakligen om klyftor. Dels om inkomstklyftor, vilka ökar i snart sagt varje kommun runt om i landet. Dels om klyftorna på arbetsmarknaden. Att inkomstklyftorna ökar beror inte i första hand på ökad lönespridning, utan företeelsen är kopplad till två andra fenomen. Det ena är kapitalinkomster, främst från börsnoterade värdepapper, vilket ger vinnare i inkomstligan. Det andra är det faktum att försörjningsstöd och ersättningar i välfärdens försäkringssystem inte hållit takten med löneutvecklingen, varför de som inte arbetar halkar efter. Vad gäller klyftorna på…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök