skip to Main Content

Etableringsanställningar på gång – men räcker det för de många utlandsfödda arbetslösa?

Det politiska och mediala intresset kring arbetsmarknaden har under de senaste åren i huvudsak fokuserats på en fråga: vikten av att få åtminstone en del av de många arbetslösa asylinvandrarna (på nyspråk: nyanlända) i arbete. I spåren av den spruckna myten om asylinvandrare som räddare av välfärdssystem och pensioner, har allt eftersom nya lösningar efterfrågats och tidigare otänkbara förslag presenterats. Nu förefaller ett av dessa förslag - etableringsanställningar - ha fått fäste i myllan. Hur det kommer att gro, växa och med tiden bära frukt,…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...
Arbetsmarknadsekonomiska Rådet

Inkomstklyftorna ökar i kluvet land

Veckans bonusbevakning handlar huvudsakligen om klyftor. Dels om inkomstklyftor, vilka ökar i snart sagt varje kommun runt om i landet. Dels om klyftorna på arbetsmarknaden. Att inkomstklyftorna ökar beror inte i första hand på ökad lönespridning, utan företeelsen är kopplad till två andra fenomen. Det ena är kapitalinkomster, främst från börsnoterade värdepapper, vilket ger vinnare i inkomstligan. Det andra är det faktum att försörjningsstöd och ersättningar i välfärdens försäkringssystem inte hållit takten med löneutvecklingen, varför de som inte arbetar halkar efter. Vad gäller klyftorna på…

Läs mer...
Men Hallå ... Arbetsträna?

Men hallå… arbetsträna? Jag ska ju bli en “känd designer”

Det finns inget som är så farligt och nedbrytande som inaktivitet Att inte känna tillhörighet i ett sammanhang är nedbrytande för vem som helst. Inte sällan leder det till ett tillstånd som liknar utbrändhet. Internplaceringar eller förberedande insatser utan krav på daglig närvaro bryter snabbt ner även den starkaste oavsett om man är ung eller gammal. Därför är den viktigaste uppgiften vi har att få ut ungdomar och långtidsarbetslösa i meningsfulla aktiviteter.   Det viktigaste är inte VAD man gör utan ATT man gör något…

Läs mer...
Dyster Trend

Efter nio år är bara hälften av asylinvandrade i arbete

Veckans bonusbevakning lutar sig mot några aktuella texter ur tidningen Arbetsmarknadsnytt. Temat är ett av nutidens vanligare: arbetslöshet bland asylinvandrare. Tiden som behövs för att asylinvandrade ska komma i arbete blir allt längre. Lägg därtill att antalet arbetslösa födda utanför Sverige för första gången är högre än antalet arbetslösa bland infödda, så ser det inte riktigt bra ut på den avdelningen. Regeringen bör slopa arbetslöshetsmålet, anser forskare vid SNS Konjunkturråd. I stället bör fokus läggas på reformer som hjälper utsatta grupper, bland dem utomeuropeiska invandrare,…

Läs mer...
Jakten På Arbetskraft

Jakten på arbetskraft

Medan Arbetsförmedlingen levererar prognoser, dess generaldirektör gör utspel och regering, opposition och tankesmedjor munhuggs om vem som har den bästa lösningen för integration på arbetsmarknaden (se gårdagens omvärldsbevakning), har Aftonbladets Peter Kadhammar varit på resa i landet för att lyssna in läget på plats. En beprövad metod för faktainsamling och verklighetsförankring, som kanske fler - både journalister och rikspolitiker, för att inte tala om ideologer och intellektuella - borde använda sig av då och då. Resultatet har blivit tre jordnära och informativa artiklar om arbetsmarknad,…

Läs mer...
Jobbgapet

Jobbgapet växer mellan utrikes och inrikes födda

Gapet växer mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Det var en förutsägbar följd av de senaste årens asylinvandring. Än värre lär det bli. Därmed ökar också antalet människor som är beroende av försörjningsstöd, på grund av att de inte har något arbete. För att kontrollera att alla snällt söker många jobb (som de har små chanser att få), ger nu regeringen kommunernas socialtjänster ökad tillgång till registeruppgifter hos Arbetsförmedlingen. Stefan Löfven ser dig, genom sina ställföreträdare ute i kommunerna. Samtidigt som detta pågår, vill…

Läs mer...

Sociala företag – inom kort ett minne blott?

Vi har under sommaren uppmärksammat den brådstörtade avvecklingen av fas 3, som ligger långt före plan, och den del som Arbetsförmedlingen i viss utsträckning har i den processen. Möjligen undrar nu någon läsare vad det här egentligen spelar för roll. Fas 3 ska ju ändå avvecklas, så om det går på två år (enligt Arbetsmarknadsdepartementets direktiv) eller ett år - vad har det för betydelse? Svaret på den frågan är tudelat: för just den läsaren kanske ingen betydelse alls; för den som är involverad i det som kallas den…

Läs mer...
En Tudelad Arbetsmarknad

En tudelad arbetsmarknad kan skapa en permanent underklass

Sveriges arbetsmarknad är tudelad och flertalet arbetslösa glider allt längre från denna arbetsmarknad, skriver Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida. Han drar slutsatsen efter att ha studerat Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport för 2016. Antalet och andelen arbetslösa födda utanför Europa - främst då i Mellanöstern och Afrika - ökar. Regering och opposition levererar kontinuerligt förslag om insatser av olika slag - utbildning, enkla jobb, subventionerade jobb, sänkta bidrag - men Gudmundson ruskar skeptiskt på huvudet. Han skriver det inte rakt ut, men det går att ana en…

Läs mer...
Och Så Var Man Arbetslös Igen

Den som har svårt att få jobb har också svårt att behålla jobbet

Det stora och svåra som det talas mycket om, är hur de människor som varit arbetslösa en längre tid på något vis ska kunna få tag på ett jobb. Med eller utan hjälp från arbetsmarknadspolitiken. Men det är förstås bara början. Nästa steg är att lyckas behålla arbetet. Det är ingen given sak - tvärtom har det visat sig att många blir arbetslösa igen. Flera faktorer spelar in för chanserna att få behålla det jobb man lyckats få tag på - utbildningsnivå, var i världen man är…

Läs mer...
Foto-r2hox

Det svenska samhället har fått ett långvarigt utanförskap att hantera

Det finns ett utanförskap som är direkt kopplat till de senaste decenniernas asylinvandring. En tilltagande medvetenhet om detta utanförskap och dess konsekvenser har de senaste åren gett allt kraftigare avtryck i samhällsdebatten. Utanförskapet är mångfacetterat - det räcker att kasta ett par blickar på de senaste månadernas nyhetsflöde och de åsiktsbrytningar skeendena gett upphov till, för att inse det. Det finns bland annat en diskussion kring skillnader i normer och grundläggande värderingar, liksom en debatt om hur många nybyggda bostäder som behövs och hur snabbt…

Läs mer...

Stark arbetsmarknad de närmaste åren – men 2017 hör 75 procent av de arbetslösa till de svaga grupperna

Arbetsmarknaden ser stark ut de kommande åren, enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Det innebär att bristen på arbetssökande med efterfrågad kompetens ökar. Parallellt sker en annan utveckling, i den ända av arbetsmarknaden där de svagaste bland de arbetslösa håller hus. Utomeuropeiskt födda, människor äldre än 55 år, individer med funktionsnedsättning och personer med högst grundskola - det är de arbetslösa som hänförs till den stora grupp som har en "utsatt ställning på arbetsmarknaden". År 2017 beräknas tre fjärdedelar av de arbetslösa tillhöra någon av dessa kategorier, enligt Arbetsförmedlingens…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök