skip to Main Content

Om jobbcoacher, arbetsmarknad och arbetsförmedlingen i omvärldsbevakningen vecka 50

Arbetslösheten beräknas öka kraftigt de kommande åren, till följd av de sämre tider som är att vänta. Industrin lär komma att drabbas särskilt hårt. Nå, allt hopp är kanske inte ute. Det finns trots allt lediga jobb inom andra branscher, varav en del dock verkar svåra att besätta. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har presenterat en rapport med resultaten av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen. Som helhet har coachningen haft små effekter, visar utredningen. Kommentarerna i media är mestadels kritiska. Arbetsförmedlingen är en kär och återkommande…

Läs mer...

Om arbetsmarknad, arbetsförmedling och det civila samhället i omvärldsbevakningen vecka 47

Det gungar rejält på den svenska arbetsmarknaden. Varslen duggar tätt, det råder oro för att strukturarbetslösheten skall öka ytterligare och det kommer att bli ännu svårare för de långtidsarbetslösa att hitta ett arbete. Industrifacken är realister och sänker sina lönekrav inför avtalsrörelsen, jämfört med förra gången det begav sig. Ökar betydelsen av det civila samhället, vad vet vi om det och hur förhåller vi oss till det? Tankesmedjan Sektor3 har låtit genomföra en enkätundersökning och Framtidskommissionen har nyligen presenterat en diger rapport om civilsamhällets framtida…

Läs mer...
Omvärldsbevakning

Om arbetsmiljö, arbetsförmedling, fas 3 och drottning Silvias besök vid Samhall i omvärldsbevakningen vecka 45

Det har hållits arbetsmiljöriksdag i Stockholm. Tidningen Arbetet rapporterar från avslutningsdagen. Blev Bengt Fredriksson från Hedemora utesluten från finalen i en tävling om vem som är Sveriges bäste medarbetare, på grund av att han befinner sig i fas 3? Dagens Arena tar upp fallet. Arbetsförmedlingen förefaller ständigt omdebatterad. Nu vill Kristdemokraterna se privata aktörer som förmedlar jobb och Svenska Dagbladets ledarskribent anser det meningslöst att tilldela Arbetsförmedlingen mer resurser. Blåeld Medias hovreporter uppmärksammar att Samhall har haft äran av kungligt besök. Hovet Hennes Majestät drottning…

Läs mer...
Kompetenta Anordnare

Fas 3 anordnare visar upp sig på Möjligheternas Mässa

Det är inte första gången som Blåeld deltar på "Möjligheternas Mässa för Kompetenta Anordnare". Senast var i maj, men det har ju hänt lite grand på arbetsmarknaden i takt med att arbetslösheten stiger. Från att ha varit en ganska liten klunga med deltagare, har vi nu utökats till ett femtiotal, och det bara i Stockholm. Jag ska ge en kort presentation av den verksamhet som vi bedriver i Blåeldakademien, som namnet lyder på introduktionsdelen inom Blåeld. De ämnen som är obligatoriska och ingår i akademiens…

Läs mer...
Kompetenta Anordnare Blåeld

Kompetenta anordnare på Möjligheternas mässa

Mässan i Stockholm hade arrangerats av Arbetsförmedlingen City och "Kompetenta Anordnare" som är ett nätverk av fas 3 anordnare som är att betrakta som seriösa. Bland deltagarna märktes både kurser på Studiefrämjandet, men fram för allt en hel del sociala företag hade valt mässan för att visa upp sig och sina verksamheter. Några (liksom vi inom Blåeld) har en hel del verksamheter. Skyddsvärnets Vårdkedja för att ta ett exempel, de har inte bara vård av olika slag, familjevård, arbetsträning, och boendestöd, utan driver även ett…

Läs mer...
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Hos Blåeld

Reportage från seminariet med Hillevi Engström

Den 25 januari hölls i Princess Hall ett seminarium med ett femtiotal handläggare från olika arbetsförmedlingar i länet, samt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström som inbjuden föreläsare. Mötet blev snabbt fullbokat, för ämnet är "hett". Det gällde långtidsarbetslösheten, hur den ska åtgärdas, och det utskällda fas 3 programmet som nu kallas sysselsättningsfasen. Mötet hade arrangerats av Lasse Reuterberg, verksamhetschef inom Blåeld. Förutom arbetsmarknadsministern deltog även Kay Pollak.  Tidigare mest känd som en framgångsrik filmregissör, men är numera också en både känd och uppskattad gästföreläsare, i synnerhet när…

Läs mer...
Hillevi Engström Seminarium Blåeld

Nyhetsartikel från Regeringen.se om Blåelds seminarium

"Arbetsmarknadsministern inspirerade arbetsförmedlare" är rubriken på nyhetsartikeln från Arbetsmarknadsdepartementet efter gårdagens seminarium. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström deltog i en inspirationsdag för handläggare inom Arbetsförmedlingen som arbetar med personer som befinner sig i sysselsättningsfasen, den så kallade Fas 3. Dagen anordnades av Blåeld, ett projekt inom Blåbandsrörelsen som har som målsättning att skapa nya arbetstillfällen inom den sociala ekonomin. ...Ett stort intresse gjorde att extra stolar fick bäras in, därefter hälsade Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg alla välkomna till inspirationsdagen. Läs hela reportaget här. ( reportaget borttaget 2014…

Läs mer...
Leif Peder­sen, Britt Dagquist Och Hans Richardsson

Två riktigt fenomenala arbetsförmedlare

På Jobbmässan i Solna i november blev jag presenterad för Leif Pedersen och Britt Dagquist, båda handläggare på arbetsförmedlingen i Tumba. Enligt Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg så var dessa två, riktigt fenomenala på att "få ut" personer ur fas 3 till en fast anställning. Jag blev självfallet nyfiken, hur de kunde lyckas, där de flesta andra går bet.. Plats och tidpunkt för ett samtal bestämdes till den 11 januari på Tumba Arbets- och kompetenscenter. Deras bakgrund var ganska så olika. Britt har en administrativ bakgrund,…

Läs mer...
Fas 3 Anordnare

Möte för Fas 3 Anordnare

Lasse Reuterberg, projektledare inom Blåeld, hälsade trettiotalet Fas 3 anordnare välkomna till nätverket Kompetenta anordnares möte på Princess Hall. Kompetenta anordnare är ett kompetensutvecklingsprojekt för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom Fas 3. Projektet drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion  och Civilförsvarsförbundet. Det sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Fas 3 En fas 3 anordnare är lika med en arbetsgivare, men de får betalt för att hålla oss långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning, som oftast inte är det. De…

Läs mer...
Katarina Westlund På Möjligheternas Mässa

Blåeld på Möjligheternas Mässa

Möjligheternas Mässa var namnet på Jobbmässan i Solnahallen den 30/11. Jag deltog tillsammans med Lasse Reuterberg och Lars Lindblad som språkrör för Blåeld med uppgift att  väcka folks nyfikenhet för vad det är vi sysslar med här i våran "koncern". Mässan var öppen från 13-16 och var mycket välbesökt. Antalet anordnare var ca 30, och det var från det mest skilda branscher men även folkhögskolor och studieförbund fanns representerade. Huvudsakligen bestod utställarna av ideélla  organisationer, men det fanns även restauranger och hotell på plats. Besökantalet uppgick…

Läs mer...

Blåeld Huddinge, ett bra exempel på fas 3

Med hjälp av Blåeld och sin handläggare på arbetsförmedlingen fick en av våra deltagare, Eva, hjälp att genomgå en baristautbildning på JB Kompetens i Sundbyberg. Gratis. Detta gäller dock enbart de som är inskrivna på arbetsförmedlingen, samt med bistånd av sin handläggare. Kursen var på 5 veckor, varav 2 var teori, och 3 var yrkespraktik på något välrenommerat café. Samt att man efter avslutat program erhöll både ett diplom och intyg för framtida bruk. Om du tycker att detta låter intressant så ta kontakt med…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök