skip to Main Content
Staten Vid Rodret Och Kyrkan Vid årorna

Svenska kyrkan aspirerande aktör inom arbetsmarknadspolitiken

Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse om ökad samverkan, vad gäller kyrkans verksamheter för att hjälpa människor att komma ut i arbetslivet. Det rör sig om satsningar mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna utgörs bland annat av rehabiliterande åtgärder, arbetsträning och praktik under handledning. Kyrkans verksamhet påminner i detta fall mycket om vad en del sociala företag ägnar sig åt, vad gäller att aktivera, stötta och hjälpa människor i utanförskap tillbaka till en mer konkurrenskraftig position på arbetsmarknaden. Aktiviteterna, och formerna…

Läs mer...
Yrkesutbildningar

Moderaterna vill ha yrkesutbildningar med löfte om jobb för arbetslösa

Moderaterna har lagt fram en skuggbudget, i avsikt att visa väljarna hur politiken skulle kunna se ut om det var Alliansen som regerade landet. Skolfrågor, trygghetsfrågor och integration bereds stort utrymme. Inom arbetsmarknadspolitiken vill partiet ta ett radikalt grepp: på sikt lägga ned arbetsmarknadsutbildningen. Den ska i stället ersättas med yrkesutbildningar, där arbetsgivare ska ha lovat jobb till den arbetslöse innan denne påbörjar utbildningen. Förslaget är originellt men saknar en betydelsefull ingrediens: verklighetsförankring. Som vanligt numera är det dock svårt att ta Moderaternas utspel på…

Läs mer...
Och Så Var Man Arbetslös Igen

Den som har svårt att få jobb har också svårt att behålla jobbet

Det stora och svåra som det talas mycket om, är hur de människor som varit arbetslösa en längre tid på något vis ska kunna få tag på ett jobb. Med eller utan hjälp från arbetsmarknadspolitiken. Men det är förstås bara början. Nästa steg är att lyckas behålla arbetet. Det är ingen given sak - tvärtom har det visat sig att många blir arbetslösa igen. Flera faktorer spelar in för chanserna att få behålla det jobb man lyckats få tag på - utbildningsnivå, var i världen man är…

Läs mer...
Avveckling Av Sysselsättningsfasen

Insatser för långtidsarbetslösa inom Jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen har sammanställt ett dokument som beskriver de insatser inom arbetsmarknadspolitiken, vilka riktas mot de långtidsarbetslösa som tidigare var hänvisade till sysselsättningsfasen (fas 3). Ingen enskild åtgärd är tänkt att ersätta sysselsättningsfasen och sysselsättningsplatserna. I stället erbjuds ett batteri av insatser inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Något av det nya som gäller, i korthet Indelningen av Jobb- och utvecklingsgarantin i olika faser upphör. Begreppen fas 1, fas 2 och fas 3 är alltså borttagna. Sysselsättningsplatserna (inom tidigare fas 3) ska avvecklas efterhand, fram till den 31…

Läs mer...
Michael Sjöberg DN Debatt

Ett år klokare

I veckans mediebevakning hade vi med en färsk debattartikel i Dagens Nyheter, skriven av Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Bland andra tänkvärdheter från Sjöbergs penna, står den här passusen att finna: Det krävs ingen avancerad analysförmåga för att komma fram till att Sverige inte kan klara av förra årets höga asylinvandring år efter år. Därefter fortsätter generaldirektör Sjöberg med ett resonemang, som i korthet går ut på att det krävs samordnade insatser av olika slag och från flera viktiga aktörer, om det ska gå att få…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Jobbmål

Arbetsförmedlingen tvivlar starkt på regeringen Löfvens jobbmål

Det låter på Arbetsförmedlingen som om de har gett upp om statsminister Löfvens målsättning, att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU till 2017. Alltför många av de arbetslösa hör till vad som kallas svaga grupper på arbetsmarknaden. Vilket, enkelt uttryckt, betyder att få arbetsgivare på den ordinarie arbetsmarknaden är intresserade. Så de får stanna i sin arbetslöshet, många av dem. Och då blir inte Sverige bäst. Statsminister Löfven får tänka ut ett annat löfte som kan uppfyllas, så att väljarna på nytt låter sig…

Läs mer...
Asylkrisen Centralstationen Stockholm

Arbetsförmedlingen varnar för resursbrist till följd av asylkrisen

Visst gör det ont när knoppar brister, skrev Karin Boye i diktsamlingen För trädets skull. Det är också kännbart när resurserna brister. Framför allt för de människor som har behov av dessa resurser. Liv som kunde gått i blom blir i stället en tillvaro där hösten följs av frost, av vinter och sedan intet mer. Arbetsförmedlingen får det inte att gå ihop. Utgifterna kommer att spränga budgetramarna, till följd av det stora antalet asylsökande - etableringsuppdraget är gökungen i boet. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Stockholm City

Arbetsförmedlingen lurad och arbetslösa utnyttjade – “business as usual” inom arbetsmarknadspolitiken?

Höstens första omvärldsbevakning blir ett uppsamlingsheat från sommar- och semestermånaderna, av den mindre och lättare modellen. Vi tar en titt på några missförhållanden inom arbetsmarknadspolitiken. Dels av det slag där tjänsteleverantörer inte följer kontrakten med Arbetsförmedlingen, dels den sortens skumraskaffärer där skrupelfria arbetsgivare utnyttjar subventionssystemet för arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden. Därefter till en annan typ av missförhållande på arbetsmarknaden, i sig varken olagligt eller omoraliskt, men beklagligt ändå: det faktum att privata arbetsgivare är långt villigare att anställa människor med funktionsnedsättningar, än vad den offentliga…

Läs mer...
Studier Med Aktivitetsstöd

Nu kan deltagare i sysselsättningsfasen studera med aktivitetsstöd

Deltagare som varit minst 90 veckor i Jobb- och utvecklingsgarantin har möjlighet att lämna programmet för utbildning med aktivitetsstöd. Från den 3 augusti 2015 ges deltagarna chansen att studera upp till ett år på heltid inom komvux, högskolan, yrkeshögskolan eller folkhögskolan med bibehållet aktivitetsstöd. Utbildningen med aktivitetsstöd kan beviljas av arbetsförmedlingen om deltagaren antagits till studierna och det bedöms att det ökar chansen till ett jobb. Om deltagaren efter avslutad utbildning inte har fått ett jobb inom en viss tid finns möjlighet att återfå platsen…

Läs mer...
Unga Nobbar Jobben

Unga arbetslösa nobbar jobben

Var det inte det vi gamla uvar med silver i skäggstubben visste. Svensk ungdom av i dag är förslappad och moraliskt fördärvad i sådan utsträckning, att de inte klarar av att ta ett hederligt jobb. Bevakningens redaktör dignar under en börda av larmrapporter och lamentationer om detta förskräckliga sakernas tillstånd. O tempora, o mores! De senaste månaderna har det förts en debatt om de yrkesmässiga kvaliteterna hos de asylinvandrare från Syrien som anlänt till Sverige det senaste året. Bland andra intressenter har statsminister Löfven uttalat…

Läs mer...

Arbetsförmedlingens generaldirektör vill ha fortsatt hög invandring

Arbetsförmedlingen för i en ny rapport fram önskemål om volymen på de kommande årens invandring. Denna bör, enligt myndigheten, permanentas på dagens nivå. Generaldirektören Mikael Sjöberg hänvisar till kalkyler, som visar att Sverige behöver detta invandringsöverskott för att kunna finansiera framtidens välfärd. Den systemtänkande debattören Johan Westerholm delar dock inte generaldirektör Sjöbergs åsikt. I stället finner Westerholm avsevärda brister i Arbetsförmedlingens beräkningar. Enligt honom bortser dessa från problemområden och kostnadsposter, vilka bör utgöra en självklar del av en verklighetsförankrad kalkyl. Har svenska politiker förvandlats till…

Läs mer...
Etableringsreformen är Arbetsförmedlingens Självmordsuppdrag

Etableringsreformen är Arbetsförmedlingens självmordsuppdrag

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som internt lär kallas "självmordsuppdrag". Det rör sig om arbetet med nyanlända asylinvandrare inom etableringsreformen. Självmord är ett starkt ord. Men kanske jargongmässigt oundvikligt, som ett tidens tecken, och närmare sanningen än vad som är behagligt att tänka på. Ett allt mer påträngande utanförskap, som omilt törnar emot det svenska välfärdsbyggets sviktande bastioner, skapar stora påfrestningar för människor på båda sidor av myndighetsutövningen. Det finns under det senaste decenniet väl dokumenterade fall, där människor tagit sina liv då de stått inför…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök