skip to Main Content
Ylva Johansson På Besök I Verkligheten - DN

Ylva Johansson på besök i verkligheten

Omvärldsbevakningens reseredaktör har noterat att Ylva Johansson, vår arbetsmarknads- och etableringsminister med socialdemokratisk partibok, varit på besök i verkligheten. I småländska Hultsfred, närmare bestämt. Dagens Nyheter rapporterar därifrån, i smått episkt format. Detaljrikedomen i reportaget är hög; inte ens färgsättningen på Ylva Johanssons arbetskläder undgår reporterns skarpa öga. Avsikten med visiten var att beskåda hur kommunen arbetar med nyanlända asylinvandrare. Hultsfred är en stor mottagare, så det finns att göra. Ministern passade på att ondgöra sig över de moderatledda kommuner som börjat vägra sin del…

Läs mer...
Alla Har En Plats På Arbetsmarknaden

Jobbfixaren: “Alla har en plats på arbetsmarknaden”

Att det finns plats för alla på arbetsmarknaden - visst är det en vacker tanke? För Maria Mattsson Mähl, entreprenör och jobbfixare, är det inte bara en tanke. Tidningen Entreprenör låter läsekretsen träffa en kvinna som satsar liv och själ i ett företag, där verksamheten kretsar kring att hjälpa de minst attraktiva på arbetsmarknaden till en plats på densamma. Nu räcker det i och för sig inte med att man fått en plats, på arbetsmarknaden. De flesta arbetsgivare vill gärna se någon form av prestation…

Läs mer...
Mikael Sjöberg Svd Debatt

Tomma ord från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg

För några veckor sedan skrev företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Syftet med brevet var att få till stånd ett ökat antal anvisningar till de idéburna organisationerna, av människor som hör till de svagaste grupperna bland de arbetslösa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har vid ett flertal tillfällen framhållit, att det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder sig av arbetsintegrerande sociala företag. Detta särskilt då det gäller att anordna arbetsträning för de många arbetslösa som behöver…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen måste ge mer stöd till de svagaste

En direkt vädjan till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg - kan det bli räddningen för de arbetsintegrerande sociala företagen? Företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer inom civilsamhället har skrivit ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, publicerat på Svenska Dagbladets debattsida. Undertecknarna och deras organisationer vädjar till Mikael Sjöberg att se till så att anvisningar av människor till idéburna organisationer kan återupptas och förstärkas, så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges. Vi på Blåeld förenar oss med undertecknarna av det öppna…

Läs mer...
Angeles Bermudez-Svankvist

Migrationsverket effektivare än Arbetsförmedlingen på att skaffa fram praktikplatser

Svenska Dagbladets flitiga näringslivsreporter Negra Efendic fortsätter att gräva i den fruktbara myllan kring svårigheterna med att få in asylinvandrade på arbetsmarknaden. För en månad sedan tog hon sig an regeringens så kallade snabbspår, vilka förefaller gå allt annat än snabbt. Oavsett salvelsefulla utspel och floskulösa löften från regering och myndighet. Nu levererar Efendic en pikant nyhet: i sitt nya arbete på Migrationsverket lyckas Arbetsförmedlingens avpolletterade generaldirektör, Angeles Bermudez-Svankvist, bättre med att ordna fram praktikplatser åt asylsökande, än vad kollegorna på hennes gamla myndighet gör för…

Läs mer...
Arbets­integrerande Sociala Företag För Nyanlända

Tillväxtverket utlyser affärsutvecklingscheckar till sociala företag – men få projekt och relativt små summor att fördela

Fram till den 11 november går det att ansöka om medel hos Tillväxtverket, för att som det heter "utveckla arbetsintegrerande sociala företag för stöd till nyanlända att komma in på arbetsmarknaden". Satsningen är i blygsam skala. Den planerade totalbudgeten är 9 miljoner kronor och Tillväxtverket räknar med att blott 4-5 projekt kommer att få dela på slantarna. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons luftiga retorik om hur högt hon värderar de sociala företagen, matchas så här långt inte av magnituden på de faktiska och fåtaliga satsningarna…

Läs mer...
Ge Oss En Säker Framtid

Arbetsförmedlingen lämnar glesbygden när världen kommer till Sverige

Arbetsförmedlingen har en bitvis svag representation i glesbygdskommuner, trots att behovet av arbetsförmedlande tjänster är stort, och i städerna ökar belastningen. Globalisering och stort inflöde av asylinvandrare lämnas som delförklaringar till den obalanserade och pressande situationen för myndigheten. Näringsminister Mikael Damberg (S) efterlyser nytänkande, så att även de med låg utbildning kan få en bra start i Sverige. Bra sagt och låt inte oss hindra, så varsågod och tänk nytt, herr minister. Det finns som bekant brister också på andra håll än inom arbetsmarknadspolitiken, vad…

Läs mer...
Ylva Johansson Foto Viktor Svedberg

Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen

För tre månader sedan presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) en ny utredning, som ska se över arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober 2017 och slutredovisas senast den 31 januari 2019. Nyheten kom i skymundan av den annalkande midsommarhelgen, förestående Almedalsvecka och de därpå stundande semestrarna. Här och nu får dock denna välbehövliga översyn av Arbetsförmedlingen den uppmärksamhet den förtjänar. Videon med presentation av utredningen och av utredaren Cecilia Fahlberg, samt länkar till relevant information hos…

Läs mer...
Ylva Johansson

Ylva Johanssons tal på Stora sociala företagsdagen i Göteborg

Ingrid Bexell, kommunikationsansvarig vid Coompanion Göteborgsregionen, har lagt upp arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons tal vid Stora sociala företagsdagen på YouTube. Rubriken för talet är "En politik för företag med hållbarhet som drivkraft - hur ser den ut?" YouTube-inslaget återfinns i slutet av det här inlägget, men ett kort refererat av talet kan vara på sin plats. Ylva Johansson inledde med att säga några vackra ord om hur arbetsintegrerande sociala företag kan hjälpa människor att få bidra med de resurser de har. Hon förklarade att…

Läs mer...
Snabbspår För Asylinvandrare

Snabbspåren för asylinvandrare – få deltagare och osäkra resultat

Svenska Dagbladet har låtit göra en kartläggning av de så kallade snabbspåren för nyanlända asylinvandrare inom etableringsuppdraget. Enligt tidningen rör det sig om regeringens största och kanske mest prestigefyllda satsning för att få så många som möjligt av dessa människor i arbete. Kartläggningen visar på en del problem med snabbspåren, samt än så länge blygsamma resultat. Visserligen har till dags dato 14 snabbspår skapats, för ett 20-tal yrken, men det är bara en liten andel av alla som ingår i etableringsuppdraget som är med på…

Läs mer...
Ylva Johansson Debatt Fas 3

Ylva Johansson i riksdagsdebatt om aktiviteter för deltagarna i fas 3

Det har som bekant kört ihop sig lite grann för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), vad gäller arbetsmarknadspolitiken för de sämre beställda bland de arbetslösa. Extratjänsterna släpar betänkligt i tillväxt, i förhållande till plan och prognos. Avvecklingen av fas 3 går däremot alldeles för fort. Det hotar i sin tur existensen för de sociala företag som Ylva Johansson hoppas ska kunna stödja, hjälpa och anställa en del av de mer svårplacerade bland de långvarigt arbetslösa. Molnen mulnar och dramatiken tätnar. Med anledning av ovanstående problemkomplex…

Läs mer...
Det Går Snabbare än Beräknat Att Fasa Ut Fas 3

Vilseledande av Arbetsförmedlingen om internplaceringar inom fas 3

I samband med ett inslag i Sveriges Television för en knapp månad sedan, den 29 juli, gjorde en chefstjänsteman vid Arbetsförmedlingen ett par uttalanden som kan vara värda en närmare granskning. Inslaget i SVT handlade om den brådstörtade avvecklingen av fas 3. Det går så fort att med nuvarande takt kommer alla sysselsättningsplatser att vara borta redan i början av 2017, ett helt år tidigare än planerat. Orsakerna till den alltför hastiga avvecklingen är säkert flera. En del är förstås helt legitima, men i andra…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök