skip to Main Content
Jörn Bäckström Blåeld Media

Fem år med Blåelds nyhetssida

Avvecklingen av fas 3 har till slut nått fram även till Blåeld Media. Vid årsskiftet upphör nyhetssidan att leverera färska texter till läsekretsen. Befintligt material kommer att ligga kvar som ett nyhetsarkiv, vilket sträcker sig tillbaka till augusti 2011 och omfattar i runda tal 540 inlägg. Vi på redaktionen kliver av från lönelistan, för att istället genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons försorg bli belastningar i arbetslöshetsstatistiken. Det är nästan en månad kvar till nyår, i skrivande stund, och jag har ytterligare några texter att skriva före…

Läs mer...

Förenklat anställningsstöd – ingen lätt nöt att knäcka

Veckans omvärldsbevakning ägnas vår allra närmaste myndighet, det vill säga Arbetsförmedlingen. Vi inleder med en rapport från ett seminarium, arrangerat av tankesmedjan Fores, om de förenklingar av anställningsstödet som regeringen aviserat. En inspelning av seminariet finns med i bevakningen. Detta huvudinslag kompletteras med en triss i kritik mot myndigheten: det är för många kockar inblandade, det blir för dålig måluppfyllelse och lägg därtill önskemål om en förbättrad och utökad privatisering av Arbetsförmedlingens uppgifter. Det låter ungefär som vanligt. Vi får se i vad mån verksamheten…

Läs mer...
Arbetsförmedlingens Generaldirektör Skapar Svarta Rubriker

Arbetsförmedlingens generaldirektör skapar svarta rubriker

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har skapat negativa rubriker kring sin myndighet under sommaren som gått. I centrum för kritiken står samarbetet med konsultföretaget Gaia Leadership. Flera områden är på tapeten: upphandlingen, faktureringen, arten av de levererade tjänsterna, de bristfälliga resultaten och generaldirektörens otvungna samvaro på fritiden med ledningen i Gaia. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hävdar att Mikael Sjöberg är hennes "viktigaste generaldirektör". Om så är fallet, vore det rimligt att hon höll ett mer vakande öga på Sjöbergs handel och vandel. Men den…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Mot Frälsningsarmén

Frälsningsarmén vädjar till Arbetsförmedlingen

Inför midsommarhelgen bjuder vi på en omvärldsbevakning med sedvanligt fokus på arbetsmarknadspolitiken för de grupper som anses svaga på arbetsmarknaden. På köpet illustreras de politiska maktförhållandena i dagens Sverige. Vi har de senaste åren sett en förskjutning av makten till centrala statsorgan som riksdag och regering - där den egentliga makten i sin tur är samlad på ett fåtal händer - liksom till självsvåldiga myndigheter som Arbetsförmedlingen. Civilsamhället och det en gång decentraliserade kommunala självstyret underordnas därigenom i allt högre grad en centralmakt, som förefaller…

Läs mer...

Svårt för äldre asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning kokar soppa på en numera traditionell näve spik. Det handlar i första hand om svårigheter för asylinvandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, samt några av de sedvanliga recepten för att åtgärda delar av problemen. Enkla jobb, utbildning och omorganisation av Arbetsförmedlingen - lika mycket nytt som en gång från Västfronten. Det är ändå av intresse att då och då lyfta fram även det stereotypa i debatter och händelser. Skärningsytorna mellan de bristfälligt överlappande områdena arbetsmarknad och asylinvandring, samt försöken att nödtorftigt…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...

Dysfunktionell arbetsmarknadspolitik eller försämringar av arbetsvillkor och arbetslöshetsersättning – var god välj!

För de arbetslösa som har svårt att få tag på ett jobb börjar huvudalternativen i politiken utkristallisera sig inför valet 2018. Socialdemokraterna erbjuder en arbetsmarknadspolitik som visat sig vara så undermålig att den är näst intill dysfunktionell. Trots detta är regeringens förtroende för Arbetsförmedlingen och dess högsta ledning obrutet. Några mer genomgripande förändringar av arbetsmarknadspolitiken är det inte tal om. Inte heller vad gäller villkoren på arbetsmarknaden. Moderaterna, som tillsammans med Centerpartiet för närvarande dominerar den borgerliga oppositionen, pekar i sitt förslag till alternativ vårbudget…

Läs mer...

Ylva Johansson – en pigg minister med trötta svar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hänvisar i det ena offentliga framträdandet efter det andra till möten och dialog med Arbetsförmedlingen, samt till verktygslådan som myndigheten fått. Men några mer betydande resultat av dialogen och verktygen kan hon än så länge inte visa upp. Kanske mötena med Arbetsförmedlingen avhandlar fel saker; kanske verktygen inte är de rätta för uppgifterna. Kanske arbetsmarknadsministern inte har förstått de underliggande problemen, hur de hänger samman och hur de bäst bör tacklas. Oavsett vilket så visar Ylva Johansson konsekvent upp en…

Läs mer...
Sysselsättningspolitiken Havererar

Sysselsättningspolitiken havererar – Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen skyller på varandra

Arbetsmarknadspolitiken för de långvarigt arbetslösa håller på att gå i kvav. De främst ansvariga för haveriet, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) respektive Arbetsförmedlingen, skyller på varandra. Media på både vänster- och högerkanten har den senaste veckan riktat besk kritik mot regeringens sysselsättningspolitik och den myndighet som har till uppgift att genomföra den. De faktauppgifter som presenteras är så bekymmersamma att det borde leda till självkritik och -rannsakan från både Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen. I stället väljer båda parterna att försöka glida förbi kritiken, för att…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen - En Labyrint

Arbetsförmedlingens individuella bedömningar – en labyrint där arbetsförmedlare och arbetslösa går vilse tillsammans

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har gett Arbetsförmedlingen ett nära nog omöjligt uppdrag. Uppgiften att göra meningsfulla "individuella bedömningar" för varje långtidsarbetslös, leder till en så komplicerad och tidsödande arbetsprocess att den blir destruktiv för båda parter. Arbetsförmedlare och arbetslösa riskerar att hamna i en oöverskådlig och svårnavigerad labyrint, från vilken de inte kan ta sig ut. Tidsödande och ineffektivt Procedurerna för Arbetsförmedlingens "individuella bedömningar", så som de beskrivs av Blåelds erfarne verksamhetschef Lasse Reuterberg, förefaller omständliga, tidsödande och ineffektiva: Arbetsgången för att till…

Läs mer...
Funktionsnedsättning

Ge alla med funktionsnedsättning möjlighet att jobba efter förmåga

Veckans omvärldsbevakning kastar en blick på villkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Ett första steg på vägen är att dessa individer ges chansen att arbeta överhuvudtaget. Stig Nyman, ordförande för handikappförbunden, tar upp angelägna frågor i en debattartikel i Arbetet. Att en funktionsnedsättning inte behöver vara handikappande, ens i ett äventyrligt företagarliv, får vi ett bevis för i en intervju med entreprenören Aron Andersson, rullstolsburen sedan barnsben. I exalterade ögonblick talas det om att himlen är gränsen…

Läs mer...
Orm - Dubbla Budskap

Ger regeringen dubbla budskap till de sociala företagen?

Dubbla budskap från regeringen om arbetsträning; långsiktiga satsningar på generella stödstrukturer när det är riktat stöd som behövs här och nu; otillräckliga medel anslagna för sysselsättningsfrämjande åtgärder; glapp mellan vad statsråd säger sig önska och vad Arbetsförmedlingen gör - där har ni några viktiga orsaker till att antalet sociala företag börjat minska det senaste året. Våren 2016: regeringen presenterar satsningar på sociala företag Det är nu ett år sedan regeringens utsåg Lars Bryntesson till den person som skulle ta fram och sammanställa idéer för hur…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök