skip to Main Content
Barnenshus-h

Arbetsträning på en öppen förskola

I en lugn miljö ger vi deltagaren kompetenshöjande yrkeskunskaper och hjälp att vinna tillbaka den kraft och motivation som krävs för en anställning. Barnen Hus är en verksamhet där det är många möten med föräldrar med små barn samt flickor i tonåren. Därför är social kompetens och viss stresstålighet viktigt.

barnens-hus
Tjejhuset Södertälje

Arbetsuppgifterna

• Vanligt förekommande arbetsuppgifter i en öppen förskola såsom möta föräldrar med små barn, hjälpa till i köket, städning, göra gipsavgjutningar, pyssel m.m
• Fastighetsskötare och vaktmästare med enklare trädgårds- och underhållsarbeten.

Särskilt stöd
Vid behov ger vi stöd i svenska språket, datakunskap och integration.

Arbetsställe

Barnens Hus
Dalbygatan 4, 151 36 Södertälje
08 550 154 01
barnenshus-blabandet.se

Verksamhetschef
Lasse Reuterberg
076 176 38 98

Lena Linde
Lena Linde
Arbetsledare
08 550 154 01

Anordnare

Södertörns Blåbandsförening
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta
Tel: 08 605 79 00

Org.nr 815 600-1342
blabandetsodertorn.se

Hitta hit

NYHETER

Back To Top
Sök