skip to Main Content

Arbetsträning på en öppen förskola

I en lugn miljö ger vi deltagaren kompetenshöjande yrkeskunskaper och hjälp att vinna tillbaka den kraft och motivation som krävs för en anställning. Barnens Hus är en verksamhet där det är många möten med föräldrar med små barn samt flickor i tonåren. Därför är social kompetens och viss stresstålighet viktigt.

Tjejhuset Södertälje

Arbetsuppgifterna

Vanligt förekommande arbetsuppgifter i en öppen förskola såsom möta föräldrar med små barn, hjälpa till i köket, städning, pyssel m.m.
Fastighetsskötsel och vaktmästeri med enklare trädgårds- och underhållsarbeten.

Särskilt stöd
Vid behov ger vi stöd i svenska språket, datakunskap och integration.

Arbetsställe

Barnens Hus
Dalbygatan 4, 151 36 Södertälje
08 550 154 01

barnenshus-blabandet.se
tjejhuset.se

Lena LindeLena Linde
Arbetsledare
08 550 154 01

Anordnare

Södertörns Blåbandsförening
Org.nr 815 600-1342

Verksamhetschef
Lasse Reuterberg
076 176 38 98

Back To Top
×Close search
Sök