skip to Main Content

BLÅELD AKADEMIEN

Deltagande i Etablering på Blåeld

Hos oss är det träning i svenska språket som är det viktigaste. Svenska språket tränar vi under
lektioner men också i form av föreläsningar i ämnen som t.ex islamisk konst och Sveriges
historia, samhällsinformation samt stöd för användande av dator.
Men kanske viktigast är träning i svenska språket inom olika arbetsträningsuppgifter hos oss.

Period 1: Månad 1-3
Parallellt med deltagarnas SFI ger vi en mer vardagsnära praktisk träning i svenska språket. Deltagandet planeras för att ge utrymme för SFI.

Period 2: Månad 4-6
Efter den tiden kan deltagaren välja en annan plats för arbetsträningen inom ett yrkesområde deltagaren önskar.

Period 2 är mer inriktad på arbetsträning och språkträning inom ett område där deltagare känner kan vara rätt för henne eller honom.

Även i denna del finns föreläsningar i samhällsinformation och lektioner som i den första perioden.

Arbetsställe

Blåeld Akademien
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta
Tel: 08 605 79 00

Verksamhetschef
Lasse Reuterberg
076 176 38 98

Leila Syriani
Arbetsledare
08 605 79 00

Anordnare

Södertörns Blåbandsförening
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta
Tel: 08 605 79 00

Org.nr 815 600-1342
blabandetsodertorn.se

Hitta hit

NYHETER

Back To Top
×Close search
Sök