skip to Main Content
den_permanenta_arbetslösheten_2

Det senaste decenniet har det talats och skrivits mycket om det av lång tid i arbetslöshet betingade utanförskapet. Alliansregeringens arbetslinje var det mest omfattande och radikala greppet hittills, för att söka få bukt med detta allvarliga samhällsproblem.

Arbetslinjen rönte vissa framgångar, men priset betalades i hög utsträckning av de som står längst från ett fast arbete. Människor som har mycket svårt att ens få ett tidsbegränsat arbete, stöttat av kraftiga lönesubventioner. Dessutom upphörde inte utanförskapet att växa – däremot ändrade det delvis karaktär, så att det nu är än djupare rotat.

Sjukförsäkringsreformen och Europas högsta asylinvandring per capita (samt till den knuten anhöriginvandring) har bidragit till en situation, där de svagaste grupperna på arbetsmarknaden är ännu svagare än förut. Det rör sig om över en kvarts miljon långtidsarbetslösa, som få arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden vill veta av.

Efterfrågan på politiskt mod, nytänkande och handlingskraft är stor.

Behovet av en reformerad arbetsmarknad är en fråga som stötts och blötts de senaste åren. För de riktigt svaga grupperna torde dock en annan förändring vara mer angelägen: att det skapas förutsättningar för framväxt av en alternativ arbetsmarknad.

Samt kanske viktigast av allt: en alternativ arbetsmarknadspolitik. Med det snaraste.

Olika aspekter av detta utanförskap avhandlades i en serie texter på Blåelds nyhetssida under hösten 2014. Dessa texter har nu samlats på den här sidan.

JÖRN BÄCKSTRÖM
Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning

Back To Top
×Close search
Sök