skip to Main Content
Jörn Bäckström - Därför behövs Blåeld

Därför behövs Blåeld

av Jörn Bäckström, Blåeld Media.

Det behövs någonting nytt

Statsledningar, den offentliga sektorn och näringslivet – staten och kapitalet, om ni så vill – har fört oss till vad som alltmer börjar likna vägs ände för många arbetslösa. Med bortåt 200 000 människor långt från det etablerade arbetslivet, i rundgång mellan öppen arbetslöshet, åtgärder och tillfälliga anställningar.

Det rör sig bland annat om äldre, om funktionsnedsatta och om invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska – för att nämna några utsatta grupper. Detta är arbetsmarknadens oönskade, med kompetens och självförtroende som förtvinar i takt med att tiden går och avslagen på jobbansökningarna blir fler och fler.

Något nytt, eller i vart fall något annat, behöver prövas. In på scenen träder en för många obekant gestalt: Det sociala företaget.

Fenomenet socialt företagande har inte kommit så värst långt på väg, om det är resultat som intresserar. Det rör sig än så länge om relativt få företag, få anställda och låg tillväxthastighet. En blygsam början – hitintills mycket skrik för lite ull, som gumman sade då hon klippte grisen. Men alla har vi varit små. Låt oss se tiden an.

Samma ekonomiska realiteter gäller som vid företagande i allmänhet. Så räkna med en viss omsättning bland de organisationer som ger sig i kast med socialt företagande. En del av satsningarna kommer inte att ge önskat utfall. Ett antal misslyckanden, mer eller mindre kostsamma, hör till sakens natur. Efteråt vet man bättre – misslyckanden ger nyttiga erfarenheter och kunskaper, som kan ligga till grund för nya försök.

En sak bör alla ha klart för sig, innan vi går vidare i texten: att få bukt med den omfattande långtidsarbetslöshet som bitit sig fast i Sverige är en stor, komplicerad och resurskrävande uppgift. Kanske det inte alls går, ens med de bästa ansträngningar och en uppsjö av goda viljor. Socialt företagande eller inte.

Det är ett oglamoröst och otacksamt arbete, för att hjälpa en grupp människor som få bryr sig om. Att nå resultat är svårt, ambitiösa förväntningar kommer lätt på skam. Det bjuds ofta kritik, sällan beröm. Dock – alla aktörer kan bidra med något och alla kan hjälpa någon. Och ju fler som bidrar och ju bättre de bidrar, desto fler kan få hjälp med att ta steget tillbaka i arbete.

Ola Magnell avslutar sin vackra och vemodiga sång Vällingklockan med dessa tänkvärda rader:

För varje liv som släcks
av sorg och bitterhet och tvång
Ger mig nåt att tänka på
och en och annan sång.

Blåeld är en av de organisationer, som genom att driva sociala företag försöker hjälpa människor ur långtidsarbetslöshetens sorg, bitterhet och tvång. Varje liv som därmed kan räddas till en bättre tillvaro är värt all möda som läggs ned.

Ty ett människoliv är flyktigt och kort – ett bloss i vind, ett födsloskri och en fårad kind, som Nils Ferlin en gång skaldade. I ett samhälle som det svenska, där ett arbete betyder så mycket för en människas identitet och självkänsla, bör detta korta liv helst inte förslösas i påtvingad arbetslöshet.

När människor trots mångåriga försök ännu inte lyckats få tag i ett arbete, behöver de hjälp. Främst då av aktörer som kan kombinera engagemang och god vilja med förmåga att hitta nya vägar och skapa möjligheter, fastän resurserna är små. Aktörer som vågar satsa och då det misslyckas någon gång, ändå orkar och vågar satsa igen.

Därför behövs Blåeld. Äventyret fortsätter.

Back To Top
×Close search
Sök