skip to Main Content

Mediabevakning

Arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsbelastning vid tre av våra stora myndigheter - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten - är ämnen för denna omvärldsbevakning. Inslagen speglar pressade arbetsförhållanden, stressiga arbetsmiljöer och hög arbetsbelastning. Faktorer som otillräckliga resurser, bristfällig ledning och återkommande omorganisationer kastar allt som oftast sin skugga över tjänstemännens dagliga verksamhet. Arbetsförmedlingen Som arbetsförmedlare på AF:s samverkanskontor i Malmö ger Max Green råd till sjukskrivna om hur de ska kunna försörja sig sedan de utförsäkrats från Försäkringskassan. Sydsvenskan berättar om hans arbetsvardag och de människor han möter:…

Läs mer...

Uppspårat på nätet special: Almedalen 2013

Civilsamhällets organisationer dominerade i Almedalen 2013. Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer avhandlades på det ena seminariet efter det andra. Goda samhällsidéer är som bekant också goda affärsidéer nu för tiden. Göteborg rankas som tredje kulturstad i Sverige och Stockholm är bäst i Europa vad gäller kulturella och kreativa näringar. När det kommer till kombinationen kultur och bildning brister det dock för svensken i gemen. Fast har vi inte hört det förut? Dessutom: Kultur och hälsa. Bitar faller på plats. Mens sana in corpore sano. Och så mingel,…

Läs mer...

Om innovationslabb och socialt företagande. Uppspårat på nätet vecka 24

Antalet sociala företag i Sverige växer, företeelsen prisas men på sina håll höjs också ett och annat varnande finger. Ett innovationslabb för människor som vill driva samhällsförändrande företag har genomförts. Men vad går dessa samhällsentreprenörer i gång på, hur mäter man resultaten av deras verksamheter och vad rör sig i huvudet på en Nobelpristagare? Frågorna besvaras, i vart fall i någon mån, längre ned i texten. Kulturell avrundning: Edvard Persson, som klarar sig bra ändå. Socialt företagande Antalet sociala företag i Sverige ökar stadigt och…

Läs mer...

Om CSR, samhällsentreprenörskap och kulturekonomi. Uppspårat på nätet vecka 22

Världsledande aktörer inom klädesbranschen, bland dem H&M, har skrivit undet ett avtal om att finansiera säkerhet och bättre arbetsförhållanden inom textilindustrin i Bangladesh. Uppspårat bjuder på ett par krönikor från Mötesplats Social Innovation; dels om affärsutveckling för samhällsentreprenörer, dels en titt in i morgondagens affärsverksamhet. Sektor3 lägger sin verksamhet i malpåse, men idétidskriften Kurage håller lågan brinnande.

Kulturekonomi: Om konstnärskap och företagande, samt en intervju med Carin Daal, en gång i tiden drivande kraft inom KK-stiftelsen.

Läs mer...

Om Fair Trade, globalt samhällsentreprenörskap och återkomster. Uppspårat på nätet vecka 20

Det bjuds såväl entreprenörskap som samhällsentreprenörskap i en internationell utblick, i denna upplaga av Uppspårat. Läsaren får glimtar från Kina, Indien, Afrika och Latinamerika, ett svep från höger till vänster på en ordinär världskarta. Dessutom: Fair Trade på Plattan. Äntligen. Till syvende och sist: Comeback - det är aldrig försent att göra ett nytt försök. Eller är det?   Samhällsentreprenörskap i Stockholm Fair Trade på Plattan - betyder det att tjuvahedern fått en välbehövlig renässans? Nja, kanske inte. Men sedan några veckor finns det ett…

Läs mer...

Om samhällsentreprenörskap och lärande utvärdering. Uppspårat på nätet vecka 18

Svårigheten med att gå från vision till handling och moraliska dilemman som samhällsentreprenör, är två av de ämnen som avhandlas i denna upplaga av Uppspårat. Dessutom om det sociala företaget Jyckens hunddagis, sociala innovationer riktade till äldre medborgare och lärande utvärdering av projekt.    Socialt företagande Folkpartisten Ulrika Landergren har besökt Jyckens hunddagis, ett socialt företag i Kungsbacka. På sin blogg Kungsbacka är fantastiskt! beskriver hon företaget och gör tummen upp för verksamheten: Det var roligt och givande att träffa kooperativet - alla positiva exempel…

Läs mer...

Om socialt företagande och innovation. Uppspårat på nätet vecka 16

Sverige toppar innovationsligan i EU. Satsningar i företagen och investering i högre utbildning är viktiga faktorer. Fair Trade-rörelsen provar ett socialt franchising-grepp, med caféer som skall drivas som sociala företag. Den tungrodda medfinansieringen i ESF-projekt skall, förhoppningsvis, bli lättare att hantera. Riksrevisionen har granskat problemområdet och föreslår förenklingar. På tampen: Boken och bokbranschen - en liten betraktelse i Kulturekonomi, samt ett par bonuslänkar.  Socialt företagande Fair Trade-caféer som sociala företag - det är en idé som prövas på fyra orter i Sverige, inom ramen för Arvsfondens projekt.…

Läs mer...

Om kulturekonomi och likabehandling på arbetsmarknaden. Uppspårat på nätet vecka 14

Svensk kulturekonomi hävdar sig väl internationellt. Uppspårat exemplifierar med mode och musik. I övrigt om det sociala företaget Siljansnäsresursen, en ny guide till offentlig finansiering och tankar om entreprenörskapets risker kontra belöningar. Dessutom om likabehandling på arbetsplatser som mål, samt medlen att nå dit.   Socialt företagande Lina Hastegård drabbades av en hjärntumör som barn. Spåren från sjukdomen har gjort att hon haft svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Men en arbetsträningsplats i det sociala företaget Siljansnäsresursen ledde till fast anställning och möjlighet att skaffa…

Läs mer...

Om samhällsentreprenörskap och om frihetens gränser. Uppspårat på nätet vecka 12

Får vi tänka fritt? Bör vi tänka rätt? Vågar vi tänka blåögt? I veckans Uppspårat på nätet provoceras vi till sådana centrala frågor. I övrigt: ett besök bland sociala företag i Göteborg, en forskningsavhandling, ett nätverk för samhällsförändring i praktiken, samt utbildning i entreprenörskap. När så allt är läst och länkat, vyssjar Ronny Eriksson och Askersunds manskör läsaren till ro, med Piteälvens dova brus som fond.   Kunskapsutveckling kring samhällsentreprenörskap Eleverna vid Glokala Folkhögskolans distansutbildning till Samhällsentreprenör, steg 2, tillbringade sista helgen i februari i Göteborg.…

Läs mer...

Om innovation och socialt företagande. Uppspårat på nätet vecka 10

De politiska partierna engagerar sig i företeelsen socialt företagande. Den socialdemokratiska a-smedjan har givit ut en rapport om den sociala ekonomin i Sverige och representanter för Vänsterpartiet vill se lagändringar för att underlätta för socialt företagande. Dessutom vägleder Uppspårat bl a till en rapport från Vinnova om innovation i offentlig sektor, samt en replik på musikern Nike Markelius berättelse om sina upplevelser i Jobb- och utvecklingsgarantin.   Socialt företagande I Älvsbyn har det sociala företaget Jobbcentralen haft framgång med att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka i arbete,…

Läs mer...

Om CSR – Corporate Social Responsibility. Uppspårat på nätet vecka 8

CSR - Corporate Social Responsibility (företags samhällsansvar) är ett omfattande begrepp. Det innefattar förhållningssätt och beteenden mot människor, men också gentemot djur, natur och miljö. Vad som sker i fjärran länder har betydelse, liksom vad som händer i vårt eget land. Uppspårat illustrerar med inslag från såväl Öst som Väst. Det handlar om textilarbetare i Bangladesh och om olika sätt att behandla försökshundar, i Sverige och i USA. Som avrundning får en avdankad miljöpartist och en svensk expert på CSR komma till tals. Corporate Social Responsibility…

Läs mer...

Om affärsutveckling och socialt ansvarsfull upphandling. Uppspårat på nätet vecka 6

Offentlig upphandling för socialt ansvarstagande, utbildning inom affärsutveckling för samhällsentreprenörer och en bok om det mirakel socialt företagande utgör är ämnen för denna upplaga av Uppspårat på nätet. Dessutom inslag om sociala företag och om Emmaboda, den svenska kommun som spenderar mest på kultur, räknat per invånare. Socialt företagande Katarina Sociala Företagande är en nystartad verksamhet, knuten till Katarina församling på Södermalm i Stockholm: Föreningen har bildats för att stödja Katarina församlings diakonala verksamhet, att nå längre och hjälpa och stödja fler individer. Katarina Sociala…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök