skip to Main Content

Kommuner och sociala företag – samverkan eller motverkan?

Samverkan mellan kommuner och sociala företag kan fungera bra, eller mindre bra. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på ett fall av det sistnämnda slaget. Veckorna efter midsommar fyrades det av en debatt i tre steg i Smålandsposten. Stefan Johansson, sekreterare i det arbetsintegrerande sociala företaget Funkibator i Växjö, inledde med en etterstänkande attack. Region Kronoberg svarade, på ett manér värdigt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg: istället för att gå i svaromål med Stefan Johansson i sakfrågorna, lämnades en rätt intetsägande redogörelse för det offentligas…

Läs mer...
Orm - Dubbla Budskap

Ger regeringen dubbla budskap till de sociala företagen?

Dubbla budskap från regeringen om arbetsträning; långsiktiga satsningar på generella stödstrukturer när det är riktat stöd som behövs här och nu; otillräckliga medel anslagna för sysselsättningsfrämjande åtgärder; glapp mellan vad statsråd säger sig önska och vad Arbetsförmedlingen gör - där har ni några viktiga orsaker till att antalet sociala företag börjat minska det senaste året. Våren 2016: regeringen presenterar satsningar på sociala företag Det är nu ett år sedan regeringens utsåg Lars Bryntesson till den person som skulle ta fram och sammanställa idéer för hur…

Läs mer...
Kon Dör, Medan Gräset Växer.

Byråkratisk formalia står i vägen för arbetsträning hos sociala företag

Det saknas en formell definition av vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Den futtiga detaljen försvårar för Arbetsförmedlingen att upphandla tjänsten "arbetsträning" från sociala företag. Det framgick vid en interpellationsdebatt mellan Sofia Modigh, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Debatten ägde rum tisdagen den 21 mars, med utgångspunkt i en interpellation från Sofia Modigh om framtiden för de arbetsintegrerande sociala företagen. För ytterligare förståelse av den problemsituation som Sofia Modigh beskriver i sin interpellation, rekommenderas texten "Sociala företag - inom kort…

Läs mer...
Ylva Johansson

Ylva Johanssons tal på Stora sociala företagsdagen i Göteborg

Ingrid Bexell, kommunikationsansvarig vid Coompanion Göteborgsregionen, har lagt upp arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons tal vid Stora sociala företagsdagen på YouTube. Rubriken för talet är "En politik för företag med hållbarhet som drivkraft - hur ser den ut?" YouTube-inslaget återfinns i slutet av det här inlägget, men ett kort refererat av talet kan vara på sin plats. Ylva Johansson inledde med att säga några vackra ord om hur arbetsintegrerande sociala företag kan hjälpa människor att få bidra med de resurser de har. Hon förklarade att…

Läs mer...

Sociala företag – inom kort ett minne blott?

Vi har under sommaren uppmärksammat den brådstörtade avvecklingen av fas 3, som ligger långt före plan, och den del som Arbetsförmedlingen i viss utsträckning har i den processen. Möjligen undrar nu någon läsare vad det här egentligen spelar för roll. Fas 3 ska ju ändå avvecklas, så om det går på två år (enligt Arbetsmarknadsdepartementets direktiv) eller ett år - vad har det för betydelse? Svaret på den frågan är tudelat: för just den läsaren kanske ingen betydelse alls; för den som är involverad i det som kallas den…

Läs mer...

Stora sociala företagsdagen 2016

Den 5 september är det dags för den Stora sociala företagsdagen i Göteborg. Det är fjärde gången som mässan äger rum och årets tema är Business for inclusion 2.0 Sociala företag skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. När du väljer dem som leverantör är du med och skapar ett samhälle där resurser, både mänskliga och miljömässiga, används på ett uthålligt sätt. Att handla det som ändå skulle handlas men på ett medvetet sätt gör socialt ansvar till en del av er…

Läs mer...
Sic Transit Gloria Mundi

De sociala företagen sätts på undantag, då staten satsar pengar på socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag lovbesjungs av de politiska partierna, på båda sidor om blockgränsen. Men var hamnar statens och det offentligas resurser, när det gäller att stötta det sociala företagandet i praktiken? Lägger staten och myndigheterna pengarna på att studera socialt företagande, hålla konferenser, kläcka idéer och skapa planer och program för det sociala företagandet? Det vill säga, går resurserna till tjänstemän på olika myndigheter, till paraplyorganisationer, forskare, konsulter och mer eller mindre genuina så kallade experter? Eller går slantarna, blygsamma som de är, till de sociala…

Läs mer...
Sic-transit-gloria-mundi

Nålpengar till de sociala företagen

Regeringens satsning på sociala företag om 60 miljoner kronor över tre år, är långt ifrån så generös som den framställs från arbetsmarknadsdepartementets sida. 60 miljoner kronor - det är inte mer än kostnaden för omkring 70 extratjänster om året under dessa tre år. Det rör sig trots allt om drygt 300 sociala företag som ska dela på resurstillskottet. Med i dagsläget bortåt 3.000 anställda och uppemot 7.000 personer i arbetsträning, praktik och sysselsättning. Skulle de 60 miljonerna riktas direkt till anställningar, skulle det alltså motsvara…

Läs mer...
Blåeld Sociala Företagsmässan

Pris för Blåeld på Sociala Företagsmässan

                      Under avslutningsceremonin med Skoopis ordförande Penilla Gunther och verksamhetschef Sofia Modigh tar Blåelds verksamhetschef Lasse Reuterberg emot priset för "Årets monter". Blåeld fick priset med följande motivering: Priset går till Blåeld för att man förmedlar ett inbjudande och estetiskt sätt att visa upp företagets stora mångfald och att det är ett Arbetsintegrerande Socialt Företag. Man har dessutom berättat om sitt företag med stor glädje.   Klicka här för att se fler bilder från mässan.

Läs mer...
Social Företagsmässan

Blåeld deltar i Sociala Företagsmässan 2015

Den 8-9 april går den Sociala Företagsmässan av stapeln på Stockholm City Conference Center (Norra Latin). Blåeld och cirka 35 andra sociala företag och organisationer kommer att delta och visa upp sina verksamheter. Förutom utställningen med de olika sociala företagen kommer det även att arrangeras ett flertal seminarier och en paneldebatt med representanter för riksdagspartierna. Stefan Löfven lovade i regeringsförklaringen att sociala företag ska få bättre villkor och den här mässan blir ett utmärkt tillfälle för riksdagsledamöter, ministrar och tjänstemän på olika myndigheter att träffa…

Läs mer...

Bosse Blideman om sociala företag

Googlar man Bosse Blideman får man inte bara träffar på sociala företag och föreningar som Tanke & Handling, PUST och Coompanion, utan också på böcker och publikationer där han sjunger det sociala företagandets lov. På Bokus finns boken han skrivit med Eva Laurelii, Sociala företag vidgar arbetsmarknaden, på Tillväxtverket finns publikationen Samhälleliga mål med upphandling som medel, för övrigt en tanke som just nu börjat höras i den politiska debatten. Coompanion har han grundat för att hjälpa folk att komma igång med sociala företag. Han…

Läs mer...
Sociala Företagsmässan

Min personliga åsikt om den Sociala Företagsmässan

Sociala företagsmässan (Skoopi) har haft en utställning på Kulturhuset i dagarna . Bland utställarna märktes att det fanns både fantasi och uppfinningsrikedom. "Karins Döttrar", driver ett bed&breakfeast i Göteborg, gratistofflorna som gästerna fick ta med sig lämnades ofta kvar. Då tvättades dom och färgades och såldes för det ringa priset av 50 kronor. Ett lyckat exempel på återanvändning. Det fanns även en utställare som hette "Blå Vägen städ&service". Om namnet klingar bekant så är det en biverksamhet i den ekonomiska föreningen "Spånga Blå Band", som…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök