skip to Main Content
Budgetpropositionen 2018 Foto Finansdepartementet

Röster om regeringens budget för 2018

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade onsdagen den 20 september regeringens budgetproposition för 2018. I den här budgetbevakningen serveras reaktioner från fack, näringsliv och ekonomer. Därtill kommentarer från de rutinerade journalisterna K-G Bergström (Expressen) och Mats Knutsson (SVT). Här ett par smakprov. K-G Bergström: Det här är en klassisk, för att inte säga nästan extrem, valbudget. Det är reformer på 40 miljarder kronor. Jag har inte upplevt något liknande. Det var inte självklart, konjunkturinstitutet ansåg att det bara fanns ett reformutrymme på 12 miljarder kronor. Men…

Läs mer...
Anna Kinberg Batra

Arvet efter Reinfeldt blev hopplöst svårt att hantera

Efter en ny omgång med interna misstroendeförklaringar, meddelade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra sin avgång i fredags, den 25 augusti. I denna mediebevakning har vi samlat ett halvdussin texter med relevans i sammanhanget. Ett genomgående tema i kommentarerna till hennes besked är hur lång och djup den skugga varit, som Fredrik Reinfeldts person och gärning kastat över Anna Kinberg Batras tid som partiledare. Att befria sig från den stigmatiseringen borde initialt vara en av de viktigaste uppgifterna för nästa partiledare. Det lär krävas ett fortsatt,…

Läs mer...
2017 års Ekonomiska Vårproposition

Vårbudget med framtidstro möter hård kritik

Så har då regeringens vårbudget presenterats av finansminister Magdalena Andersson (S). I denna budgetbevakning bjuds läsekretsen på röster, åsikter och perspektiv kring de offentliga finanserna och samhällsutvecklingen för de kommande åren. Finansministern var som sig bör positiv till budgeten och optimistisk om framtiden. Det delvis utsagda, delvis underförstådda, budskapet var enkelt: Rösta på S även i fortsättningen, så ska ni få se på strålande tider, härliga tider och kanske ännu bättre än så. I evighet, amen. Från annat håll och andra perspektiv hörs dock låtar…

Läs mer...
Ylva Johansson Foto Viktor Svedberg

Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen

För tre månader sedan presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) en ny utredning, som ska se över arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober 2017 och slutredovisas senast den 31 januari 2019. Nyheten kom i skymundan av den annalkande midsommarhelgen, förestående Almedalsvecka och de därpå stundande semestrarna. Här och nu får dock denna välbehövliga översyn av Arbetsförmedlingen den uppmärksamhet den förtjänar. Videon med presentation av utredningen och av utredaren Cecilia Fahlberg, samt länkar till relevant information hos…

Läs mer...

Fakta och åsikter om budgetpropositionen för 2017

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för år 2017. Omvärldsbevakningens inrikespolitiske redaktör har valt ut ett halvdussin informativa texter om den betydelsefulla händelsen. Tidningen Arbetet redovisar en lista med de förslag i budgeten som berör arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Svenska Dagbladet skriver om åtgärder för etablering av nyanlända asylinvandrare och Sveriges Television tar sig an frågan om de försvunna välfärdsmiljarderna. Folkbladets chefredaktör Widar Andersson tycker att budgeten visar på styrka och beslutsamhet, men Expressens kolumnist K-G Bergström ser något han lika gärna vill kalla en krisbudget. Per Gudmundson,…

Läs mer...
Ylva Johansson Foto Viktor Svedberg

Riksdagsdebatt om fas 3 och ersättningsåtgärderna, mellan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och moderaternas Katarina Brännström

Vid en interpellationsdebatt i Riksdagen den 22 mars gick Katarina Brännström (M), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, upp mot arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Debatten gällde avvecklingen av fas 3 och de ersättningsåtgärder som regeringen har beslutat om. Vi återger nedan de första replikskiftena kontrahenterna emellan. För att låta läsaren ostört göra sin egen bedömning av de argument som utväxlades, avstår redaktionen från kommentarer här och nu - dock med följande undantag. En faktauppgift som lämnades under debatten kan nämligen vara värd att särskilt uppmärksamma. Den kom från…

Läs mer...

Fas 3 behövs – skarpt läge råder!

Det exceptionella antalet asylsökande i Sverige ställer landet inför stora och svåra påfrestningar under överskådlig tid. Viktiga samhällsfunktioner kommer att bli tungt belastade och alla tillgängliga resurser behöver mobiliseras. Det är i detta akuta läge glädjande att notera, att regeringen och allianspartierna visar förståelse för behovet av en omfattande och varierad arbetsmarknadspolitik. Detta går att utläsa av regeringens ambition med den så kallade 100-klubben och av migrationsöverenskommelsens beslut att regeringen ska göra "särskilda insatser" för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet. Inom…

Läs mer...
Politisk Höst I Sverige

Politisk höst i Sverige

Hösten och den tidiga vintern 2014 blev en turbulent tid i svensk inrikespolitik. Det började med ett för många oväntat valresultat, där Sverigedemokraterna gick starkt framåt och fick position som tungan på vågen mellan de traditionella blocken. Det innebar bland annat vissa svårigheter att bilda en regering, som skulle kunna lotsa en statsbudget genom riksdagen utan att stöta på grund. Problematiken kring regeringsbildningen och budgetfrågan kom mycket riktigt att färga riksdagens arbete. Det gick så långt att statsminister Stefan Löfven (S) hotade med att utlysa…

Läs mer...

En handfull öppna brev till civilminister Maria Arnholm

Tankesmedjan Sektor3, som varit en viktig aktör och röst inom civilsamhället de senaste fem åren, avvecklades vid årsskiftet. Från och med 2014 kommer en del av Sektor3s verksamhet att drivas vidare genom tidskriften Kurage. Sektor3 avslutade sin verksamhet med att släppa boken "Brev till Maria" - en samling personliga brev till Maria Arnholm, minister med ansvar för frågor som rör civilsamhället. Brevskrivarna är företrädare för nio olika organisationer, vilka lägger fram konkreta reformförslag om förbättrade förutsättningar för det civila samhället i Sverige. I boken återfinns…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök