skip to Main Content
Jobbgapet

Jobbgapet växer mellan utrikes och inrikes födda

Gapet växer mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Det var en förutsägbar följd av de senaste årens asylinvandring. Än värre lär det bli. Därmed ökar också antalet människor som är beroende av försörjningsstöd, på grund av att de inte har något arbete. För att kontrollera att alla snällt söker många jobb (som de har små chanser att få), ger nu regeringen kommunernas socialtjänster ökad tillgång till registeruppgifter hos Arbetsförmedlingen. Stefan Löfven ser dig, genom sina ställföreträdare ute i kommunerna. Samtidigt som detta pågår, vill…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen måste ge mer stöd till de svagaste

En direkt vädjan till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg - kan det bli räddningen för de arbetsintegrerande sociala företagen? Företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer inom civilsamhället har skrivit ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, publicerat på Svenska Dagbladets debattsida. Undertecknarna och deras organisationer vädjar till Mikael Sjöberg att se till så att anvisningar av människor till idéburna organisationer kan återupptas och förstärkas, så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges. Vi på Blåeld förenar oss med undertecknarna av det öppna…

Läs mer...
Angeles Bermudez-Svankvist

Migrationsverket effektivare än Arbetsförmedlingen på att skaffa fram praktikplatser

Svenska Dagbladets flitiga näringslivsreporter Negra Efendic fortsätter att gräva i den fruktbara myllan kring svårigheterna med att få in asylinvandrade på arbetsmarknaden. För en månad sedan tog hon sig an regeringens så kallade snabbspår, vilka förefaller gå allt annat än snabbt. Oavsett salvelsefulla utspel och floskulösa löften från regering och myndighet. Nu levererar Efendic en pikant nyhet: i sitt nya arbete på Migrationsverket lyckas Arbetsförmedlingens avpolletterade generaldirektör, Angeles Bermudez-Svankvist, bättre med att ordna fram praktikplatser åt asylsökande, än vad kollegorna på hennes gamla myndighet gör för…

Läs mer...
Arbets­integrerande Sociala Företag För Nyanlända

Tillväxtverket utlyser affärsutvecklingscheckar till sociala företag – men få projekt och relativt små summor att fördela

Fram till den 11 november går det att ansöka om medel hos Tillväxtverket, för att som det heter "utveckla arbetsintegrerande sociala företag för stöd till nyanlända att komma in på arbetsmarknaden". Satsningen är i blygsam skala. Den planerade totalbudgeten är 9 miljoner kronor och Tillväxtverket räknar med att blott 4-5 projekt kommer att få dela på slantarna. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons luftiga retorik om hur högt hon värderar de sociala företagen, matchas så här långt inte av magnituden på de faktiska och fåtaliga satsningarna…

Läs mer...
Är Det Verkligen Integration Vi Vill Ha?

Är det verkligen integration vi vill ha?

Begreppet "integration" har i samhällsdebatten blivit en flitigt använd tilltänkt räddningsplanka. Uttrycket används ofta som abstrakt universalmedel, när det gäller att komma till rätta med problem som surfar fram i kölvattnet av de senaste decenniernas omfattande asylinvandring. Ett typexempel ges av författaren och samhällsdebattören Nima Dervish i en intervju med Dagens Samhälle, då han tillfrågas om vad han ser som de viktigaste samhällsutmaningarna just nu: "Tre saker: Främst integration, därefter integration och sist men inte minst, integration". Så förledande enkelt - där integrationen kliver in,…

Läs mer...
Ge Oss En Säker Framtid

Arbetsförmedlingen lämnar glesbygden när världen kommer till Sverige

Arbetsförmedlingen har en bitvis svag representation i glesbygdskommuner, trots att behovet av arbetsförmedlande tjänster är stort, och i städerna ökar belastningen. Globalisering och stort inflöde av asylinvandrare lämnas som delförklaringar till den obalanserade och pressande situationen för myndigheten. Näringsminister Mikael Damberg (S) efterlyser nytänkande, så att även de med låg utbildning kan få en bra start i Sverige. Bra sagt och låt inte oss hindra, så varsågod och tänk nytt, herr minister. Det finns som bekant brister också på andra håll än inom arbetsmarknadspolitiken, vad…

Läs mer...

Fakta och åsikter om budgetpropositionen för 2017

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för år 2017. Omvärldsbevakningens inrikespolitiske redaktör har valt ut ett halvdussin informativa texter om den betydelsefulla händelsen. Tidningen Arbetet redovisar en lista med de förslag i budgeten som berör arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Svenska Dagbladet skriver om åtgärder för etablering av nyanlända asylinvandrare och Sveriges Television tar sig an frågan om de försvunna välfärdsmiljarderna. Folkbladets chefredaktör Widar Andersson tycker att budgeten visar på styrka och beslutsamhet, men Expressens kolumnist K-G Bergström ser något han lika gärna vill kalla en krisbudget. Per Gudmundson,…

Läs mer...
Snabbspår För Asylinvandrare

Snabbspåren för asylinvandrare – få deltagare och osäkra resultat

Svenska Dagbladet har låtit göra en kartläggning av de så kallade snabbspåren för nyanlända asylinvandrare inom etableringsuppdraget. Enligt tidningen rör det sig om regeringens största och kanske mest prestigefyllda satsning för att få så många som möjligt av dessa människor i arbete. Kartläggningen visar på en del problem med snabbspåren, samt än så länge blygsamma resultat. Visserligen har till dags dato 14 snabbspår skapats, för ett 20-tal yrken, men det är bara en liten andel av alla som ingår i etableringsuppdraget som är med på…

Läs mer...
Absolut Extratjänst 100 Procent Heltid

Extratjänster ska bli på heltid – men betydligt färre än tidigare planerat

Regeringen meddelar att den avser förändra extratjänsterna, så att de ska omfatta arbete på 100 procent av en heltid i stället för dagens 75 procent. En efterlängtad reform bland dem av de arbetslösa som trängtar efter en sådan tjänst. För extratjänster i kommunerna gäller det så kallade BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder), vilket för det mesta innebär låg lön. Men även ett sådant låglönejobb på heltid ger mer i plånboken, än vad högsta aktivitetsstöd i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd gör. Extratjänster på heltid matchar…

Läs mer...
Ylva Johansson Debatt Fas 3

Ylva Johansson i riksdagsdebatt om aktiviteter för deltagarna i fas 3

Det har som bekant kört ihop sig lite grann för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), vad gäller arbetsmarknadspolitiken för de sämre beställda bland de arbetslösa. Extratjänsterna släpar betänkligt i tillväxt, i förhållande till plan och prognos. Avvecklingen av fas 3 går däremot alldeles för fort. Det hotar i sin tur existensen för de sociala företag som Ylva Johansson hoppas ska kunna stödja, hjälpa och anställa en del av de mer svårplacerade bland de långvarigt arbetslösa. Molnen mulnar och dramatiken tätnar. Med anledning av ovanstående problemkomplex…

Läs mer...
Mikael Damberg Foto: Anders Löwdin

Långbänken om matchningsanställningar fortsätter

Dagens Nyheter rapporterar om regeringens planer på så kallade matchningsanställningar, i samband med en färsk intervju med näringsminister Mikael Damberg (S). Frågan är inte ny. Våren 2015 lade Anders Lago, som fått ett utredningsuppdrag av regeringen Reinfeldt, fram en rapport om matchningsanställningar. Vi på Blåeld Media uppmärksammade företeelsen redan våren 2014, via ett inslag i tidningen Entreprenör. Då rörde det sig om ungdomar med funktionsnedsättning som fick hjälp att komma ut i arbetslivet. Det kan vara värt att notera att företagsledaren som presenterades i Entreprenör dels…

Läs mer...
Utanförskap Och Fattigdom För Gammal Som Ung

Utanförskap och fattigdom för gammal som ung

I veckans omvärldsbevakning serveras en handfull notiser om utanförskap i dagens Sverige, insamlade under semestermånaderna juli och augusti. Det handlar om sviktande välfärdssystem, gamla och unga, pensionärer och arbetslösa, och det berör människor från olika delar av världen. Bland dysterheterna också en färsk litania om segregationen mellan invandrad och infödd. En återkommande klagovisa, som även denna gång spår ruskiga konsekvenser för samhälle och individ i den fallerande integrationens kölvatten. En liten ljusglimt bjuds: den som har en släkting med jobb någonstans, kanske själv kan få…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök