skip to Main Content
Michael Sjöberg Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens generaldirektör vill se kraftigt ökad arbetskraftsinvandring

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg hävdar att Sverige behöver en hög invandring under överskådlig tid för att fylla jobben - betydligt högre än de nivåer asylinvandringen gått ned till efter förra höstens migrationsuppgörelse. Kanske någon höjer ett ögonbryn - mer invandring, av arbetsmarknadsmässiga skäl? När arbetslösheten bland de senaste decenniernas asylinvandrare är så hög? Men det är av allt att döma arbetskraftsinvandring Mikael Sjöberg avser. En beställning som inte är den lättaste att effektuera, vare sig till efterfrågad kvantitet eller kvalitet. Norrbottens-Kurirens politiske redaktör ser utspelet…

Läs mer...
Foto. Samhall

Regeringen tillsätter utredning om skyddat arbete på Samhall

Bolaget Samhall har fått kritik för att det de senaste åren anställt färre av de svagaste på arbetsmarknaden. Nu har regeringen beslutat tillsätta en utredning om skyddat arbete på Samhall. Förhoppningsvis ska organisationen åter kunna bli den arbetsplats för människor med särskilda behov som den en gång var. Sjukdomar relaterade till stress och utbrändhet ökar runt om i landets kommuner. Antalet sjukfall av dessa orsaker har mer än fördubblats sedan 2009. Tidningen Kommunalarbetaren har kartlagt i vilka kommuner flest invånare är sjukskrivna för stressdiagnoser. Kommunernas…

Läs mer...
Nya Moderaterna Anna Kinberg Batra

Vad vilja de nya nya Moderaterna?

Året är inne i sin sista månad och vi har så här långt knappt uppmärksammat regeringens lojala oppositionsparti, de nya nya Moderaterna, en enda gång här i bevakningen. Dags att kompensera för den underlåtenheten. Moderaternas 2016 har karakteriserats av en mängd utspel och förslag, rörande snart sagt allt mellan himmel och jord. Partiet har dock visat stor ovilja mot att faktiskt utmana om regeringsmakten. Partiledaren Anna Kinberg Batra har av fri vilja gjort sig till statsminister Stefan Löfvens (S) småtrotsiga men oförargliga knähund. Bjäbbar ständigt,…

Läs mer...

Svarta jobb i skuggsamhällen – är det den nya svenska modellen?

Dagens omvärldsbevakning tar upp den betydelsefulla frågan om ekonomisk integration av asylinvandrare i det svenska samhället. Arbetslösheten är hög och utanförskapet blir därefter. Därmed skapas förutsättningar för en omfattande svart arbetsmarknad och grunden är lagd för ett parallellsamhälle. Vi vägleder till två aktuella rapporter. Den ena är skriven av etablerade och meriterade forskare, knutna till Entreprenörskapsforum. Den andra, i samarbete med tankesmedjan Timbro, av Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa, själv uppvuxen i ett så kallat utanförskapsområde. Två kompletterande perspektiv - ett från akademiernas höjder, ett…

Läs mer...
Ylva Johansson På Besök I Verkligheten - DN

Ylva Johansson på besök i verkligheten

Omvärldsbevakningens reseredaktör har noterat att Ylva Johansson, vår arbetsmarknads- och etableringsminister med socialdemokratisk partibok, varit på besök i verkligheten. I småländska Hultsfred, närmare bestämt. Dagens Nyheter rapporterar därifrån, i smått episkt format. Detaljrikedomen i reportaget är hög; inte ens färgsättningen på Ylva Johanssons arbetskläder undgår reporterns skarpa öga. Avsikten med visiten var att beskåda hur kommunen arbetar med nyanlända asylinvandrare. Hultsfred är en stor mottagare, så det finns att göra. Ministern passade på att ondgöra sig över de moderatledda kommuner som börjat vägra sin del…

Läs mer...

Få nyanlända asylinvandrare studerar efter etableringen

Viljan att studera inom det reguljära utbildningsväsendet efter avslutad etableringsfas är låg. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) bekymrar sig och skriver ut sedvanlig välmenande välfärdsmedicin: mera bidrag till den asylinvandrare som väljer att studera. Ann Heberlein, teologie doktor i etik och därmed rimligtvis sakkunnig i moralfrågor, tycker det har gått för långt med kravlöst omhändertagande. Rent av så att det börjar utgöra en samhällsfara. Hon vill se en återgång till beprövade sedvanor, där flit och ansvarstagande belönas. Författaren och samhällsdebattören Nima Dervish hyllar upplysningsidealet:…

Läs mer...
Alla Har En Plats På Arbetsmarknaden

Jobbfixaren: “Alla har en plats på arbetsmarknaden”

Att det finns plats för alla på arbetsmarknaden - visst är det en vacker tanke? För Maria Mattsson Mähl, entreprenör och jobbfixare, är det inte bara en tanke. Tidningen Entreprenör låter läsekretsen träffa en kvinna som satsar liv och själ i ett företag, där verksamheten kretsar kring att hjälpa de minst attraktiva på arbetsmarknaden till en plats på densamma. Nu räcker det i och för sig inte med att man fått en plats, på arbetsmarknaden. De flesta arbetsgivare vill gärna se någon form av prestation…

Läs mer...
A-kassan Håller Inte Måttet

A-kassan håller inte måttet

A-kassan av i dag håller inte måttet och fyller därmed inte sin uppgift. Det skriver tre tidigare höga befattningshavare inom arbetsmarknadspolitiken, i en debattartikel i tidningen Arbetet. De ställer frågan om inte a-kassan i stället borde ersättas av en ny enhetlig grundförsäkring, som skulle omfatta alla arbetslösa som inte har annan inkomst och som söker arbete eller utbildar sig. I ett avslutande, nästan parentetiskt, stycke trevar de också efter en i samhällsdebatten då och då uppmärksammad, men hittills skygg och undflyende företeelse: basinkomsten. För ett…

Läs mer...

Arbetsmiljöverket: det är positivt för äldre att fortsätta jobba

Det är bra för människan att jobba på en bit upp i åren, förutsatt att arbetet inte är för fysiskt slitsamt. Det visar färska forskningsrön, vilka presenterades vid Arbetsmiljöriksdagen i slutet av oktober. Politiker pratar om "enkla jobb" för att bland annat komma tillrätta med den höga arbetslösheten bland asylinvandrare. Men är enkla jobb verkligen Sveriges framtid, frågar sig en tidigare miljöpartist. En gång i tiden hette det att Sverige ska konkurrera internationellt med kunskap och kvalitet. Vilken väg ska bli framtidens? De nya moderaterna…

Läs mer...
Soppkök

Butikjättens svinn blir mat till hemlösa

Veckans omvärldsbevakning blickar ut mot nyfattigdomen i Sverige, människor med diagnoser inom autism-spektrat vilka klarar sig utmärkt i arbetslivet och (som vanligt) den soppa med många ingredienser vilken tillreds på de senaste årens omfattande asylinvandring. Den grytan hålls permanent kokande. Det nya fattig-Sverige föder fram hjälporganisationer, som i sin tur föder människor som inte har mat för dagen. Stora butikskedjor bidrar med det överskott som annars skulle blivit svinn. Överflödet sipprar nedåt, i en omfördelningspolitik på gatunivå. Proceduren förefaller i någon mån u-landsbetonad. Nå, huvudsaken…

Läs mer...

Den svenska välfärdsstatens framtid

Saker och ting hänger samman. I veckans bevakning beskådar vi komplexet välfärdssamhälle, arbetsmarknad, arbetskraftsinvandring, integration, assimilering, fattigdom och civilsamhälle. Välfärdsstaten kommer inte att kunna upprätthållas utan en ökad andel människor i arbete, framför allt då bland de senaste decenniernas asylinvandrare. Detta förutsätter i sin tur förbättrad integration och omställningar på arbetsmarknaden. Dagens arbetskraftsinvandring är dysfunktionell. Den försvårar för högutbildade i bristyrken, medan den öppnar för lågkvalificerade till yrkesområden där arbetslösa i Sverige i stället borde ha företräde. Här krävs ändring - gör om, gör rätt.…

Läs mer...
Mikael Sjöberg Svd Debatt

Tomma ord från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg

För några veckor sedan skrev företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Syftet med brevet var att få till stånd ett ökat antal anvisningar till de idéburna organisationerna, av människor som hör till de svagaste grupperna bland de arbetslösa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har vid ett flertal tillfällen framhållit, att det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder sig av arbetsintegrerande sociala företag. Detta särskilt då det gäller att anordna arbetsträning för de många arbetslösa som behöver…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök