skip to Main Content
Extratjänster Utvidgas Till Idrottsföreningar

Extratjänsterna utvidgas – igen

Veckans omvärldsbevakning börjar med nyheten om ännu en utvidgning av extratjänsterna. Idrottsföreningar, trossamfund och ideella föreningar ska, givet vissa förutsättningar, kunna få anställa långvarigt arbetslösa eller nyanlända asylinvandrare i extratjänster. De nya reglerna gäller från halvårsskiftet. På detta övergår vi till en återkommande punkt i programmet - tudelningen på den svenska arbetsmarknaden, mellan inrikes och utrikes födda. Vi bjuder på (ännu) ett seminarium i ämnet, där det (som vanligt i sammanhanget) konstaterades att frågan är angelägen och behöver lösas med det snaraste. Seminariet gick i…

Läs mer...
Stora Sociala Företagsdagen 2017

Sommaren är kort – inte långt till Stora sociala företagsdagen

Veckans omvärldsbevakning fokuserar på arbetsintegrerande sociala företag. Vi länkar till texter om en ambitiöst satsande storstadsregion, ett seminarium i en annan del av landet och ett nyöppnat hotell som drivs som socialt företag. Dessutom slår vi en trumvirvel för en av den tidiga höstens hållpunkter. Sommaren är kort på våra breddgrader. Tre månader till Stora sociala företagsdagen är ingen lång transportsträcka, så det kan redan nu vara på sin plats att informera sig och börja planera inför det evenemanget. Vi har i rask takt klarat…

Läs mer...
Moderaternas Partiledare Anna Kinberg Batra

Moderaterna utmanar Socialdemokraterna på debatt om jobben för utrikes födda

Moderaterna vill dra igång debatter med Socialdemokraterna runt om i landet. Den centrala frågan att avhandla är hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden. Alliansens läckande flaggskepp säger sig vilja blåsa liv i frågan. En ambition som förefaller missriktad, då debatten sedan mer än ett år pågår för fullt utan tecken till att mattas. Det som saknas är knappast debattvilja, utan snarare politiskt ledarskap och genomtänkt beslutsfattande. Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé kallar de tilltänkta debattkombatanterna för "de två regeringsbildande partierna". Vad gäller M…

Läs mer...
Friår

Reform liknande friår utreds av regeringen

Regeringen skruvar lite här och putsar lite där på arbetsmarknadspolitiken. I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi två aktuella bulletiner. Den första är att regeringen vill tillsätta en utredning gällande flera områden av arbetslivet, bland annat stärkt anställningstrygghet för sms-anställda och heltid som norm. Ett annat förslag är ett så kallat alterneringsår, vilket en forskare vid IFAU ser som något liknande det friår som prövades 2005-2007. Bulletin nummer två berör människor med funktionsnedsättningar som kan vara handikappande i arbetslivet. Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska förändras och…

Läs mer...

Svårt för äldre asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning kokar soppa på en numera traditionell näve spik. Det handlar i första hand om svårigheter för asylinvandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, samt några av de sedvanliga recepten för att åtgärda delar av problemen. Enkla jobb, utbildning och omorganisation av Arbetsförmedlingen - lika mycket nytt som en gång från Västfronten. Det är ändå av intresse att då och då lyfta fram även det stereotypa i debatter och händelser. Skärningsytorna mellan de bristfälligt överlappande områdena arbetsmarknad och asylinvandring, samt försöken att nödtorftigt…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...

Dysfunktionell arbetsmarknadspolitik eller försämringar av arbetsvillkor och arbetslöshetsersättning – var god välj!

För de arbetslösa som har svårt att få tag på ett jobb börjar huvudalternativen i politiken utkristallisera sig inför valet 2018. Socialdemokraterna erbjuder en arbetsmarknadspolitik som visat sig vara så undermålig att den är näst intill dysfunktionell. Trots detta är regeringens förtroende för Arbetsförmedlingen och dess högsta ledning obrutet. Några mer genomgripande förändringar av arbetsmarknadspolitiken är det inte tal om. Inte heller vad gäller villkoren på arbetsmarknaden. Moderaterna, som tillsammans med Centerpartiet för närvarande dominerar den borgerliga oppositionen, pekar i sitt förslag till alternativ vårbudget…

Läs mer...
Sysselsättningspolitiken Havererar

Sysselsättningspolitiken havererar – Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen skyller på varandra

Arbetsmarknadspolitiken för de långvarigt arbetslösa håller på att gå i kvav. De främst ansvariga för haveriet, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) respektive Arbetsförmedlingen, skyller på varandra. Media på både vänster- och högerkanten har den senaste veckan riktat besk kritik mot regeringens sysselsättningspolitik och den myndighet som har till uppgift att genomföra den. De faktauppgifter som presenteras är så bekymmersamma att det borde leda till självkritik och -rannsakan från både Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen. I stället väljer båda parterna att försöka glida förbi kritiken, för att…

Läs mer...
Funktionsnedsättning

Ge alla med funktionsnedsättning möjlighet att jobba efter förmåga

Veckans omvärldsbevakning kastar en blick på villkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Ett första steg på vägen är att dessa individer ges chansen att arbeta överhuvudtaget. Stig Nyman, ordförande för handikappförbunden, tar upp angelägna frågor i en debattartikel i Arbetet. Att en funktionsnedsättning inte behöver vara handikappande, ens i ett äventyrligt företagarliv, får vi ett bevis för i en intervju med entreprenören Aron Andersson, rullstolsburen sedan barnsben. I exalterade ögonblick talas det om att himlen är gränsen…

Läs mer...
2017 års Ekonomiska Vårproposition

Vårbudget med framtidstro möter hård kritik

Så har då regeringens vårbudget presenterats av finansminister Magdalena Andersson (S). I denna budgetbevakning bjuds läsekretsen på röster, åsikter och perspektiv kring de offentliga finanserna och samhällsutvecklingen för de kommande åren. Finansministern var som sig bör positiv till budgeten och optimistisk om framtiden. Det delvis utsagda, delvis underförstådda, budskapet var enkelt: Rösta på S även i fortsättningen, så ska ni få se på strålande tider, härliga tider och kanske ännu bättre än så. I evighet, amen. Från annat håll och andra perspektiv hörs dock låtar…

Läs mer...
S Kongress 2017

Socialdemokraterna vill satsa på offentliga jobb

Socialdemokraternas partikongress, under helgen före påskveckan, hade inte varit fullständig utan ett utspel om jobben. Det kom, så som ett brev på posten brukade göra förr i tiden. Partiledaren Stefan Löfven, tillika statsminister, talade om starka statsfinanser och såg ökande överskott framöver. Dessa föreställda resurser vill Löfven använda till investeringar och anställningar inom den offentliga sektorn. Välfärdsbehoven kommer att öka, varför "tiotusental efter tiotusental av nya kvinnor och män" ska anställas i välfärden under den kommande mandatperioden. Bara Stefan Löfven får sitta kvar vid makten,…

Läs mer...

Sociala företaget Yalla Trappan startar verksamhet i södra Stockholm

Inslagen i veckans omvärldsbevakning får tala för sig själva. Här blott en kort innehållsförteckning. Det Malmöbaserade sociala företaget Yalla Trappan skall öppna en filial i Vårby, en förort i södra Stockholm. Vidare på temat "invandrade kvinnor med svårigheter på arbetsmarknaden": Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Äldreomsorgen har brist på personal. Samhalls verkställande direktör vill att fler människor med funktionsnedsättning ska ges chansen att arbeta inom omsorgen. Så är det (äntligen?) dags för…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök