skip to Main Content

Om sjuka chefer, fångar och utanförskap i omvärldsbevakningen vecka 3

Utanförskapet i Sverige har inte minskat under alliansens tid i regeringsställning, enligt en undersökning som tidningen Arbetet låtit utföra. Med nya urvalsmetoder kan även människor som annars ratas på arbetsmarknaden få jobb. Den psykiska ohälsan är utbredd i landet, på alla nivåer. Vi exemplifierar med chefer, intagna i kriminalvården - och så förstås de långtidsarbetslösa. Ett förslavat folk ackompanjerar vår sorti, med fängslande skönsång från en klassisk tid. Utanförskap Tidningen Arbetet har låtit kartlägga det så kallade utanförskapets utveckling under den senaste tioårsperioden. Resultatet visar…

Läs mer...

Om arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik i omvärldsbevakningen vecka 2

I Malmö provas en ny modell för att bryta utanförskap och segregation, med viss framgång enligt upphovsmännen. Sådana insatser kan behövas, ty två debattartiklar menar att det görs för lite för de sämst ställda på arbetsmarknaden. Historiskt svag arbetsmarknadspolitik hävdar LO och en etablerad samhällstänkare önskar sig plusjobben åter. Samhällsentreprenörer, kvinnliga entreprenörer, årets uppstickare - möt två urbana biodlare med många epitet. Till sist: En stor stjärna har fallit. Arbetsmarknad Lokala entreprenörer i Malmö hjälper folk att få jobb och att starta eget. Visionen är att…

Läs mer...

Årskrönika. Nedslag i media 2013

Året närmar sig sitt slut. Det är dags för en återblick på något av det som Blåeld Medias omvärldsbevakning funnit på webben under 2013. Tendenser och händelser inom några av Blåelds intresseområden sätts i ett sammanhang och kommenteras. Läs gärna också årskrönikan 2012 och sommarkrönikan 2013. Generaldirektören och arbetsmarknadsministern lämnade skutan Årets mest dramatiska händelser inom arbetsmarknadspolitiken utspelades under en kort månad i början av hösten. I slutet av augusti lämnade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist sin post. Kritik från de närmaste medarbetarna var den utlösande…

Läs mer...

Om socialt företagande, funktionshinder och kulturekonomi i omvärldsbevakningen vecka 51

I Laholm bedrivs det socialt företagande i en gammal mejeristbostad och i Malmö pågår integration; också det projektet inom ramen för socialt företagande. Människor med psykisk funktionsnedsättning lever ett liv i skuggan i Sverige - det gäller såväl på arbetsmarknaden som avseende ekonomi och möjligheter i samhället. Kulturekonomi, bildning och ointresse för bildning kompletterar årets sista bevakning. Julen står för dörren. Årets bästa och värsta helg, i en och samma skepnad: Jultomtens. Socialt företagande Laholms kommun har fått sitt första sociala företag som drivs som kooperativ. I…

Läs mer...

Omvärldsbevakning special: Civilsamhället

Blåeld Media tar upp allvarliga ämnen i denna omvärldsbevakning om civilsamhällets betydelse. Glesbygdsproblem. Hemlöshet. Prostitution. Mobbning. Äldres sociala isolering. Folkhemmet som vi en gång drömde det, är icke mer. Det finns ett ökande behov av engagerade medborgare. Vi illustrerar med bärkraftiga, stämningsfulla och i livets slutskede stapplande framställningar av tillvarons vedermödor och glädjeämnen. Behovet av engagerade människor Hållbarhetsexperten Per Grankvist intresserar sig för hur hållbarhetsfrågor och engagemang förändrar de sätt olika delar av vårt samhälle, bland annat civilsamhället, fungerar på: Genom att utgå från individernas…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning

Om sysselsättningsfasen, arbetsmarknad och integration i omvärldsbevakningen vecka 50

Pengarna till utbildning inom fas 3 har tagit slut igen; deltagare har därigenom åkt ut från påbörjade utbildningar, trots att Arbetsförmedlingen lovat att alla skulle få fullfölja sina utbildningar. Andelen nyanlända invandrare som får jobb genom etableringsuppdraget är beklämmande låg. I Södertälje, med hög arbetslöshet bland invandrare - nyanlända såväl som inbodda - bedrivs ett projekt för arbete som gett goda resultat, om än i det lilla. I övrigt om Corporate Social Responsibility inom Östergötlands näringsliv. Dessutom presenterar Reforminstitutets VD förslag till en reformagenda. En…

Läs mer...

Om kulturekonomi, entreprenörskap och arbetsmarknad i omvärldsbevakningen vecka 49

Sedan Alliansen kom till makten 2006 har merparten av nytillkomna arbeten gått till invandrare. Inget konstigt med det, säger Arbetsförmedlingen, eftersom befolkningstillväxten i Sverige till så stor del utgörs av invandrare. Sektor3, tankesmedja för det civila samhället, lägger verksamheten i malpåse från årsskiftet. Innan dess presenteras en ny bok med förslag om hur situationen för det civila samhället kan förbättras. I veckans bevakning också om utbildning av entreprenörer i Frankrike och insatser mot fattigdom i östra Afrika. Samt den eviga frågan om kulturpolitikens roll för konstnärernas…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevaking

Om samhällsentreprenörskap och innovationer i omvärldsbevakningen vecka 48

Sociala företag växer långsamt, sägs det. Men ingenting konstigt med det - många företag, inom alla sektorer, växer långsamt. Verksamheten kanske underlättas av mera pengar och en gnutta förståelse för de speciella förutsättningarna? Det hävdar i vart fall ledande företrädare för civilsamhällets organisationer. Vad gäller innovationer - är matlagningskonsten tidernas viktigaste uppfinning? Höstens mörker kulminerar. Tänd ett ljus och håll drömmen levande. Samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap och socialt företagande möter ofta kritik för den långsamma tillväxttakten. Både vad gäller antalet företag och i de befintliga företagens storlek…

Läs mer...
Omvärlds Bevakning

Om arbetsliv och arbetsmarknadspolitik i omvärldsbevakningen vecka 47

Det är ofta svårt att leva som man lär. Alliansregeringen har underlåtit att anställa långtidsarbetslösa med hjälp av arbetsmarknadspolitiska stöd, trots att den propagerar för att arbetsgivare skall göra just detta. Det politiska alternativet Socialdemokraterna behöver synas noggrant vad gäller arbetsmarknadspolitiken, anser en Moderat debattör. Riksrevisionen skall granska etableringslotsarna och i Malmö har en stor jobbsatsning gått på grund. Dessutom om rekryteringsprocesser och lagbygge i arbetslivet. Från minnets esplanad: En plagierad sång. En man utan like. Året var 1963. Arbetsmarknadspolitik Alliansens arbetsmarknadsministrar har vid upprepade…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning

Om arbetsmarknadspolitik och socialt företagande i omvärldsbevakningen vecka 46

Det sociala företagandet i landet växer till sig pö om pö, men processen går inte friktionsfritt överallt. I Västervik har det genomförts ett projekt för socialt företagande som i vart fall inte projektledaren blev nöjd med. Arbetslösa ungdomar med utomeuropeiska rötter ägnar sig åt stärkande soldatliv i Boden medan Svenska Dagbladets ledarsida bekymrar sig över brister i arbetsmarknadspolitiken, kopplad till invandring och integration. Och som vanligt står funktionsnedsatta långt bak i kön på arbetsmarknaden. Att resa sig eller vänja sig, det är dagens (och alla…

Läs mer...

Om sysselsättningsfasen, kultur och hälsa i omvärldsbevakningen vecka 45

Statskontoret har genomfört en kartläggning av orsakerna till att människor fastnar i långvarig arbetslöshet. En slutsats är att många deltagare i fas 3 får för lite individuellt stöd. Arbetslösa utbildas till arbeten som försvinner och Arbetsförmedlingen kritiseras av Konkurrensverket. Kultur är hälsobringande, visar en mängd vetenskapliga studier. En sund själ i en sund kropp - ett tidlöst ideal, med vetenskapen på sin sida. Sysselsättningsfasen I en ny rapport från Statskontoret konstateras att många som varit arbetslösa under en lång tid har behov av mer individuellt…

Läs mer...

Om kvinnligt entreprenörskap och berörande bloggposter i omvärldsbevakningen vecka 44

Arbetslösheten har ökat kraftigt i absoluta tal under det senaste decenniet - mest bland de som har det svårast på arbetsmarknaden. Andra inslag i veckans bevakning: Utbildningspengar i fas 3 är på väg att ta slut. LO kräver en bättre jobbpolitik, mycket bättre. Kvinnor drar sig för att starta företag i Sverige. En av de som trots allt vågat berättar om sin vintage-blogg. Ola Magnell sjunger för oss, om tillvarons mystik, kontraster och harmoni. Arbetslöshet Arbetslösheten har ökat med drygt 100 000 personer det senaste…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök