skip to Main Content
Blåelds Omvärldsbevakning

Om Almedalsbåten, bildningens förutsättningar och civilsamhällets (o)beroende i omvärldsbevakningen vecka 17

Rikspressen, i form av Svenska Dagbladet, har uppmärksammat fenomenet socialt företagande. Blickarna vänds mot Alby och det nya nordiska köket. I övrigt handlar det mycket om bildning och kultur i veckans bevakning. Böcker, bibliotek och bildning blir allt viktigare, hävdar en professor vid Linnéuniversitetet. En förortsförfattare slår ett slag för betydelsen av elevens eget arbete vid all inlärning och en hållbarhetsexpert presenterar böcker om samhällsentreprenörskap. Oberoende från politik och politiker är centralt för såväl kulturinstitutioner som civilsamhälle, hävdas det med emfas i ett par inslag.…

Läs mer...

Om arbete, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik i omvärldsbevakningen vecka 16

Massarbetslösheten i Sverige är ett medvetet politiskt val, hävdar tidningen ETC. Samtidigt vill politiker till både höger och vänster åtminstone ge sken av att arbetslösheten ska tvingas ned, med till buds stående medel. Socialdemokraternas forskningskommission har levererat förslag som debatterats flitigt senaste månaden. På detta utropar vår moderate statsminister jobben till valets viktigaste fråga. Under tiden går arbetslösheten faktiskt ned, fast alltför lite och alltför långsamt. Kulturfråga: Skulle reggaens främsta företrädare ha klarat ett olympiskt dopingtest? Arbete, arbetslöshet och politik Den omfattande och långvariga massarbetslösheten…

Läs mer...

Om fas 3, arbetsmarknad och kulturekonomi i omvärldsbevakningen vecka 15

Vantrivsel är ett av syftena med fas 3, skriver Arbetet och exemplifierar med repressiva och tröstlösa interiörer från åtgärden. Sänk de lägsta lönerna, menar en nationalekonom, så kanske det blir lättare för människor att ta sig in på arbetsmarknaden. På McDonalds har man sänkt trösklarna för att bli anställd - men väl inne i företaget så ställs det krav, höga krav. Höga krav ställs det väl för övrigt på de flesta arbetsplatser nu för tiden - det finns inte längre rum för svaghet, anser en…

Läs mer...
AF´s Utbildningar ökar Inte Chansen Till Jobb

Om fattigdom, kulturpolitik och hållbarhet i näringslivet i omvärldsbevakningen vecka 14

Arbetsmarknadsutbildningar ger numera dålig utdelning vad gäller arbete åt de utbildade. Orsak: de grupper som får del av utbildningarna är för svaga på arbetsmarknaden, för att utbildningen skall överbrygga klyftan till anställning. Fattigdom och tiggeri på Stockholms gator är inget nytt fenomen, snarare en normalitet med sekelgamla anor. Hållbart företagande är bättre företagande ur många aspekter, bland annat de ekonomiska och miljömässiga. Alliansens kulturpolitik skärskådas, bland politiska makthavare och ute på samhällets skådeplatser. Apropå kultur - någon som minns John Wayne? De gröna baskrarna? Nå,…

Läs mer...

Om socialt företagande, entreprenörskap och skaparglädje i omvärldsbevakningen vecka 13

Socialt företagande är en världsbra idé, hävdas det i veckans omvärldsbevakning. En stor konferens, som visar upp en samling representanter för Sveriges etablerade samhällsskikt, ska försöka avgöra om de undre skikten kommer att hålla ihop med de övre i den framtid som i vid utsträckning redan är här. I övrigt i bevakningen: Social innovation, entreprenörskap och kreativitet - nog finns väl pusselbitarna till ett gediget och dynamiskt samhällsbygge, om de bara vrids och vänds och läggs på sina rätta platser. Nya och banbrytande idéer är…

Läs mer...

Om arbetsmarknad, integration och samhällsförändring i omvärldsbevakningen vecka 12

Det svenska samhället förändras. En del av födslovåndorna beskrivs i ett ambitiöst reportage i Dagens Nyheter. Socialminister Göran Hägglund föreslår utveckling i förorter genom ett importerat koncept, där näringsliv och ideella organisationer både får ta ansvar och ges möjlighet till vinstdrivande verksamhet. Nya och fräscha idéer kan behövas, ty det är fortsatt svårt för nyinvandrade att komma in på den svenska arbetsmarknaden och med integrationen är det lite si och så. Och så detta ständigt återkommande utanförskap ... Omvärldsbevakningens kulturredaktion bjuder på poesi, lika aktuell…

Läs mer...
Kulturarbetsmarknaden

Om kulturekonomi och arbetsmarknadspolitikens realiteter i omvärldsbevakningen vecka 11

Ett stort antal långtidsinskrivna arbetslösa i utkanten av arbetsmarknaden kommer fortsatt att behöva stöd, hjälp och sysselsättning, oavsett utgången i riksdagsvalet i höst. Den arbetsmarknadspolitiska realiteten går inte att önskedrömma bort. Arbetsförmedlarna jobbar under svåra förhållanden - nya tidskrävande uppgifter tar resurser från sådana områden som borde vara prioriterade. Att förmedla arbeten, till exempel. Kultursverige skapar inte bara konst - det skapas också rapporter om sådant som arbetsmarknad, kulturpolitik och särskilda branscher, såsom musikbranschen. Vi gör också ett nedslag i debatten om medborgarlön. Varma kvinnor…

Läs mer...

Ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen presenteras i omvärldsbevakningen vecka 10

Mikael Sjöberg, ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen, presenteras, diskuteras och recenseras i veckans omvärldsbevakning. Vi uppmärksammar också fusk med statistiken vid AF i Arlöv - det finns att jobba med för Sjöberg. Reformpolitik bäddar för återval, menar två profiler inom samhällsekonomins debattkabinett. Har sittande regering lärt sig den läxan, tro? De fattiga i Sverige blir fattigare, de fattiga blir fler, i absoluta tal och i relativa tal. Vad är det som händer och vart är vårt samhälle på väg? Så de fattiga i Sverige har blivit…

Läs mer...

Hot mot arbetsförmedlare och fas 3 som slagträ i valrörelsen i omvärldsbevakningen vecka 9

Hot och våld mot arbetsförmedlare tilltar - den avarten har aldrig varit så utbredd som idag. Samtidigt fortsätter Arbetsförmedlingen få kritik för brister i sin service till arbetsgivare. Fas 3 lär bli en het fråga i valrörelsen - bägge sidor kommer dessutom att använda sig av samma paroll: "Alla behövs". För Socialdemokraterna är det ett skäl till att fas 3 bör avskaffas, för Moderaterna ett argument för att behålla åtgärden. De enklare jobben i Sverige räcker inte till på långa vägar - från ena ändan…

Läs mer...

Om kulturarvslyftet, social innovation och stressforskning i omvärldsbevakningen vecka 8

Kulturarvslyftet, en satsning på att sammanföra människor med funktionsnedsättning och de kulturarvsförvaltande institutionernas behov, fortsätter att halta sig fram. En del arbetstillfällen har skapats, men regeringens visioner har visat sig vara alltför ljusblå. Antalet långtidsarbetslösa ökar; Jobb- och utvecklingsgarantin är numer synnerligen välmatad. A-kassorna översvämmas av utförsäkringsärenden sedan de nya reglerna om rapportering av jobbsökande infördes. Lennart Levi, en av stressforskningens förgrundsgestalter, intervjuas och bjuder därtill på en lång och tänkvärd debattartikel om vägar till, och hinder för, ett bättre arbetsliv. Veckans stressprognos: lågtryck, högtryck…

Läs mer...

Sparkad generaldirektör sjunger lovsång till sig själv i omvärldsbevakningen vecka 7

Har någon bekymrat sig över hur Angeles Bermudez-Svankvist, före detta generaldirektör för Arbetsförmedlingen, klarat sig efter avpolletteringen från sin tjänst i höstas? Ni kan sluta oroa er, i så fall. Damen i fråga lyfter fortsatt en fet generaldirektörslön, med blott nominella arbetsinsatser som gengäld. Sinekuren bekostas av samma skattemedel som regeringen annars är så njugg med, då det gäller ersättningar till vanliga dödliga arbetslösa. I övrigt: Regeringen har tillsatt en utredare i syfte att se över Arbetsförmedlingens arbete. I Svenska Dagbladet har arbetslinjens brister och/eller…

Läs mer...

Om fas 3, socialt företagande och Arbetsförmedlingen i omvärldsbevakningen vecka 4

En stor anordnare inom fas 3 fick sitt avtal med Arbetsförmedlingen uppsagt i höstas, skriver Arbetet. Orsak: ekonomiska oegentligheter. Socialt företagande styrs av samma regler som så mycket annat i mänskliga samhällen - den som har kontakter och känner systemen har lättare att få sig resurser tilldelade, visar dansk forskning. Och någon översyn av Arbetsförmedlingens verksamhet är inte att vänta före valet i höst, om vi ska tro arbetsmarknadsministern. Materialistisk dialektik: Ebba Grön tolkar och kommenterar samtiden. Fas 3 Arbetsförmedlingen sade i slutet av oktober…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök