skip to Main Content

Om tvångsmässiga åtgärder, dödlig ekonomisk stress och lyxiga långa arbetsdagar i omvärldsbevakningen vecka 34

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, liksom arbete, är ett tvång och skall så beskrivas. Det anser sociologen Roland Paulsen. I en debattartikel i Dagens Nyheter vänder han sig mot det förskönande språkbruk som politiker över hela linjen använder sig av, då det gäller arbetsmarknadspolitikens i hans tycke dubiösa välsignelser. I övrigt i veckans bevakning: Arbetsmarknadsutbildning gav bra resultat för människor med funktionsnedsättning, i vart fall under de första åren av det nya milleniet. Rehabiliteringskedjan för sjukskrivna fungerar inte, anser TCO - sanktionsmöjligheter mot myndigheter efterlyses, för att få…

Läs mer...

Om sysselsättningsfasen, a-kassan och SVT:s jobbdebatt i omvärldsbevakningen vecka 33

I månadsskiftet juli-augusti sände SVT Nyheter en uppsättning korta inslag om sysselsättningsfasen. Temat var de tilltagande svårigheterna för olika anordnare att gå runt ekonomiskt och verksamhetsmässigt, som en följd av ökade krav och kontroller från Arbetsförmedlingens sida. Den urholkade a-kassan var uppe till diskussion veckan efter midsommar, som förspel till seminarier i Almedalen och som bränsle till valrörelsen. Fackförbunden Kommunal och TCO var pådrivande i debatten. Bägge presenterade färska undersökningar, med siffror på försämringarna. Stockholm har de senaste veckorna varit en het stad. Snart hettar…

Läs mer...

Omvärldsbevakning special: Almedalen 2014

Vad vill oppositionen göra med fas 3 och hur mår de långtidsarbetslösa? Det var frågor som avhandlades på två av de många seminarierna i Almedalen. Arbetsmarknadsministern har presenterat förslag till en ny anställningsform, som skall hjälpa de som har det svårast på arbetsmarknaden. Oppositionen applåderar och säger: "Vad var det vi sa?". I övrigt inslag om arbetsmarknadens utveckling, a-kassans urholkning och behovet av sociala investeringar. Det allmänna intrycket av årets evenemang i Almedalen? Jo tack, ge det ett par år till, så kommer det bli…

Läs mer...

Om Almedalen och sysselsättningsfasen i omvärldsbevakningen vecka 27

Nyhets- och åsiktsflödet har inte upphört, trots sommarlov och semestertider. Blåeld Media bjuder på en handfull mediainslag från månaden som gått. Sysselsättningsfasen är en komplicerad företeelse, med motsägelsefulla inslag och många kritiker. Emellanåt kommer dock vittnesmål, som antyder att utsatta människor kan nås på ett meningsfullt sätt och med ett fruktbart resultat. Systemet med etableringslotsar förefaller ha gått på grund. Märkligt att något sådant ska kunna ske, i Gustaf Daléns fosterland. En mängd yrken kan komma att automatiseras under de närmaste decennierna. Samtidigt ger sig…

Läs mer...

Sommarkrönika. Omvärldsbevakning våren 2014

Sommaren står inte bara för dörren - den är redan här. Det är dags att summera intrycken från vårens omvärldsbevakning, insatta i sitt sammanhang. Vi tar en titt på sysselsättningsfasen, arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen, socialt och ekonomiskt utanförskap samt socialt företagande. Blåeld Media har publicerat drygt 20 bevakningar under våren och länkat till omkring 130 webbtexter. Källor är framför allt olika tidningar, Sveriges Television, myndigheter och så kallade tankesmedjor samt seriösa bloggar. De senaste månaderna har valvindarna börjat blåsa inom flera av våra bevakningsområden. Jobb och…

Läs mer...

Om fas 3, värdet av nyföretagande och ljus i mörkret i omvärldsbevakningen vecka 24

Sysselsättningsfasen är på tapeten i Blåelds sista ordinarie omvärldsbevakning före sommaren. Åtgärden finns, den behövs, vid regeringsskifte skall den avskaffas men kanske ändå i någon form finnas kvar. Vidare i veckans bevakning: Etablering för nyanlända bör anpassas mer utifrån individuella behov, anser Riksrevisionen. Myndigheten förväntar sig också att Arbetsförmedlingen skall vidta åtgärder och verka på ett sådant sätt, att resultaten av etableringsarbetet förbättras. I ett par debattartiklar hävdas det att jobb i hög utsträckning kommer till genom nyföretagande och att det behövs en ny demokratiutredning. Vi…

Läs mer...

Om design, äldre arbetskraft och utanförskapets karta i omvärldsbevakningen vecka 23

Tankesmedjan Tiden slår ett slag för att de äldre på arbetsmarknaden skall få ett längre och mer kvalitativt arbetsliv. Åtgärdsförslag presenteras. Vidare i veckans bevakning: design, design och ännu mer design. Inom företagens innovations- och utvecklingsprocesser, samt inom samhällsentreprenörskapets sociala innovationer och sökande efter lösningar på olika så kallade samhällsutmaningar. Design + innovation = sant? Under avdelningen återkommande elände: utanförskap, utanförskap och alldeles för mycket utanförskap. Utanförskapets karta är uppdaterad - tror någon läsare det ser bättre ut idag än senast det begav sig? Utlandsföddas…

Läs mer...

Om socialt företagande, en kvarts miljon tröstlöst arbetslösa och trädgårdspolitik i omvärldsbevakningen vecka 22

Sverige hävdar sig väl inom EU, vad gäller sysselsättning. Men de arbetslösa som har riktigt svårt att få tag på ett jobb blir fler och fler - här finns den svåra nöten att knäcka. Är månne Arbetsförmedlingen myndigheten att klara skivan? Knappast, om vi ska tro folkets röst. För tredje året i följd har AF hamnat i botten vad gäller medborgarnas förtroende för myndigheter. I övrigt i veckans bevakning: om den offentliga upphandlingens betydelse för det sociala företagandet - upphandlingen skapar dessutom möjlighet att ställa…

Läs mer...
Blåelds Omvärldsbevakning - Kollaborativ Ekonomi

Om kollaboratörer, kulturekonomi och kulturskymning i omvärldsbevakningen vecka 21

En fortfarande livaktig svensk tekoindustri, vägar in på arbetsmarknaden för utländska akademiker och begreppet kollaborativ ekonomi är inslag i veckans omvärldsbevakning. Ekonomins fördärvliga inflytande på kulturen och en anrik kulturinstitution avhandlas, i ord och bild. Könsroller nivelleras, könstillhörigheter suddas ut och ambivalens råder. Bevakningens nostalgiredaktör minns en tvekönad popgrupp och ett blodigt fältslag. Samt en strålande seger. Arbetsmarknad Den svenska klädmarknaden omsatte c:a 229 miljarder kronor 2012, skriver Arbetet. Men i IF Metalls register finns det färre än tio inhemska arbetsplatser med sömmerskor. Den svenska…

Läs mer...

Om entreprenörskap, alliansmakt och impotenta åtgärder i omvärldsbevakningen vecka 20

Jobben och ekonomin är centrala frågor inför höstens riksdagsval, men svårbedömda. Hur har alliansregeringen klarat sig under sina två mandatperioder? Arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskar i betydelse, då det gäller att hjälpa människor att få ett arbete. Samtidigt växer gruppen av icke attraktiva på arbetsmarknaden - den utgör nu mer än 60 procent av de inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Om invandringspolitiken skall bära frukt, bör odlingen ske efter Blåelds modell. Så talar svenska folket. Vi ger plats för röster och motröster om entreprenörskap. Jordens räddning eller krigsmaskineri? Är…

Läs mer...

Om lönespridning, funktionsnedsättning och samhällets förlorare i omvärldsbevakningen vecka 19

Nationalekonomen Lars Calmfors och Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare för tidningen ETC, går en match om sänkta lägstalöner i veckans omvärldsbevakning. ETC vill utmåla Calmfors som högerextremistisk, med en mångårig belastande agenda. Calmfors i sin tur önskar att debatten kunde röra sig kring sakfrågorna. Att det är svårt för människor med funktionsnedsättning att få en plats i arbetslivet har väl inget direkt nyhetsvärde, men torde likväl förtjänas att uppmärksammas då och då i detta forum. Så sker denna vecka. Och i Landskrona ... ja, i Landskrona.…

Läs mer...

Om den svenska modellen, (S)-märkt kunskapslyft och en arbetsmarknad utan arbeten i omvärldsbevakningen vecka 18

Den svenska modellen har försvagats av Alliansregeringen. Det hävdar tre författare, som kritiskt granskat statsminister Reinfeldt. Alls icke, replikeras från regeringens sida - de förändringar som vidtagits sägs vara nödvändiga för att hålla den svenska modellen stabil. Socialdemokraterna utlovar ett nytt Kunskapslyft, om de får väljarnas förtroende i höst. Arbetsgivarnas njugghet mot arbetsmarknadens utstötta skall övervinnas medelst kompetens, inte genom att skapa en okvalificerad låglönemarknad, är tanken. Samtidigt som denna dialektik fortgår, skrider industrin vidare mot ökad robotisering och effektivisering, med betoning på innovation och…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök