skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
En Tudelad Arbetsmarknad

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva. Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen. Förhoppningen är att vi i februari ska…

Läs mer...

Etableringsanställningar på gång – men räcker det för de många utlandsfödda arbetslösa?

Det politiska och mediala intresset kring arbetsmarknaden har under de senaste åren i huvudsak fokuserats på en fråga: vikten av att få åtminstone en del av de många arbetslösa asylinvandrarna (på nyspråk: nyanlända) i arbete. I spåren av den spruckna myten om asylinvandrare som räddare av välfärdssystem och pensioner, har allt eftersom nya lösningar efterfrågats och tidigare otänkbara förslag presenterats. Nu förefaller ett av dessa förslag - etableringsanställningar - ha fått fäste i myllan. Hur det kommer att gro, växa och med tiden bära frukt,…

Läs mer...

En handfull mörker

I anslutning till Sveriges Televisions aktuella dokumentär Tvärvändningen, ägnas veckans omvärldsbevakning åt en del av konsekvenserna av de senaste decenniernas asylinvandring. Det har under flera år funnits seriösa kritiska röster, som ifrågasatt hur våra politiker och myndigheter hanterat de olika problemkomplex som successivt vuxit sig starka: arbetslöshet och till den kopplat bidragsberoende och utanförskap; social oro och kriminalitet; en från det svenska samhällets normer avvikande kvinnosyn, som satt spår vad gäller trygghet och trivsel i det offentliga rummet. En del av kritiken har gällt asylinvandringen…

Läs mer...

Från kulturarv till identitetspolitik – kulturpolitik som maktens redskap

Vi står inför Allhelgonahelgen. En tillbakablickandets tid, i vart fall för oss lite äldre medborgare. Då passar det bra att låta veckans omvärldsbevakning göra detsamma - blicka tillbaka. Vi lämnar för en stund arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, nyanlända och långvarigt beklämda, för att i stället ägna oss åt kulturarv och kulturpolitik. Axess Magasin har kommit ut med ett temanummer om kulturarvet, med den dystra rubriken Kampen mot kulturarvet. Som förstås av rubriken hittar vi där en uppsättning bekymrade texter. Bland dem några som ser kulturarvets historiska…

Läs mer...

Medborgarlön – pengar för ingenting?

Timbros webbtidning Smedjan har under sommaren och hösten låtit publicera ett halvdussin essäer om basinkomst, eller medborgarlön som företeelsen också benämns, skrivna av författare med olika bakgrunder inom forskning, politik och media. Veckans bonusbevakning länkar till två av dessa essäer. Välfärdsforskaren Andreas Bergh menar att skillnaden mellan välfärdsstatens försörjningssystem och basinkomst i praktiken inte behöver vara så stor eller svår för samhället att hantera. Jasenko Selimovic, EU-parlamentariker för Liberalerna, menar å sin sida att medborgarlönen, "pengar för ingenting", hägrar som fördelningens kommunistiska slutstation. Den är,…

Läs mer...

Introduktionsjobben ger inte rätt till a-kassa

Veckans omvärldsbevakning inleds med beskedet att de av regeringen föreslagna introduktionsjobben inte kommer att kvalificera för a-kassa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson motiverar med att inget av de fem anställningsstöd som introduktionsjobben ersätter har varit a-kassegrundande. Axfood, ett av de företag som var med från start i 100-klubben, startar ett lärlingsprogram för nyanlända asylinvandrare. Företaget flaggar för att möjligheterna till jobb efter avslutat lärlingsprogram kommer att vara goda. Människor med i arbetslivet handikappande funktionsnedsättningar är en av de grupper som kommit i skymundan av de…

Läs mer...

Företagens villkor och verklighet

I veckans bonusbevakning flyttar vi för ett ögonblick uppmärksamheten från arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, till näringslivet och dess villkor. Tillväxtverket har kommit med årets upplaga av undersökningen "Företagens villkor och verklighet". Framtidstron är stark och många företag vill växa, men det är ofta knepigt att hitta personal med rätt kompetens. Årets tillväxtkommun hittar vi i Småland. Ledtråd: ett globalt företag, grundat av Ingvar Kamprad, hade sitt första varuhus här. Den amerikanska tidningen The Atlantic har uppmärksammat den svenska entreprenörsandan och det goda företagsklimatet. Vi länkar till…

Läs mer...
100-klubben

100-klubben för nyanlända växer blott marginellt, men ger hyggligt resultat

100-klubben bildades för två år sedan, som en del av regeringen Löfvens krishantering i samband med asylvågen sommaren och hösten 2015. Klubben består av företag som är villiga att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år, i praktik eller subventionerade anställningar. Efter ett år, hösten 2016, bestod 100-klubben av 28 företag. Det senaste året har det dock bara tillkommit två nya företag, vilket uppmärksammas av tidningen Arbetet. Kanske någon tycker omständigheten är bekymmersam, men det finns hederliga skäl. Hösten 2015 rådde en speciell stämning…

Läs mer...

De statliga beredskapsjobben missar målgruppen

I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi först och främst de statliga beredskapsjobben. De har funnits tillgängliga sedan årsskiftet och årets kvot om 500 jobb är redan fylld med råge; mer lär vara på gång innan nyårsklockorna klingar. Gott så. Allt har dock inte gått som planerat. Den primära målgruppen, de riktigt okvalificerade på arbetsmarknaden, har inte fått beredskapsjobben i den utsträckning som var tänkt från högsta ort. Istället är det människor med gymnasial och eftergymnasial utbildning som dominerar bland de som fått dessa arbeten. Socionomen och…

Läs mer...

Föreställningar om jobbskapande och forskning om fattiga företagare

I tisdagens omvärldsbevakning uppmärksammades byggboomen och de förhoppningar som knyts till att nyanlända asylinvandrare ska kunna ta plats i arbetslivet. Regeringen redovisade i somras statistik som visar att resultatet av etableringsuppdraget blivit en smula bättre, allt eftersom. 2013 hade lite mer än en fjärdedel av deltagarna gått vidare till arbete eller studier, 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Förra året, 2016, var det en tredjedel av deltagarna som tagit sig vidare till jobb eller utbildning. Även en marginell förbättring är något att glädjas åt i sammanhanget. Erfarenheterna…

Läs mer...

50.000 gästarbetare i byggboomen – tar de nyanlända också plats?

Byggbranschen går på högvarv och den inhemska arbetskraften räcker inte till. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på hur företagen hanterar problemet, genom import av arbetskraft. Byggfacken räknar med att det finns bortåt 50.000 utländska byggnadsarbetare i landet, med varierande bakgrund och kompetensprofiler. En intressant fråga är i vilken utsträckning de nyanlända kan komma med på det framdundrande byggtåget. Representanter för Teknikföretagen och TCO hoppas på att det ska finnas gott om dugligt folk att hämta från de nyanländas skara, för att reducera arbetskraftsbristen…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök