skip to Main Content
Blåeld Inkluderar

Blåeld inkluderar och integrerar de minst efterfrågade på arbetsmarknaden

Denna text bör läsas i anslutning till krönikan Bortvalda och utsorterade - arbetsmarknadens restposter. Den texten ger en bakgrund, som förhoppningsvis ökar läsvärdet av denna krönika. Att inkludera och integrera de minst efterfrågade på arbetsmarknaden Många av deltagarna på Blåeld har av olika skäl varit arbetslösa så länge, att då de börjar i verksamheten har de i realiteten förlorat förmågan att klara av och sköta ett arbete. De behöver praktiskt och socialt stöd för att väcka liv i slocknad kompetens och komma in i vardagsrutiner…

Läs mer...
Arbetsmarknadens Restposter

Bortvalda och utsorterade – arbetsmarknadens restposter

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik handlar i påfallande hög grad om att välja bort och sortera ut människor. De olycksdrabbade som hamnat i fas 3 har blivit bortvalda många gånger. Omsorgsfullt utsorterade. Exkluderade in extenso. Arbetsmarknaden har inte varit nådig; arbetsmarknadspolitiken inte till någon hjälp. Oavsett vilka program och åtgärder som rikets regeringar har använt sig av de senaste decennierna, så kvarstår de grundläggande utstötningsmekanismerna. Utbildningssatsningar kan knappast råda bot på exkluderingens elände. Är det något som är utsorterande, så är det utbildningar. De är sällan individanpassade, utan syftet,…

Läs mer...
Sverige Av Idag

Sverige 2014: Sysselsättningsgap, segregation och utanförskap

Få länder inom OECD har ett större sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda än Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån låg sysselsättningsgraden 2013 på drygt 66 procent för utrikes födda, medan inrikes födda hade en sysselsättningsgrad på drygt 83 procent. Nationalekonomen och forskaren Andreas Bergh har studerat tänkbara orsaker till detta sysselsättningsgap. Därefter har han jämfört troliga orsaker till problemet med de olika politiska partiernas förslag om hur saken ska åtgärdas. Han kommer fram till den nedslående slutsatsen, att politikernas förslag till lösningar tyvärr inte matchar de…

Läs mer...

Den tröstlösa arbetsmarknadspolitiken – en återvändsgränd utan återvändo

För många arbetslösa har arbetsmarknadspolitiken blivit till en återvändsgränd utan återvändo. Ett deprimerande sceneri breder ut sig - hundratusentals människor i rundgång i arbetsmarknadens utkanter, långt från ett fast arbete och en trygg tillvaro. Statskontoret slår i en aktuell rapport fast att deltagare inom sysselsättningsfasen behöver mer individanpassade insatser, för att ha en rimlig möjlighet att hävda sig på arbetsmarknaden. Rapporten konstaterar också att Arbetsförmedlingen behöver sätta in insatser tidigare för många arbetslösa, innan de hamnat i allt för långvarig arbetslöshet. Regeringen och Arbetsförmedlingens ledning svarar…

Läs mer...
Lasse Reuterberg, Kathrine Weil, Lars Lindblad

Intressant, angeläget och tillfredsställande. Blåeld som aktör i civilsamhället

Med denna artikel om Blåeld som aktör i civilsamhället avslutar Blåeld Media den serie som inleddes tisdag den 3 december med Civilsamhället - en introduktion och fortsatte med Omvärldsbevakning special: Civilsamhället tisdag den 10 december. Intressant, angeläget och tillfredsställande Aktiviteter inom civilsamhället kännetecknas av att människor kommer samman av fri vilja, för att ägna sig åt någon verksamhet som de finner intressant, angelägen och som ger dem tillfredsställelse. Just där finner man Blåelds insatser för långtidsinskrivna arbetslösa. Det dagliga arbetet ger upphov till intressanta möten med…

Läs mer...
Statskontoret Rapport Om Långtidsarbetslöhet

Rapport från Statskontoret bekräftar Blåelds erfarenheter av deltagare i fas 3

I slutet av oktober presenterade Statskontoret en rapport om orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen. Rapporten återger resultaten av en utredning som Statskontoret låtit utföra på regeringens uppdrag. Utredningen gäller Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, också känd som fas 3. Ett antal långtidsinskrivna arbetslösa har intervjuats, liksom ett antal arbetsförmedlare. Vi återger här rapportens slutsatser och jämför dem med erfarenheter hämtade från Blåelds verksamhet med deltagare i sysselsättningsfasen. Det visar sig finnas en betydande överensstämmelse mellan Blåelds insikter och Statskontorets resultat. Statskontorets slutsatser Nedanstående slutsatser grundar sig…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök