skip to Main Content
Extratjänster

Reflektioner om den nya arbetsmarknadspolitiken

För ett par veckor sedan hade vi ett inlägg på nyhetssidan om de arbetsmarknadspolitiska insatser som ska ersätta sysselsättningsfasen (fas 3). Som ett komplement till den texten kommer här några förströdda reflektioner kring ämnet. Extratjänster - de "riktiga jobben" Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) talade i valrörelsen ofta om de "riktiga jobb" som hon ville ersätta fas 3 med. Vad blev det då av detta propagandanummer? Jo, den huvudattraktion i det nya programmet som går under benämningen extratjänst. Men är dessa extratjänster verkligen "riktiga jobb" i…

Läs mer...
Michael Sjöberg DN Debatt

Ett år klokare

I veckans mediebevakning hade vi med en färsk debattartikel i Dagens Nyheter, skriven av Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Bland andra tänkvärdheter från Sjöbergs penna, står den här passusen att finna: Det krävs ingen avancerad analysförmåga för att komma fram till att Sverige inte kan klara av förra årets höga asylinvandring år efter år. Därefter fortsätter generaldirektör Sjöberg med ett resonemang, som i korthet går ut på att det krävs samordnade insatser av olika slag och från flera viktiga aktörer, om det ska gå att få…

Läs mer...
Det är Spriten Dumbom

Det är spriten, dumbom!

Många skandaler inom politik och facklig verksamhet har en direkt koppling till överdriven och vårdslös alkoholkonsumtion. Mäktiga män och kvinnor har fått se karriären få ett hastigt slut, efter att de tittat allt för djupt i glaset och gjort bort sig på den offentliga scenen. Här följer ett halvdussin uppmärksammade fall från de senaste decennierna. Riksdagsmän, partiledare, höga tjänstemän och fackbossar - med alkohol i blodet visar de sig alla vara människor, som i tid borde lyssnat på bartenderns klassiska uppmaning: "Det skall nog inte…

Läs mer...
Årskrönika 2015

Årskrönika 2015. Med blicken mot framtiden

Året lider mot sitt slut och det är dags att sammanfatta några av de viktigaste händelserna. Först ut en lättsinnig parallell mellan regalskeppet Vasas undergång och höstens seglats på invandringspolitikens stormiga hav. När detta drama lagts för ankar, tar vi oss en titt på fas 3 och extratjänsterna. Vad är beslutat, hur ser förutsättningarna ut och vilka är utsikterna för det närmaste året? Om svaren som ges på de frågorna är bärkraftiga - ja, det vet vi kanske vid den här tiden nästa år. Redaktionen rekommenderar också Sommarkrönikan…

Läs mer...

Robotisering och automatisering – vilka blir de nya jobben?

Sverige har under det senaste decenniet klarat en stor förlust av jobb som automatiserats, och gjort så med bravur. Nya arbeten har skapats, som ersatt de försvunna. Dramatiska profetior vill nu med teknikens hjälp utplåna hälften av de befintliga arbetstillfällena under de kommande 20 åren. Kommer den svenska arbetsmarknaden även fortsättningsvis att kunna förnya sig, i tillräcklig takt för att kompensera för detta omfattande bortfall? Vilka krav kommer det att ställa på arbetstagarna, vad gäller omställningsförmåga och flexibilitet? Vem kommer att bli vinnare och vem kommer att…

Läs mer...

Händelser och tendenser inom fas 3, socialt företagande och integration.

Hur det nu har gått till, så har våren och försommaren redan dragit förbi. Till och med midsommarhelgen ligger bakom oss. Med obligatoriskt regn som ackompanjemang till festligheterna, sådana de nu var. Precis runt hörnet väntar Almedalsveckan och halvårsskiftet. Det är således hög tid att summera något av intrycken och tankarna från det första halvårets omvärldsbevakningar. En diger uppgift, ity att en myckenhet digital trycksvärta passerat revy framför redaktörens tidvis rödsprängda ögon, sedan nyårsklockorna ringde in år 2015. Vad gäller Blåelds verksamhetsområden har det mest…

Läs mer...
Politisk Höst I Sverige

Politisk höst i Sverige

Hösten och den tidiga vintern 2014 blev en turbulent tid i svensk inrikespolitik. Det började med ett för många oväntat valresultat, där Sverigedemokraterna gick starkt framåt och fick position som tungan på vågen mellan de traditionella blocken. Det innebar bland annat vissa svårigheter att bilda en regering, som skulle kunna lotsa en statsbudget genom riksdagen utan att stöta på grund. Problematiken kring regeringsbildningen och budgetfrågan kom mycket riktigt att färga riksdagens arbete. Det gick så långt att statsminister Stefan Löfven (S) hotade med att utlysa…

Läs mer...

Årskrönika. Nedslag i media 2014

Vi har lagt ännu ett år bakom oss. Som vanligt, ett händelserikt sådant. Bland annat inom de områden Blåeld verkar, såsom arbetsmarknadspolitik, arbete mot utanförskap och integration. Det gångna årets händelser har gett avtryck i media, i stort och smått. Nyhetsflödet har varit omfattande och svåröverskådligt, men vi på Blåeld Media har gjort vårt bästa för att var vecka kunna bjuda våra läsare på relevanta och intressanta bulletiner i vår omvärldsbevakning. I denna årskrönika får läsekretsen ta del av sammanfattningar och fördjupande kommentarer inom några…

Läs mer...
När Slut Fas 3?

När slut fas 3? Del 2 – om extratjänster, anordnarbidrag och integration

Detta är andra delen i en tvådelad krönika om avvecklingen av fas 3. Den första delen heter När slut fas 3? Del 1 - frågetecken kring avvecklingen. Krönikorna kommenterar olika aspekter av avvecklingen av fas 3, utifrån vad som står skrivet i budgetpropositionen för 2015 samt reaktioner i media på denna. Extratjänsterna Regeringens tunga artilleri då det gäller att ersätta sysselsättningsplatserna i fas 3, är de så kallade extratjänsterna. Öppningen är blygsam. För 2015 planeras 4 400 extratjänster. År 2016 ska antalet vara 24 000.…

Läs mer...
När Slut Fas 3?

När slut fas 3? Del 1 – frågetecken kring avvecklingen

Not till läsaren: Statens budgetramar ska fastställas genom riksdagsbeslut onsdag den 3 december. Först då vet vi något mer bestämt, om och när regeringen Löfvens planer för avvecklingen av fas 3 kommer till stånd. Det kan också inträffa att en samlad opposition bestämmer sig för att avslå regeringens budgetproposition. Uppstår det läget, vet vi sannolikt just ingenting om avvecklingen av fas 3, förrän en bit in på det nya året. Så länge inga beslut om saken fattats av riksdagen, rullar verksamheten inom fas 3 på…

Läs mer...
Mänskliga Minusposter

Mänskliga minusposter – alla människor presterar inte lika mycket av värde

Allt fler i arbetskraften bidrar med allt för lite i arbetslivet. De utkristalliserar sig som minusposter i företagens bokslut. Hamnar de i arbetslöshet, upptäcker många av dem snart att de inte är välkomna någonstans på arbetsmarknaden längre. De faller genom systemet och befinner sig efter ett par år i fas 3, tillsammans med många andra i arbetsgivarnas ögon olönsamma personer. Hjälpen från Arbetsförmedlingen upplevs av en del som obefintlig. Men även de som får efterfrågade insatser på vägen, upptäcker att det stödet inte är tillräckligt…

Läs mer...
Det Bidde Bara En Tummetott

Det bidde bara en tummetott. Ofta orealistiska förväntningar på arbetsmarknadspolitikens program och projekt

Många arbetsmarknadspolitiska program och projekt upplevs i efterhand som besvikelser. Inte minst sådana, vars syfte varit att få människor från svaga grupper av arbetslösa i arbete. Kan debaclet inte sopas under mattan, blir de ansvariga tvungna att utvärdera insatserna och försöka ge en förklaring till misslyckandet. En central fråga under utvärderingarna bör vara, om förväntningarna på program och projekt varit realistiska. Förstod inblandade aktörer och beslutsfattare svårigheterna? Tog de vederbörliga hänsyn till dessa svårigheter, då ambitionsnivån lades fast? Inte sällan är svaret på dessa frågor nej. Alliansregeringens arbetslinje lämnade…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök