skip to Main Content
Elisabeth Sventesson. Foto Fredrik Wennerlund

Moderaterna vill skrota Arbetsförmedlingen

Lägg ner Arbetsförmedlingen! Så oförblommerat uttrycker sig moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är ett vältajmat utspel av Svantesson, mitt i den pågående inrikespolitiska cirkusföreställningen, men tanken är inte ny. (Det kan vara lämpligt att skjuta in att det faktiskt pågår en utredning om Arbetsförmedlingen. Tillsatt av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) sommaren 2016.) Arbetsförmedlingen har varit i behov av att reformeras i minst 20 år. I stället har regering efter regering, oavsett färg, lagt på myndigheten nya…

Läs mer...
Stefan Löfven Opinionsundersökning

Inrikespolitisk opinionsröra

Sverigedemokraterna har den bästa politiken sett till ett urval av politikområden, socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven är den partiledare vars trovärdighet ökar mest och en regering ledd av Moderaterna vore det bästa för Sverige. Se där utfallet av tre opinionsmätningar som publicerades under första veckan av januari, i Aftonbladet och Sveriges Television. Klara besked om var väljarna står ... inte! Tre opinionsundersökningar som alla söker utröna hur landet ligger inom olika men näraliggande områden. Tre divergerande besked som lutar åt var och ett av de tre…

Läs mer...
Ylva Johansson Regeringskansliet

Arbetsmarknadspolitiska satsningar 2017

De senaste inläggen på Blåelds nyhetssida har varit tillbakablickande, på utfallet av arbetsmarknadspolitiken under 2016. Det är dags att vända blicken framåt och se vad regeringen har i beredskap för 2017. Källmaterial är framför allt Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2017 och regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2017. Notera: urvalet nedan är långt ifrån uttömmande. Det finns mycket både bland de arbetsmarknadspolitiska satsningarna och i regleringsbrevet som inte tas upp. Urvalet i den här texten är gjort med tanke på människor med lång tid i arbetslöshet…

Läs mer...

Långvarigt arbetslösa lämnas utan meningsfull aktivitet när fas 3 avvecklas

Sveriges Television har uppmärksammat den skriande bristen på meningsfulla aktiviteter för tidigare fas 3-deltagare, i ett nyhetsinslag under mellandagarna.  Detta beklagliga fenomen avhandlades också i Årskrönikan 2016, här på Blåelds nyhetssida veckan före jul. De uppgifter Sveriges Television lägger fram talar för sig själva. Det finns dock en detalj i reportaget som är värd en längre kommentar. Andra stycket av brödtexten ser ut så här: Programmet [Jobb- och utvecklingsgarantin], som var uppdelat i tre faser, erbjöd de arbetslösa kartläggning och coachning, arbetsträning och så slutligen…

Läs mer...

Ett arbetsmarknadspolitiskt haveri

Årskrönikan 2016 fokuserar på arbetsmarknadspolitiken. Vi ska ta en titt på utfallet av ett antal av de åtgärder som stått till buds. För den otålige kan det med en gång sägas: resultaten har överlag inte varit goda (därav rubriken på krönikan). Nedläggningen av fas 3 och de ersättningsåtgärder som kommit till bruks får stort utrymme. Också här serveras kritik - de hittills dominerande ersättningsåtgärderna är svaga, troligen sämre än en ordinär fas 3-plats var. Som avrundning får Arbetsförmedlingen ett hårt paket, lagom till julhelgen. Det…

Läs mer...
Hur Låg är En Låg Lön

Hur låg är en “låg lön”?

Två återkommande teman i debatten om hur de senaste årens asylinvandrare ska ha en större chans att få in en fot på arbetsmarknaden, är "enkla jobb" och "lägre löner". De enkla jobben har regeringen åtagit sig att ordna fram, enligt direktiv från statsminister Stefan Löfven (S) till näringsminister Mikael Damberg (S). Det skedde i samband med vårens ombildning av regeringen. De låga lönerna är mer den borgerliga sidans domän. Inte minst omhuldade av Moderaterna. Benjamin Dousa, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet, är tillsammans med tankesmedjan Timbro…

Läs mer...
Ylva Johansson Foto Viktor Svedberg

Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen

För tre månader sedan presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) en ny utredning, som ska se över arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober 2017 och slutredovisas senast den 31 januari 2019. Nyheten kom i skymundan av den annalkande midsommarhelgen, förestående Almedalsvecka och de därpå stundande semestrarna. Här och nu får dock denna välbehövliga översyn av Arbetsförmedlingen den uppmärksamhet den förtjänar. Videon med presentation av utredningen och av utredaren Cecilia Fahlberg, samt länkar till relevant information hos…

Läs mer...
Milton Friedman By The Friedman Foundation For Educational Choice - RobertHannah89 CC0

Vad är Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment?

NAIRU är en förkortning av ”Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment”, på svenska ungefär ”arbetslöshetstalet som inte får inflationen att stiga”. Ofta kallas det ”jämviktsarbetslöshet” i den svenska politiska debatten. Vad är då jämviktsarbetslöshet? Det var den amerikanske ekonomen Milton Friedman (som föddes 1912 och dog 2006) som hävdade att det finns ett läge när arbetslöshets-siffran i ett samhälle inte driver inflationen. Teorin bygger på antagandet att när antalet arbetslösa minskar i ett marknadsekonomiskt samhälle så ökar konsumenternas köpkraft. Samtidigt försämras penningvärdet, det vill säga, det…

Läs mer...
Ylva Johansson Stora Sociala Företagsdagen

Ylva Johansson mycket positiv om arbetsträning förlagd till sociala företag

Ylva Johansson, vår arbetsmarknads- och etableringsminister, medverkade vid Stora sociala företagsdagen i Göteborg den 5 september. I ett inspirerat anförande sjöng Ylva Johansson de arbetsintegrerande sociala företagens lov. Hon talade också varmt om den nya åtgärden arbetsträning, inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsträning är en av de viktiga insatserna i socialdemokraternas aktiva arbetsmarknadspolitik och Ylva Johansson ser det som en åtgärd som kommer att beröra ett stort antal av deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin. Just de sociala företagen, betonade ministern, har visat sig vara…

Läs mer...

Sociala företag – inom kort ett minne blott?

Vi har under sommaren uppmärksammat den brådstörtade avvecklingen av fas 3, som ligger långt före plan, och den del som Arbetsförmedlingen i viss utsträckning har i den processen. Möjligen undrar nu någon läsare vad det här egentligen spelar för roll. Fas 3 ska ju ändå avvecklas, så om det går på två år (enligt Arbetsmarknadsdepartementets direktiv) eller ett år - vad har det för betydelse? Svaret på den frågan är tudelat: för just den läsaren kanske ingen betydelse alls; för den som är involverad i det som kallas den…

Läs mer...
Det Går Snabbare än Beräknat Att Fasa Ut Fas 3

Vilseledande av Arbetsförmedlingen om internplaceringar inom fas 3

I samband med ett inslag i Sveriges Television för en knapp månad sedan, den 29 juli, gjorde en chefstjänsteman vid Arbetsförmedlingen ett par uttalanden som kan vara värda en närmare granskning. Inslaget i SVT handlade om den brådstörtade avvecklingen av fas 3. Det går så fort att med nuvarande takt kommer alla sysselsättningsplatser att vara borta redan i början av 2017, ett helt år tidigare än planerat. Orsakerna till den alltför hastiga avvecklingen är säkert flera. En del är förstås helt legitima, men i andra…

Läs mer...
Sic Transit Gloria Mundi

De sociala företagen sätts på undantag, då staten satsar pengar på socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag lovbesjungs av de politiska partierna, på båda sidor om blockgränsen. Men var hamnar statens och det offentligas resurser, när det gäller att stötta det sociala företagandet i praktiken? Lägger staten och myndigheterna pengarna på att studera socialt företagande, hålla konferenser, kläcka idéer och skapa planer och program för det sociala företagandet? Det vill säga, går resurserna till tjänstemän på olika myndigheter, till paraplyorganisationer, forskare, konsulter och mer eller mindre genuina så kallade experter? Eller går slantarna, blygsamma som de är, till de sociala…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök