skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
Jörn Bäckström Blåeld Media

Fem år med Blåelds nyhetssida

Avvecklingen av fas 3 har till slut nått fram även till Blåeld Media. Vid årsskiftet upphör nyhetssidan att leverera färska texter till läsekretsen. Befintligt material kommer att ligga kvar som ett nyhetsarkiv, vilket sträcker sig tillbaka till augusti 2011 och omfattar i runda tal 540 inlägg. Vi på redaktionen kliver av från lönelistan, för att istället genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons försorg bli belastningar i arbetslöshetsstatistiken. Det är nästan en månad kvar till nyår, i skrivande stund, och jag har ytterligare några texter att skriva före…

Läs mer...
Soppa Extratjänster

Extratjänster – Ylva Johansson har kokat soppa på en spik

Sverige har en arbetsmarknadsminister som heter Ylva Johansson. (Hon är något krångligt som heter etableringsminister också, men det är så knepigt att begripa sig på så det får vi lägga åt sidan i den här sagan. Annars blir sagan svår och ond. Det här är en snäll saga. I vart fall är det tänkt så.) Ylva är en duktig arbetsmarknadsminister, i alla fall om man frågar henne själv. Och i vart fall mycket bättre än de som var precis före henne. Ylva är dessutom snäll…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...

Ylva Johansson – en pigg minister med trötta svar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hänvisar i det ena offentliga framträdandet efter det andra till möten och dialog med Arbetsförmedlingen, samt till verktygslådan som myndigheten fått. Men några mer betydande resultat av dialogen och verktygen kan hon än så länge inte visa upp. Kanske mötena med Arbetsförmedlingen avhandlar fel saker; kanske verktygen inte är de rätta för uppgifterna. Kanske arbetsmarknadsministern inte har förstått de underliggande problemen, hur de hänger samman och hur de bäst bör tacklas. Oavsett vilket så visar Ylva Johansson konsekvent upp en…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen - En Labyrint

Arbetsförmedlingens individuella bedömningar – en labyrint där arbetsförmedlare och arbetslösa går vilse tillsammans

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har gett Arbetsförmedlingen ett nära nog omöjligt uppdrag. Uppgiften att göra meningsfulla "individuella bedömningar" för varje långtidsarbetslös, leder till en så komplicerad och tidsödande arbetsprocess att den blir destruktiv för båda parter. Arbetsförmedlare och arbetslösa riskerar att hamna i en oöverskådlig och svårnavigerad labyrint, från vilken de inte kan ta sig ut. Tidsödande och ineffektivt Procedurerna för Arbetsförmedlingens "individuella bedömningar", så som de beskrivs av Blåelds erfarne verksamhetschef Lasse Reuterberg, förefaller omständliga, tidsödande och ineffektiva: Arbetsgången för att till…

Läs mer...
Orm - Dubbla Budskap

Ger regeringen dubbla budskap till de sociala företagen?

Dubbla budskap från regeringen om arbetsträning; långsiktiga satsningar på generella stödstrukturer när det är riktat stöd som behövs här och nu; otillräckliga medel anslagna för sysselsättningsfrämjande åtgärder; glapp mellan vad statsråd säger sig önska och vad Arbetsförmedlingen gör - där har ni några viktiga orsaker till att antalet sociala företag börjat minska det senaste året. Våren 2016: regeringen presenterar satsningar på sociala företag Det är nu ett år sedan regeringens utsåg Lars Bryntesson till den person som skulle ta fram och sammanställa idéer för hur…

Läs mer...
Kon Dör, Medan Gräset Växer.

Byråkratisk formalia står i vägen för arbetsträning hos sociala företag

Det saknas en formell definition av vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Den futtiga detaljen försvårar för Arbetsförmedlingen att upphandla tjänsten "arbetsträning" från sociala företag. Det framgick vid en interpellationsdebatt mellan Sofia Modigh, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Debatten ägde rum tisdagen den 21 mars, med utgångspunkt i en interpellation från Sofia Modigh om framtiden för de arbetsintegrerande sociala företagen. För ytterligare förståelse av den problemsituation som Sofia Modigh beskriver i sin interpellation, rekommenderas texten "Sociala företag - inom kort…

Läs mer...
Ylva Johansson Riksdagsdebatt Désirée Pethrus

Ylva Johansson svarslös i riksdagsdebatt om sysselsättningspolitiken

Verkligheten har hunnit ifatt Ylva Johanssons sysselsättningspolitik. Bristen på resultat talar för sig själv. Det lilla hopp som finns står till fortsatta utvidgningar av befintliga och hitintills föga fruktbärande satsningar. Samt till en effektivisering av arbetet inom etableringsuppdraget. I dagsläget kliver hälften av deltagarna rakt in i långtidsarbetslöshet, efter sina två etableringsår. I övrigt står ministern rådlös och svarslös inför de utmaningar som tränger på. Hon har dessutom svårt att få Arbetsförmedlingen att agera som hon önskar. Det framgick av den interpellationsdebatt om sysselsättningspolitiken, som…

Läs mer...
Förändringar I Regler För Nystartsjobb

Förändringen av nystartsjobben slår hårt mot äldre arbetslösa

Äldre arbetslösa anses vara en av de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Nystartsjobb är en arbetsmarknadspolitisk lönesubvention som under flera år visat sig ge människor ur den gruppen ett gott stöd och hjälp till bibehållet arbete. Man kan tycka att en sådan möjlighet borde vårdas och bevaras. Men icke så. De förändringar av nystartsjobben som trädde i kraft den 1 februari 2017, gör att reglerna för nystartsjobben inte längre tar någon speciell hänsyn till de äldre arbetslösas svårigheter att konkurrera om jobben. Därmed är de äldre…

Läs mer...
4 Kategorier Arbetslösa

Arbetslösa behöver matchas på rätt sätt mot arbetsmarknaden

De långvarigt arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden har ofta så pass mycket sämre förutsättningar, att de kräver helt andra insatser än vad de som har närmare till arbete behöver. Detta är något vi har att förhålla oss till, då vi diskuterar matchning av arbetslösa mot arbetsmarknaden. För tre veckor sedan skrev Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson en debattartikel i Svenska Dagbladet, i vilken hon krävde att Arbetsförmedlingen skulle läggas ned. Nu ställer sig hela Alliansen bakom förslaget, i en ny debattartikel i Expressen. Alliansen…

Läs mer...
Men Hallå ... Arbetsträna?

Men hallå… arbetsträna? Jag ska ju bli en “känd designer”

Det finns inget som är så farligt och nedbrytande som inaktivitet Att inte känna tillhörighet i ett sammanhang är nedbrytande för vem som helst. Inte sällan leder det till ett tillstånd som liknar utbrändhet. Internplaceringar eller förberedande insatser utan krav på daglig närvaro bryter snabbt ner även den starkaste oavsett om man är ung eller gammal. Därför är den viktigaste uppgiften vi har att få ut ungdomar och långtidsarbetslösa i meningsfulla aktiviteter.   Det viktigaste är inte VAD man gör utan ATT man gör något…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök