skip to Main Content
Segregationen ökar I Sverige

Segregationen ökar i större delen av Sverige – parallellsamhällen växer fram

Segregationen i Sverige ökar, enligt en granskning som Dagens Samhälle gjort. En icke-nyhet i sig, men ändå värd att uppmärksamma eftersom trenden är så entydigt dyster. Ett sätt att söka förstå utvecklingen är i termer av utanförskap och innanförskap; ett annat är att använda begreppet "parallellsamhällen". Oavsett vilket så är skeendet problematiskt, bland annat för att det är så svårt att urskilja en punkt då utvecklingen kan börja vända i positiv riktning. Lösningarna (om det finns några) är politiska, men då krävs det ansvarsfulla och…

Läs mer...
100-klubben

100-klubben förstärks med fler företag som vill ta emot nyanlända asylinvandrare

Regeringens 100-klubb växer till sig, om än i liten skala, rapporterar Arbetet. Samma publikation informerar om att ytterligare ett par hundra arbetsgivare förklarat sig villiga att ta emot personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Dock inte så många som etthundra stycken var. Lovvärt, men med tanke på att det i dagsläget finns 53 000 asylinvandrare i etableringsuppdraget, så får det väl betraktas som ett par droppar i havet. Särskilt som antalet deltagare i etableringsuppdraget kommer att växa sig än högre, i takt med…

Läs mer...

Stark arbetsmarknad de närmaste åren – men 2017 hör 75 procent av de arbetslösa till de svaga grupperna

Arbetsmarknaden ser stark ut de kommande åren, enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Det innebär att bristen på arbetssökande med efterfrågad kompetens ökar. Parallellt sker en annan utveckling, i den ända av arbetsmarknaden där de svagaste bland de arbetslösa håller hus. Utomeuropeiskt födda, människor äldre än 55 år, individer med funktionsnedsättning och personer med högst grundskola - det är de arbetslösa som hänförs till den stora grupp som har en "utsatt ställning på arbetsmarknaden". År 2017 beräknas tre fjärdedelar av de arbetslösa tillhöra någon av dessa kategorier, enligt Arbetsförmedlingens…

Läs mer...
Ny Modell För Integration

Behöver Sverige en ny modell för integration på arbetsmarknaden?

Så är det alltså konstaterat över hela den politiska linjen (möjligen med undantag för Vänsterpartiet) att den nutida invandringen till Sverige är en företeelse som inte är alldeles problemfri. Det finns lite att jobba med, däribland frågan om hur sysselsättningen hos de utrikesfödda ska kunna öka. I denna veckas bonusbevakning, som kan ses som ett konstruktivt komplement till måndagens lamenterande texter om regeringens åtstramningspaket, ska vi ge utrymme åt några pressröster samt åt tre nationalekonomer. Pressfolket visar upp en viss variation i sina önskemål och…

Läs mer...
Migrationsöverenskommelsen

Migrationsöverenskommelse #2 – kommentarer och reflektioner

Det finns ingen gräns för hur många flyktingar Sverige kan ta emot, sade statsminister Stefan Löfven (S) i en stor intervju med Sydsvenskan i slutet av april, för bara ett drygt halvår sedan. I dag är det mycket annorlunda ljud i skällan. Den svenska regeringen (socialdemokrater och miljöpartister) ska göra en ambitiös satsning på att positionera Sverige som sämst i klassen - asylmottagandet ska ned på EU:s miniminivå, är det sagt. Efter en 180 graders omvändelse under verklighetens grymma galge, rullar nu regeringen ut skarpa…

Läs mer...
Asylkrisen Centralstationen Stockholm

Arbetsförmedlingen varnar för resursbrist till följd av asylkrisen

Visst gör det ont när knoppar brister, skrev Karin Boye i diktsamlingen För trädets skull. Det är också kännbart när resurserna brister. Framför allt för de människor som har behov av dessa resurser. Liv som kunde gått i blom blir i stället en tillvaro där hösten följs av frost, av vinter och sedan intet mer. Arbetsförmedlingen får det inte att gå ihop. Utgifterna kommer att spränga budgetramarna, till följd av det stora antalet asylsökande - etableringsuppdraget är gökungen i boet. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar…

Läs mer...

Fas 3 behövs – skarpt läge råder!

Det exceptionella antalet asylsökande i Sverige ställer landet inför stora och svåra påfrestningar under överskådlig tid. Viktiga samhällsfunktioner kommer att bli tungt belastade och alla tillgängliga resurser behöver mobiliseras. Det är i detta akuta läge glädjande att notera, att regeringen och allianspartierna visar förståelse för behovet av en omfattande och varierad arbetsmarknadspolitik. Detta går att utläsa av regeringens ambition med den så kallade 100-klubben och av migrationsöverenskommelsens beslut att regeringen ska göra "särskilda insatser" för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet. Inom…

Läs mer...
Förorterna Som Moder Svea Glömde

Den sista färden: en resa mot ökad segregation och förstärkt utanförskap

Huvudnyhet i veckans bevakning: en ny rapport från den socialpolitiska organisationen Verdandi om segregationen och utanförskapet i de svenska förorter, där många av de senaste decenniernas asylinvandrare slagit sig ned. I många fall utan stort hopp om att kunna ta sig därifrån; i vissa fall kanske dessutom utan större intresse därav eller vilja därtill. Fast vid lite eftertanke är "nyhet" möjligen fel ord. Det mesta som står i rapporten bör i stora drag redan vara känt, för den som regelbundet följer med bland webbens många…

Läs mer...
Korta Vägen Hjälper Invandrare

Korta vägen hjälper invandrade akademiker att hitta jobb snabbare

Veckans omvärldsbevakning handlar i mycket om utbildning. Invandrade akademiker finner vägen till rätt plats på arbetsmarknaden med hjälp av Stockholms Universitet. Centerpartister i kommun och landsting slår ett slag för högskoleutbildningarna ute i landet. Fackförbundet TCO vill se högskoleutbildningar som kan hjälpa människor i och utanför arbetslivet att ställa om till nya yrken och möjligheter. Inget tema är komplett utan en kontrasterande stämma. I den här bevakningen en erfaren röst som hävdar att inlärda kunskaper inte är allt. Det ska också till en uppsättning kulturella egenskaper och…

Läs mer...

Arbetsförmedlingens generaldirektör vill ha fortsatt hög invandring

Arbetsförmedlingen för i en ny rapport fram önskemål om volymen på de kommande årens invandring. Denna bör, enligt myndigheten, permanentas på dagens nivå. Generaldirektören Mikael Sjöberg hänvisar till kalkyler, som visar att Sverige behöver detta invandringsöverskott för att kunna finansiera framtidens välfärd. Den systemtänkande debattören Johan Westerholm delar dock inte generaldirektör Sjöbergs åsikt. I stället finner Westerholm avsevärda brister i Arbetsförmedlingens beräkningar. Enligt honom bortser dessa från problemområden och kostnadsposter, vilka bör utgöra en självklar del av en verklighetsförankrad kalkyl. Har svenska politiker förvandlats till…

Läs mer...
Yalla Trappan

Integration: sociala företaget Yalla Trappan bryter utanförskapet

Det sociala företaget Yalla Trappan, vars mål är att skapa jobb för utlandsfödda kvinnor med svag anknytning till arbetsmarknaden, är ett litet ljus i Malmömörkret. Staden knäar annars under arbetslöshet, bidragsberoende, sociala oroligheter och kriminalitet. Alltför många miljoner kronor pumpas årligen in i obeständiga projekt i vissa förorter, hävdar en debattör med egna erfarenheter från betongen. Hon efterlyser mer av stadigvarande satsningar för förortens ungdomar och mindre av kortlivade experiment. För bara några år sedan spred media ständigt budskapet om att invandringen till Sverige var…

Läs mer...
Clowner Utan Gränser

Clowner utan Gränser och Blåeld välkomnar flyktingbarn till Farsta

3 artister från Clowner utan Gränser gjorde succé när de uppträdde på en tillställning arrangerad av Blåeld på en ny flyktingförläggning i Farsta. Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp genom att skicka clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen.   Efter föreställningen var det dags att dela ut presenter. Blåelds migrationssamordnare Sahin Bilici (till vänster) överser utdelningen av paketen med de leksaker som vi samlat in och renoverat hos Blåeld…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök